Krakowskie Obiekty Noclegowe – aplikacja dla odwiedzających Kraków

Kraków – jako pierwsze miasto w Polsce – udostępnia nowoczesne narzędzie służące do prowadzenia ewidencji miejsc noclegowych w obiektach niekategoryzowanych czyli takich jak hostele, apartamenty czy pokoje gościnne. Miejska aplikacja Krakowskie Obiekty Noclegowe (eKON) jest już dostępna w dwóch wersjach językowych (polski i angielski) pod adresem ekon.um.krakow.pl.

Od dziś każdy będzie mógł w niej sprawdzić, czy obiekt, w którym zamierza się zatrzymać, figuruje w miejskiej ewidencji, a więc – czy działa legalnie.

Dlaczego powstała aplikacja?

Zgodnie z przepisami prawa prowadzenie ewidencji tzw. obiektów niekategoryzowanych, w których świadczone są usługi hotelarskie – czyli miejsc innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i schroniska – jest obowiązkiem samorządu. Aby realizować to zadanie na najwyższym poziomie, także technicznym, Kraków podjął prace nad nowoczesnym, interaktywnym narzędziem, które ułatwi monitorowanie lokalnego rynku usług noclegowych, a docelowo „porządkować” będzie turystyczny najem krótkoterminowy i pomoże w legalizacji tego typu działalności.

Ale to nie jedyna korzyść, jaką Kraków odniesie z uruchomienia nowej aplikacji – stały kontakt z przedsiębiorcami oferującymi usługi noclegowe pozwoli dotrzeć z ważnymi informacjami do wszystkich gości odwiedzjących Kraków. Na potrzebę stworzenia takiego narzędzia wskazywały również liczne sygnały docierające od krakowskich przedsiębiorców, mieszkańców, studentów i turystów. Dzięki aplikacji będziemy mogli łatwo i szybko sprawdzić, czy nocujemy w obiekcie ewidencjonowanym – czyli działającym legalnie. Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa liczy, że każdy krakowski obiekt noclegowy będzie chciał znaleźć się w wyszukiwarce eKON.

Co oferuje aplikacja?

Krakowskie Obiekty Noclegowe (eKON) to aplikacja webowa. Dostęp do zgromadzonych w niej danych jest możliwy z poziomu każdej przeglądarki internetowej, np. Firefox czy Chrome. Aplikacja działa na wszystkich systemach operacyjnych, na których są zainstalowane przeglądarki internetowe.

Główną funkcją aplikacji jest wyszukiwarka obiektów według rozbudowanych filtrów (np. po ulicy, rodzaju czy liczbie miejsc noclegowych). Stanowi więc ona źródło informacji dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dla przedsiębiorców prowadzących turystyczny najem krótkoterminowy. Studentom, naukowcom może służyć jako zbiór istotnych dla badań danych statystycznych. Co więcej, z poziomu aplikacji znajdziemy praktyczne informacje oraz wykaz przepisów prawnych z zakresu tej działalności.

Jak zgłosić obiekt do ewidencji?

Każdy, kto na terenie Gminy Miejskiej Kraków zamierza świadczyć usługi noclegowe w tzw. obiekcie niekategoryzowanym (innym niż: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko), ma obowiązek zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej przez prezydenta miasta. Wniosek o wpis do ewidencji można złożyć przez platformę ePuap lub na tradycyjnym druku. Zgłoszony obiekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi spełniać wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.

Monitoring rynku daje korzyści, także wpływy do budżetu miasta

Miasto od kilku lat prowadzi intensywne działania, aby dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie w obiektach, które nie są wpisane do ewidencji. W tym celu powstał specjalny zespół zadaniowy złożony z przedstawicieli magistrackich wydziałów – ds. Turystyki oraz Podatków i Opłat, a także Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy Miejskiej Policji.

Szeroka kampania informacyjna prowadzona w mediach, komunikacji miejskiej i przestrzeni miasta (np. citylighty, ulotki w punktach rejestracji działalności gospodarczej) oraz stały monitoring rynku usług turystycznego najmu krótkoterminowego przynoszą wymierne efekty. Dzięki nim udało się wyszukać wiele podmiotów świadczących usługi noclegowe i skierować do ich informacje o przepisach prawnych regulujących taką działalność oraz sposobie załatwienia formalności.

W rezultacie w ciągu dwóch ostatnich lat podwoiła się liczba obiektów noclegowych wpisanych do miejskiej ewidencji oraz o 140 proc. wzrosły dochody budżetu miasta z tytułu należnego podatku od nieruchomości, sięgając kwoty 2,68 mln zł. W grudniu 2020 r. w ewidencji zarejestrowane były 1654 obiekty, które dysponowały ponad 32 tys. miejsc noclegowych.

Lotnisko w Krakowie – kwiecień lepszy o 37 proc. od marca