Kraków – szkolenia dla branży z podatku VAT w turystyce

Krakowska Izba Turystyki, Nowosądecka Izba Turystyczna, Polska Izba Turystyki Oddział Małopolski zapraszają na szkolenie: Podatek VAT w branży turystycznej w kontekście zmian zmierzających do uszczelnienia podatku VAT 2018 – – jednolity plik kontrolny, klauzula nadużycia prawa, centralny rejestr faktur, podzielona płatność.

Program:
Rejestracja: 9:30 – 10:00
Czas szkolenia: 10:00 – 14:30

Program merytoryczny: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp z o.o. O/Małopolski

Podatek VAT w branży turystycznej w kontekście zmian zmierzających do uszczelnienia podatku VAT 2018 – jednolity plik kontrolny, klauzula nadużycia prawa, centralny rejestr faktur, podzielona płatność
Oferta szkolenia skierowana jest do instytucji i firm działających w branży turystycznej. Podstawowym celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez te podmioty. W szczególności skupimy się na prawidłowej kwalifikacji świadczonych usług, określeniu, które usługi należy rozliczać na zasadach ogólnych, a kiedy i na jakich zasadach stosujemy szczególna procedurę VAT marża przewidzianą dla usług turystyki. Szkolenie jest bogato ilustrowane praktycznymi przykładami, ponadto komentowane jest bieżące stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych w spornych kwestiach.

1. Nowości VAT 2018 1. W jaki sposób dokumentować sprzedaż i zakup na gruncie podatku VAT – wyjaśnienie wymogów nie wynikających wprost z przepisów 2. Jednolity plik kontrolny – kto i kiedy zobowiązany jest do wdrożenia zmian, jakie dane przekazujemy na żądanie organu, a jakie muszą przekazywać wszyscy podatnicy. 3. System podzielonej płatności 4. Obowiązek weryfikacji kontrahentów 5. Co oznacza obowiązek wykazania ekonomicznej zasadności transakcji?

2. Kwalifikacja sprzedaży jako usługi turystyki na gruncie podatku VAT. 1. Usługa turystyki jako przedmiot opodatkowania VAT – pojedyncza usługa, czy usługa kompleksowa? 2. Definicja usługi turystycznej – wykorzystanie ustaw branżowych, dyrektywy VAT i orzeczeń sądów administracyjnych. 3. Nabywca usługi – czy dla kwalifikacji usługi jako usługi turystyki ma znaczenie, kto jest jej nabywcą? 4. Działanie w charakterze pośrednika przy sprzedaży usług turystycznych. 5. Czym jest usługa nabywana dla bezpośredniej korzyści turysty? 6. Co oznacza, że usługa turystyki musi być usługą kompleksową?

3. Zasady stosowania procedury VAT marża. 1. Określenie podstawy opodatkowania – definicja marży, podstawa opodatkowania przy usługach „mieszanych”, marża ujemna i sposób jej rozliczenia. 2. Określenie stawki podatku VAT – jak opodatkować usługi własne świadczone w ramach usługi turystyki? 3. Moment powstania obowiązku podatkowego 4. Zaliczki w usługach turystyki – kiedy podlegają opodatkowaniu, czy obowiązek podatkowy powstaje już w momencie otrzymania zaliczki? 5. Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (wystawienie paragonu fiskalnego). 6. Udokumentowanie sprzedaży za pomocą faktury – m.in. termin na wystawienie faktury, obowiązkowe oznaczenie faktury. 7. Specjalny rejestr VAT 8. Odliczenie podatku w przypadku usług opodatkowanych procedurą VAT marża.

4. Sytuacje problemowe. 1. Usługi gastronomiczne – jaką stawkę VAT stosować? 2. Turystyka biznesowa (konferencje) i językowa – jak rozliczać VAT. 3. Pośrednictwo – sprzedaż biletów, low costów, usług noclegowych z wykorzystaniem platform internetowych. 4. Odsprzedaż usługi hotelowej – VAT marża, czy zasady ogólne? 5. Wskazanie na katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT. 6. Zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcia. 7. Opłata rezerwacyjna – odszkodowanie, czy wynagrodzenie za świadczenie usługi? 8. Nieodpłatne świadczenia – kiedy należy rozliczyć VAT?

Wykładowca: Justyna Zając-Wysocka – radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i członek zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług. Uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej).

Organizatorzy: Krakowska Izba Turystyki, Nowosądecka Izba Turystyczna, Polska Izba Turystyki Oddział Małopolski
Koszt udziału w szkoleniu
 
1. Dla członków KIT, NIT, PIT: 150 zł (1 os. z firmy), 270 zł (2 os. z firmy), 120 zł – za każdą kolejną osobę
2. Dla pozostałych, niezrzeszonych w żadnej z wymienionych organizacji: 250 zł (1 os. z firmy), 450 zł (2 os. z firmy), 200 zł – za każdą kolejną osobę

Rejestracja: https://docs.google.com/forms/d/1w2y6x1fXAFIW6UBK5yQwYvmHlW7bINWccGNdqFriLQo/viewform?edit_requested=true