Koniec niepewności – Andrzej Gut-Mostowy wiceministrem odpowiedzialnym za turystykę

facebook

Potwierdziła się informacja podana przez portal WaszaTurystyka.pl 15 listopada – Andrzej Gut-Mostowy odpowiada od dzisiaj za turystykę w Ministerstwie Rozwoju. 

Po ostatnich wyborach i uformowaniu nowego rządu, turystyka została przeniesiona do Ministerstwa Rozwoju, kierowanego przez Jadwigę Emilewicz. Część środowiska ocenia to jako dobry pomysł, gdyż daje szansę na to, że turystyka będzie traktowana jako element gospodarki i strategii rozwoju kraju, a nie jako „dostawka” do sportu.

Potm jednak zaczeły się rozmowy I przepychanki polityczne. Co prawda od początku faworytem wicepremiera Gowina był Andrzej Gut-Mostowy, ale decyzji w sprawie objęcia przez niego stanowiska wiceministra odpowiedzialnego za turystykę długo nie podejmowano I to mimo mianowań sekretarza I podsekretarzy w Ministerstwie Rozwoju.

Tymczasem pojawiły się informacje, że rozważana była kandydatura byłej wiceminister w MSiT, Anny Krupki. A następnie, że za turystykę będzie odpowiedzialny ktoś trzeci.

Na szczęscie wygląda na to, że przepychani się skończyły. Informacja o nowej objęciu przez Andrzeja Gut-Mostowego stanowiska sekretarza stanu ukazała się oficjalnie na stroinie Ministerstwa Rozwoju. Andrzej Gut-Mostowy jest człowiekiem z branży, właścicielem stacji narciarskiej i hotelu. Środowisko turystyczne doczekało się na tym stanowisku nie jedynie polityka, ale i przedsiębiorcy.

Przypomnijmy, że Andrzej Gut-Mostowy, prowadząc swoją kampanię wyborczą (startował z 9. miejsca na liście, zdobył 12 tys. głosów), nie tylko podkreślał znaczenie turystyki, ale proponował gotowe rozwiązania. Wiadomo, że w nowym rządzie będzie forsował projekt o roboczej nazwie 500+ dla turystyki, czyli wprowadzenie bonów turystycznych. Projekt zakłada, że budżet państwa będzie dofinansowywać wypoczynek tym grupom społecznym, których obecnie nie stać na wyjazdy poza miejsce zamieszkania.

Warto wspomnieć, że bony turystyczne funkcjonują w wielu krajach europejskich, np. we Francji, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Projekt ma poparcie wicepremiera Gowina.

Drugim „problemem” turystycznym podnoszonym przez nowego wiceministra jest konieczność wprowadzenia w polskich górach, wzorem krajów alpejskich, tzw. prawa śniegu. Umożliwiłoby ono prawne zmuszenie właściciela działki, leżącej na terenie przeznaczonym pod trasy narciarskie, do jej udostępnienia (rekompensatę za to określiłby sąd na podstawie umów) oraz pozwoliłoby na otwarcie tras tam, gdzie są do tego przeznaczone tereny, a większość właścicieli zgadza się na ich udostępnienie.

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center