Konferencja „Kadry dla Turystyki” – kadrowe problemy branży

Branża zmaga się z potężnym kadrowym wyzwaniem. Tylko wspólne działanie wszystkich interesariuszy pomoże go przezwyciężyć. Ruszają projekty.

W dniu dzisiejszym w szkole wyższej Vistula odbyła się ciekawa konferencja. Jej głównym punktem miał być temat problemów kadrowych z jakimi zmaga się obecnie turystyka. Zaakcentowano też nowy projekt Mobilnej Szkoły Turystycznej.

Brak kadr jest kardynalnym problemem

Minister Gut-Mostowy już na wstępie podkreślił, iż braki kadrowe wydają się być problemem kardynalnym z którym obecnie mierzy się branża. Kluczowy jest tu też element niepewności. Zarówno dotychczas pracujący w branży jak i nowi adepci nie postrzegają turystyki jako stabilnego miejsca zatrudnienia. Ewidentna wydaje się więc potrzeba wspólnych działań wszystkich interesariuszy na rynku. Tak by niwelować negatywne kadrowe skutki pandemii.

Sam fakt doboru gości konferencji jednoznacznie wskazuje, iż jest pełna zgoda co do potrzeby wspólnych i skoordynowanych działań. W panelu dyskusyjnym brali udział przedstawiciele Ministerstw Rozwoju i Technologii, Edukacji a także reprezentanci Uczelni Vistula, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i POT.

Projekt Mobilnej Turystycznej Szkoły od POT działanie w krótkim i długim okresie

Projekt Mobilnej Szkoły jest też elementem odpowiedzi na kadrowy problem. Ma on zasadniczo kilka swoich celów. Jedynym z nich jest dotarcie do najmłodszych osób z przesłaniem zachęcającym do lokalnej /krajoznawczej turystyki. Ma to być zrobione w sposób nowoczesny, możliwie multimedialny i przyjazny. Z jednoczesnym mocnym merytorycznym/dydaktycznym wsparciem kadry nauczycielskiej.

Priorytet dostaną tu też mniejsze ośrodki, które często były wykluczone z pro turystycznej działalności. Nie mniej ważnym celem jest zaciekawienie turystyką w długiej perspektywie, tak by zachęcać do podjęcia pracy w sektorze młodzież i dzieci, które dopiero za kilka /kilkanaście lat wejdą na rynek pracy.

Uczelnia Turystyczna Vistula podkreśla: z rekrutacją nie jest tak źle – to dobry znak

Przedstawiciel uczelni Vistula prorektor Rafał Szmytkę podkreślił niezłe statystyki rekrutacyjne zarówno w zeszłym roku akademickim jak i tym bieżącym. Szacowany dwucyfrowy wzrost może świadczyć o tym, iż najgorsze za nami. Jednoczenie dobre statystyki mogą też być następstwem elastycznego podejścia szkoły do oferowanych kierunków.

Z pewnością pojawiło się więcej tych, które cieszą się uznaniem w ostatnich latach jak np. te związane z dietetyką.

Rośnie waga technicznego wykształcenia – państwo pomaga wejść na rynek pracy

Ważne i ciekawe informacje przedstawił przedstawiciel Ministerstwa Edukacji, wynika z nich, iż już ponad 50% młodzieży wybiera na dalsze kształcenie szkoły zawodowo-techniczne. To bardzo optymistyczna informacja. Mocniejsze zaangażowanie organizacji branżowych np. Cechów i Izby Gospodarczych z pewnością może jeszcze bardziej zachęcić młodzież do trzymania się tej ścieżki.

Współpraca instytucji edukacyjnych z tymi organizacjami pozwala m.in na szybsze dostosowanie ich oferty do oczekiwań rynku pracy. Bardzo ciekawy przykład takiej współpracy z obszaru Podhala a dotyczącej szkoły rolniczej przytoczył minister Gut-Mostowy.

Takie dobre case-studies warte są dalszego propagowania, tak by z pozytywnych doświadczeń korzystały też inne obszary geograficzne i branże.

Ministerstwo Edukacji chwaliło się też projektem wprowadzonych do szkół zajęć z doradztwa zawodowego jak i stażów uczniowskich w technikach. Coś czego do tej pory bardzo brakowało. Konkretne zachęty dla ich uczestników są istotną przewagą nowego rozwiązania. A czeka nas w obszarze edukacji zawodowej jeszcze więcej pozytywnych zmian, w ramach spodziewanych nowych funduszy zostanie uruchomione do 120 branżowych centrów umiejętności.

Mobilna szkoła turystyki ma pomóc wykreować ambasadorów turystyki

Z pewnością projekt mobilnej szkoły może też pomóc w samorzutnej kreacji ambasadorów turystyki, byłoby to szczególną wartością dodaną w mniejszych ośrodkach. Właśnie niedawno pisaliśmy jak doskonałą prace wykonują Polacy, którzy pokochali zagraniczne destynacje i teraz działają na ich rzecz w internecie/prowadząc działalność turystyczną.

Ambasadorzy destynacji – strategicznymi partnerami krajów w ich promocji w Polsce

Te wzory z pewnością można przeszczepić na bardzo lokalny grunt. Ambasadorów trzeba jednak przygotować i wspierać. Wielce interesującym wydaje się choćby przygotowanie młodych ludzi do prowadzenia turystycznych spacerów typu free-walking w mniejszych ośrodkach.

Byłaby to dla nich prawdziwa turystyczna szkoła z możliwością wyjścia w szeroki świat. Pomysłów na dalszy rozwój konceptu mobilnej szkoły turystycznej z pewnością nie zabraknie.

W kontekście bieżących kadrowych problemów branży budującym jest fakt, iż wszyscy interesariusze wydają się mówić jedynym głosem. Współpraca rządu, POT, przedsiębiorców, ośrodków edukacyjnych z pewnością da na polu kształcenia kadr wiele dobrego. Nie ma czasu do stracenia bo rynek potrzebuje nowego impulsu w zasadzie na już.