Komisja Wyjazdowa PIT: kolejne uwagi do projektu ustawy

archiwum PIT

Pierwszym z poruszonych tematów podczas posiedzenia Komisji PIT ds. Organizatorów Turystyki Wyjazdowej, był projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Pełniący obowiązki przewodniczącego Komicji, mecenas Leszek Miłosz przedstawił pokrótce te uwagi PIT, które nie zostały jeszcze uwzględnione w projekcie. Touroperatorzy wyrazili opinię, że należy dołożyć wszelkich starań, aby zostały one wzięte pod uwagę na etapie prac sejmowych nad projektem. Chodzi przede wszystkim o kwestie doprecyzowania sformułowań nieostrych (np. “okazjonalnie”, “znaczna część”), zapisów dotyczących terminu rozpatrzenia reklamacji, a także zniesienie zapisu o siedmiodniowym terminie na odstąpienie przez klienta od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa. Ten ostatni pojawił się w projekcie ustawy z dn. 4 lipca 2017, na wniosek UOKiK.

Członkowie Komisji zgłosili też nowe uwagi do projektu ustawy. Postulowali m.in. aby wszystkimi wypłatami dla klientów organizatora, który ogłosi niewypłacalność, zajmował się Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, w tym wypłatami z gwarancji ubezpieczeniowych, które miałyby być do niego przekazywane przez Urzędy Marszałkowskie. Według przedstawicieli branży, to znacznie uprościłoby i usprawniło proces dokonywania wypłat.

Wśród uwag członków Komisji znalazły się również postulaty o podjęcie konsultacji z MSZ w sprawie komunikatów i ostrzeżeń dotyczących wyjazdów Polaków za granicę. Sprawa ostrzeżeń nabiera większego niż dotychczas znaczenia z powodu uregulowania przez ustawodawcę europejskiego w dyrektywie 2015/2302 kwestii bezkosztowej rezygnacji z imprezy przez podróżnego w razie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Jak głosi komunikat POT, PIT wielokrotnie, jeszcze przed uchwaleniem dyrektywy 2015/2302, postulowała stworzenie sprawnego i spójnego systemu ostrzeżeń dla podróżnych aktualizowanego w porozumieniu z branżą turystyczną i ustawowe uregulowanie problematyki komunikatów i ostrzeżeń. Sprawa nie została jednak uregulowana w projekcie ustawy transponującej dyrektywę 2015/2302.

Uczestnicy posiedzenia omówili też temat implementacji Dyrektywy w sprawie ubezpieczeń. Prezes PIT przypomniał, że w trakcie społecznych konsultacji zostały przyjęte merytoryczne uwagi zgłoszone przez izbę. Dzięki nim ustawa nie wyeliminuje biur podróży z rynku sprzedaży ubezpieczeń turystycznych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Itaki, Coral Travel, Logos Tour, Exim, Trade & Travel Company, Best Reisen, ETI, Axa, Signal Iduna, Mentor, Intour Polska, Areatour, Holiday Travel, BP Flugo i Sky Tours. W obradach uczestniczył prezes PIT Paweł Niewiadomski i Wiceprezes PIT Dariusz Wojtal.