Kolejkowo z zyskiem 3,4 mln zł w 2022 roku

Jakub Paczyński, prezes Kolejkowa
Jakub Paczyński, prezes Kolejkowa / fot. materiały prasowe

Kolejkowo podczas pierwszej emisji akcji w październiku 2022 roku zebrało 100 proc. planowanej kwoty na trzy dni przed zakończeniem emisji. Jako jedyna spółka w Polsce już w pierwszym roku po zakończeniu emisji akcji w ofercie crowdfundingowej wypłaci dywidendę swoim akcjonariuszom.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejkowo SA w dniu 14 lipca 2023 podjęło uchwałę o przyznaniu akcjonariuszom dywidendy w wysokości 4,5 zł brutto na akcję. Kolejkowo przeznaczy na wypłatę dla inwestorów ok. 0,5 mln z wypracowanego zysku w 2022.
“To był bardzo dobry rok dla Kolejkowa” – mówi Jakub Paczyński, Prezes Kolejkowa. “Odwiedziło nas prawie 315 tys. osób, a zysk spółki wyniósł 3,4 mln zł.”

Debiut Kolejkowa na giełdzie i dywidenda po pierwszym roku

Dywidenda to okresowa płatność, którą spółka dokonuje na rzecz akcjonariuszy w zamian za wniesiony przez nich kapitał. Zazwyczaj dywidendy wypłaca się cyklicznie, np. corocznie lub w ustalonych terminach, takich jak kwartał lub półrocze. Po ogłoszeniu dywidendy i ustaleniu daty wypłaty, akcjonariusze otrzymują dywidendę w ustalonym terminie. Kolejkowo to pierwsza taka spółka, która zdecydowała się na wypłacenie dywidendy swoim akcjonariuszom już w pierwszym roku po przeprowadzonej emisji akcji.

Kolejkowo emisję akcji rozpoczęło 21 września, a jej planowane zakończenie miało nastąpić 31 października 2022 roku. Jednak już trzy dni przed planowanym zamknięciem wpłat zebrano całą kwotę, czyli ponad 2 miliony złotych. Celem emisji było zebranie środków na otwarcie wystaw w kolejnych miastach w Polsce i za granicą.

Największa w Polsce makieta kolejowa

Kolejkowo to największe w Polsce wystawy makiet kolejowych, które znajdują się w dwóch lokalizacjach: we Wrocławiu i w Gliwicach. Ponad 1,8 tys. mkw ekspozycji, 1 km torowiska, 475 budynków, 6637 figurek, ponad 300 tys. zwiedzających rocznie. Siedziba firmy znajduje się w Jeleniej Górze.

Wystawy Kolejkowa znajdują się w Sky Tower, I piętro, ul. Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu oraz w galerii Europa Centralna, ul. Pszczyńska 315 w Gliwicach. Czynne są 365 dni w roku, także we wszystkie niedziele i święta. Bilet wstępu kosztuje 39 zł – normalny i 32 zł – ulgowy (ulga dotyczy dzieci od 3 do 18 lat, studentów, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych). Dzieci w wieku do trzech lat zwiedzają makietę bezpłatnie.

Kolejkowo: emisja akcji pozwoli na otworzenie nowych oddziałów. W planach Warszawa i Gdańsk