Jest rozporządzenie rządu, można organizować wycieczki

WPT 1313
Grupa turystów zwiedzających Pragę i “ogórek”

W Dzienniku Ustaw 964 z datą 29 maja 2020 ukazało się rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadzone zostały niektóre zmiany postulowane przez branżę. Można organizować imprezy turystyczne.

Tak jak zapowiadano, od 6 czerwca możliwe będzie organizowanie targów wystaw, kongresów, konferencji i spotkań. Dodano zapis o tym, że liczba 150 osób dotyczy tylko uczestników (bez obsługi).

Imprezy turystyczne już możliwe, zmieniono rozporządzenie

Można też organizować imprezy turystyczne, pod warunkiem, że będą mniej liczebne niż 150 osób. Wynika to z brzmienia paragrafu 15 ust 9: “do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób.” Zapis ten został doprecyzowany na wniosek Polskiej Izby Turystyki.

Uwzględniono również postulat, aby agenci i organizatorzy mogli nadal wstrzymywać wznowienie działalności w galeriach handlowych i nie ponosić kosztów czynszu.

Opublikowane rozporządzenie znosi też wymóg zachowywania 50 proc. pustych miejsc w autokarze (paragraf 17, ustęp 1 punkt 2). Ten punkt jest wyjątkowo ważny dla branży, autokary nie będą już musiały jeździć w połowie puste.

Treść rozporządzenia