PIT: trzeba jasno określić, czy piloci i organizatorzy mogą działać

Piloci, przewodnicy i organizatorzy turystyki nadal nie wiedzą, czy mogą wykonywać swoją pracę, samoloty nie powinny latać w połowie puste, bo to zaburzy konkurencję – podkreśla Polska Izba Turystyki. Izba przekazała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu swoje uwagi do projektu rozporządzenia.

„Odmrażanie” gospodarki nie uwzględniło branży turystycznej – wynika to jasno z uwag do rozporządzenia Rady Ministrów, przekazanych przez Polską Izbę Turystyki. Trwają obecnie konsultacje tego projektu.

Piloci, organizatorzy wyjazdów, w połowie puste samoloty

Izba podkreśla, że nadal nie wiadomo, czy piloci, przewodnicy i organizatorzy turystyki mają prawo świadczyć usługi. Apeluje też o zniesienie wymogu zachowania pustych miejsc w samolotach, gdyż to nie poprawia w żaden sposób bezpieczeństwa podróżnych, a jedynie generuje koszty. Chce także, aby agenci i organizatorzy mogli nadal ograniczać swoją działalność w galeriach handlowych, by nie ponosić kosztów – do czasu otwarcia granic i przywrócenia turystycznego ruchu międzynarodowego.

Poniżej pełna treść listu:

„w związku z opublikowaniem projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z 28.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Polska Izba Turystyki wnosi, w trybie roboczym, następujące uwagi:

1. § 15 pkt 8 Rozporządzenia

Przepis ten nastręcza kłopoty interpretacyjne dotyczące możliwości wykonywania działalności gospodarczej ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) a także w podklasie 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki).

Powodem jest brak precyzji w odniesieniu do zawartego w przepisie terminu „impreza” a konkretnie czy termin ten jest tożsamy z definicją „imprezy turystycznej’ określonej w Ustawie z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361).

W szczególności dotyczy to oprowadzania grup turystycznych z zachowaniem wszelkich rygorów wynikających z przepisów dotyczących walki z COVID19. Nie widzimy żadnych podstaw do utrzymywania restrykcji dotyczących tych podmiotów gospodarczych, w sytuacji, gdy odmrożona jest organizacja wesel dla nawet 150 osób (w zamkniętym pomieszczeniu) bez konieczności zakrywania ust i nosa. Działalność tych podmiotów w dużej mierze odbywa się na wolnym powietrzu.

2. § 17 pkt 5 Rozporządzenia
Polska Izba Turystyki stoi na stanowisku, że wprowadzenie limitu zajętości miejsc w statkach powietrznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, w liczbie nie większej niż wynosi połowa miejsc przeznaczonych dla pasażerów określonej w dokumentacji technicznej statku powietrznego, nie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów (wprowadzono bardzo restrykcyjne zalecenia dotyczące postępowania przed podróżą lotniczą, w trakcie pobytu pasażera na lotnisku a także inne restrykcje już na samym pokładzie samolotu), i zgodnie z zaleceniami EASA – Europejskiej Agencji d.s. Bezpieczeństwa Lotnictwa nie powinno być wprowadzane.

Zastosowanie tych restrykcji doprowadzi jedynie do zaburzenia konkurencji między podmiotami prowadzącego tego typu działalność gospodarczą poprzez uprzywilejowanie zagranicznych linii lotniczych operujących z portów lotniczych usytuowanych w krajach graniczących z Polską. Wnioskujemy o niewprowadzanie tego przepisu.

3. § 19 pkt 1 Rozporządzenia

Polska Izba Turystyki podnosi, że czasowe ograniczenie prowadzenia działalności agentów turystycznych i organizatorów turystyki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w klasie 79.11 i 79.12 powinno być utrzymane co najmniej do czasu otwarcia granic RP i rozpoczęcia lotniczych operacji czarterowych. Działalność tych podmiotów w 98 proc. dotyczy zagranicznej turystyki wyjazdowej.