Jest rozporządzenie o kwarantannie od 24 czerwca. Chodzi o kraje spoza Schengen i EFTA

Komisja Europejska COVID-19 dyrektywa
fot. OpenClipart-Vectors / Pixabay

Ukazało się rozporządzenie w sprawie wprowadzenia o północy kwarantanny dla powracających spoza strefy Schengen. Doprecyzowuje ono, że chodzi „o państwa nienależące do strefy Schengen lub niebędące państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym”. Na tej ostatniej liście znajdują się: Islandia, Nowergia, Liechtenstein i Szwajcaria.

Wprowadzenie kwarantanny dla osób powracających z tych krajów zapowiedział dziś wiceminister zdrowia. “Przywracamy kwarantannę dla osób przyjeżdżających zza granicy. Kwarantanna będzie obowiązywała przyjeżdżających z państw niebędących w strefie Schengen i nienależących do europejskiego obszaru granicznego” – powiedział Kraska.

Obowiązywała ona będzie zatem turystów przebywających obecnie nie tylko w Turcji, Egipcie, Tunezji czy krajach egzotycznych ale również m.in. w Albanii, Czarnogórze, Macedonii. Kwestią sporną pozostaje, jak traktować turystów powracających z Bułgarii, Rumunii i Chorwacji, gdyż kraje te są na liście członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zaś nie są członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Kwarantanna nadal nie obowiązuje:

  • osób zaszczepionych, które przyjęły pełne szczepienie, szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE, od którego upłynęło co najmniej 14 dni
  • ozdrowieńców, którzy zakończyli w przeciągu ostatnich 6 miesięcy izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
  • dzieci do lat 12, które podróżują pod opieką osób w pełni zaszczepionych lub ozdrowieńców (jak powyżej)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Waldemar Kraska: od północy kwarantanna dla powracających spoza Schengen. Wyjątek: zaszczepieni i dzieci poniżej 12 lat

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center