Jedynie Tunezja tańsza niż przed rokiem

AG

Średnia ceny imprez sprzedawanych przez biura podróży jest wyższa o 219 złotych od analogicznego okresu ubiegłego roku. Tylko imprezy w Tunezji są tańsze o 4 złote.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się m.in. gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 7-13 sierpnia 2017 roku.

Obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 219 złotych i była to druga największa skala wzrostu w okresie ostatnich 10 tygodni. Przed rokiem tej samej porze średnia różnica cen rok do roku była ujemna i wynosiła minus 35 złotych. Nieustająco znacznie wyższe ceny wycieczek w tym sezonie mogą być po części skutkiem generalnie lepszego tegorocznego popytu nadal bazującego na przesuniętym i niewygasłym jeszcze wpływie dynamicznie wcześniej rosnących dochodach gospodarstw domowych, jak również znacznego stopnia wyprzedania najatrakcyjniejszych ofert w wiodących biurach podróży. Bieżącej sprzedaży także nadal dobrze służą stopniowo ustępujące obawy przed zagrożeniem terroryzmem w atrakcyjnych dla turystów regionach wypoczynku. W kierunku zniżek cen zaczęły – na razie teoretycznie – działać istotne czynniki wpływające na koszty wycieczek takie jak ceny paliwa lotniczego i kursy głównych walut. Te pierwsze spadły do najniższego poziomu w tym sezonie turystycznym i wyniosły 2,10 zł/litr wobec 2,20 zł/litr przed rokiem, a zatem były niższe rok do roku o ponad 4,5 procent. Dla porównania jak bardzo spadły ceny paliwa w relacji z sezonami 2015 i 2014 przypominamy że wynosiły one wtedy odpowiednio 2,56 i 3,19 zł/litr. Równie wyraźnie w kierunku obniżek średnich cen wycieczek działa silniejszy złoty, bowiem w relacji rok do roku umocnił się on wobec amerykańskiego dolara i euro o średnio ponad 5 procent. Łączny wpływ cen paliw i kursów walut wywiera od strony kosztowej wpływ w kierunku zniżki średnich cen imprez turystycznych w przybliżeniu w granicach około 100 złotych.

Spośród najważniejszych kierunków nieco niespodziewanie z trzeciego miejsca na pozycję lidera listy zwyżek cen wycieczek rok do roku przeskoczyła Turcja, gdzie średnie ceny stały się wyższe niż przed rokiem o 355 złotych. Ceny wycieczek do Turcji, a zwłaszcza do wykazującej przez dłuższy czas słabsze zainteresowanie turystów Turcji Egejskiej, wykazują od dobrych kilku tygodni silną tendencję do przyspieszającego wzrostu, który jednakże zaczyna jej już utrudniać konkurencję z wykazującą ostatnio wyraźny powrót do łask turystów Bułgarią. Niemniej jednak perspektywy popytu na wyjazdy do Turcji są nadal korzystne, gdyż rodakom nie przeszkadza specyficzna polityka wewnętrzna prowadzona przez tureckiego prezydenta, a za to wyraźnie doceniają wysoką jakość hoteli oraz serwisu w tym kraju.

Na pozycję wicelidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu wśród najważniejszych dla polskich turystów kierunków przesunęła się Grecja z średnim wzrostem cen o 300 złotych. Największe średnie zwyżki cen już tradycyjnie zanotowała Kreta – o 468 złotych, niewiele mniejsze Korfu – o 409 złotych, jeszcze mniejsze Rodos, Kos i Zakintos – o 278, 264 i 256 złotych, a spadek cen rok do roku wystąpił na relatywnie drogim przed rokiem Chalkidiki – średnio o 51 złotych.

Z pozycji wicelidera wzrostów cen na trzecią przesunęły się Wyspy Kanaryjskie, które były droższe średnio o 256 złotych niż przed rokiem. Największy dodatni wpływ na tę zwyżkę wywierały Gran Canaria i Teneryfa, gdzie ceny były wyższe o 413 i 361 złotych, zaś kierunkiem o wyraźnie najłagodniejszym wzroście cen rok do roku stała się po teraz wyspa Lanzarote, na której ceny zwyżkowały tylko o 87 złotych.

Na czwartej pozycji pozostała Bułgaria, której ceny na skutek dobrego popytu umacniają się na poziomach wyższych niż przed rokiem. Tym razem było to 41 złotych . Opiniom, popytowi i cenom w Bułgarii wprawdzie nieco przeszkadzają zeszłoroczne reklamacji zgłaszane przez polskich turystów, ale wspiera ostatnie ożywianie się zakupów wakacji w Polsce B, jak również narastająca różnica średnich cen pomiędzy nią, a głównym rywalem do względów turystów z tego obszaru, czyli Turcją.

Po ostatniej korekcyjnej obniżce bieżących średnich cen na ostatniej (piątej) pozycji na liście zmian cen rok do roku umocnił się Egipt, gdzie średnie ceny były o 77 złotych niższe niż przed rokiem. Jest to głównie skutek sukcesywnie obniżanych cen w Hurghadzie – w ostatnim tygodniu spadły one o średnio 30 złotych, wcześniej wzrosły wprawdzie o wprawdzie, ale o zaledwie 4 złote, ale wcześniej trzykrotnie spadały o 55, 66 i 96 złotych. Dobrze rokującemu popytowi na wyjazdy do Egiptu nieco zaszkodziły kwietniowe zamachy na koptyjskie kościoły w północnym Egipcie, a w maju eksploatowana przez media niejasna sprawa śmierci polskiej turystki w egipskim szpitalu. Obecnie popyt na ten kierunek osłabia silna konkurencja Bułgarii i Turcji, które sprzedają się relatywnie nieco lepiej. Jednak ponieważ marże w Egipcie stały się w tym sezonie relatywnie wysokie, to pozwalają organizatorom na dokonywanie znacznych korekt cen w zależności od kształtowania się relacji popytu do podaży, przy czym ta ostatnia w przypadku Hurghady wydaje się na razie nieco zbyt duża.

Z mniejszych kierunków największe zwyżki cen rok do roku nadal notowała Majorka – o średnio o 375 złotych, w nieco mniejszym stopniu wzrosły ceny wycieczek na Maltę, do Maroka oraz na Cypr i do Portugalii – o odpowiednio 252, 235, 209 i 160 złotych, a nieco obniżyły się ceny wycieczek do Tunezji – o średnio 4 złote.

Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazują, że w ostatnim tygodniu biurem o wyraźnie najniższym wzroście średnich cen rok do roku była ponownie Itaka, w której ceny po kolejnych umiarkowanych ich obniżkach przewyższały zeszłoroczne o zaledwie 95 złotych. Większe zwyżki średnich cen rok do roku, ale niższe od średniej (teraz jest to 219 złotych) wystąpiły w biurach Neckermann Polska i Exim Tours (o po około170 złotych), a biurem o zwyżce cen w granicach średniej było Coral Travel Wezyr.

W pozostałych dużych biurach roczne zwyżki średnich cen przekraczały przeciętną i mieściły się w granicach 360 – 440 złotych. W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (dołączyły Malta i Albania) i w trzech kategoriach hoteli, to w ostatnim tygodniu pozycję „etatowego” lidera w tym sezonie odzyskało biuro Itaka z liczbą 24 najbardziej atrakcyjnych ofert (poprzednio 22 oferty), które wyprzedziło biura Rainbow oraz TUI Poland (19 i 16 ofert). Przed rokiem o tej porze liderem liczby atrakcyjnych ofert było biuro Rainbow z liczbą 25 takich ofert przed biurami Itaka i Exim Tours (18 i 16 ofert). Wysoką pozycję biura Rainbow i TUI zawdzięczają zwłaszcza znacznej liczbie najatrakcyjniejszych ofert w hotelach 3* , podczas gdy liderująca Itaka zajmuje pozycje zdecydowanego przodownika w kategorii wyższej półki, czyli hoteli 5*. Warto w tym miejscu zauważyć, że przed dekadą sytuacja była w tym względzie generalnie odwrotna. Świadczy to o daleko posuniętych strategicznych zmianach ewolucyjnych w polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, w której niektórzy organizatorzy aktywnie poszukują swojego najbardziej odpowiadającego im biznesowego pozycjonowania.

Spośród mniejszych organizatorów wysoką liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferują obecnie biura Net Holiday z liczbą 12 ofert oraz Best Reisen i Sun & Fun– po 5takich ofert.