Jak przetrwać finansowo prowadząc LOT?

archiwum prywatne

Lokalne Organizacje Turystyczne w Polsce żyją ze składek swoich członków oraz dotacji na prowadzone projekty. O tym, jak prowadzić działalność w takich warunkach i jak sprawić, by budżet się dopinał odpowie uczestnikom IV Forum Promocji Turystycznej Daniel Lisak, dyrektor Biura Krynickiej Organizacji Turystycznej w Krynicy Zdroju.

W Polsce istnieje kilkadziesiąt Lokalnych Organizacji Turystycznych, jednak tylko kilku z nich udaje się prowadzić faktyczną działalność. Dla wszystkich najważniejszą przyczyną problemów jest brak stabilnego źródła finansowania, a co za tym idzie, brak możliwości zatrudnienia pracowników na stałe. O tym jak radzi sobie w tej rzeczywistości Krynicka Organizacja Turystyczna opowie podczas IV Forum Promocji Turystycznej Daniel Lisak.

Daniel Lisak to absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku “Zarządzanie Gospodarką Turystyczną” oraz studiów podyplomowych z “Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” i “Zarządzania turystyką uzdrowiskową”.

Od 2010 roku prowadzi biuro Krynickiej Organizacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju. Promuje swój region poprzez udział w targach turystycznych w Polsce i w Europie, zajmuje się opracowywaniem wszelkiego rodzaju publikacji dla turystów. Współorganizator dwóch Krynickich Rajdów Rowerowych przez całą Polskę, wymiany seniorów, turystyki kanapowej w ramach współpracy pomiędzy dwoma Krynicami – Morską i Krynicą – Zdrój.

Na IV Forum Promocji Turystycznej zapraszamy 24 października do Warszawy, do hotelu Polonia Palace. Wydarzenie to będzie jak zwykle poświęcone różnym aspektom promocji turystycznej. Partnerami forum są: Cypryjska Organizacja Turystyczna, Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji w Polsce, wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem Polskiej Izby Turystyki.

Zarejestruj się już dziś! Formularz rejestracji, informacje i program forum znajdziesz tutaj.