Jak kraje sąsiedzkie mogą współpracować przy promocji turystycznej? – IX Forum Promocji Turystycznej

O współpracy transgranicznej pomiędzy Polską, Słowacją a Czechami porozmawiają eksperci w debacie podczas IX Forum Promocji Turystycznej. Wydarzenie odbędzie się już za tydzień – 15 września we wrocławskim Hydropolis.

Polska, Słowacja i Czechy mają mnóstwo możliwości współpracy przy promocji turystycznej. Wspólne produkty, dziedzictwo, regiony turystyczne, możliwość łączenia pobytów – efekt synergii ścisłej współpracy w regionie mógłby zadziałać na korzyść wszystkich interesariuszy. Na sąsiadów można patrzeć nie tylko jako na konkurentów w walce o turystę, ale jak na sprzymierzeńców w jego pozyskaniu. O możliwościach zacieśnienia takiej współpracy porozmawiają eksperci w debacie „Trójkąt graniczny promocji (Czechy-Polska-Słowacja)”. Dyskutowali będą: Jan Herget, dyrektor zarządzający Czech Tourism, Rafał Szlachta, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Marek Harbuľák, prezes Slovak Tourism Association.

Wspólne bony turystyczne z możliwością wykorzystania ich w trzech krajach? Koordynacja środków transportu publicznego tak, by stworzyć więcej międzynarodowych produktów turystycznych i zachęcić do odwiedzania atrakcji turystycznych położonych bliżej granic? Wspólna promocja na rynkach dalekich z myślą o odradzającej się turystyce międzynarodowej? To tylko przykłady działań, które można byłoby podejmować wspólnie z krajami ościennymi.

IX Forum Promocji Turystycznej odbędzie się 15 września w „Hydropolis” we Wrocławiu.

Sprawdź program i zarejestruj się

Na IX Forum Promocji Turystycznej podsumujemy lato