Itaka: takie same zabezpieczenia finansowe dla wszystkich naszych agentów

Piotr Henicz, wiceprezes Itaki / fot. materiały prasowe

Agenci turystyczni Itaki mieli w pandemii możliwość niezwracania prowizji za wyjazdy, które zostały odwołane – jednak część agentów zakończyła działalność, a touroperator nie odzyskał od nich należności. Wprowadza więc zabezpieczenia finansowe do umów z częścią agentów, którzy do tej pory działali w oparciu o bardziej liberalne zasady.

Umowy agencyjne z Itaką objęte są trzema rodzajami zabezpieczeń finansowych. Pierwszym z nich jest weksel in blanco, drugim – dobrowolne podanie się egzekucji, które upraszcza procedurę egzekucji należności, trzecim – gwarancja bankowa bądź kaucja (standardowo na kwotę 25 tys. zł, dla biur franczyzowych – 50 tys. zł).

Ujednolicenie zasad w kryzysie

Przeważająca większość agentów touroperatora musi już od jakiegoś czasu posiadać zabezpieczenia. Niektórzy agenci, którzy podpisywali umowę np. 15 lat temu, nie musieli jednak spełniać wszystkich warunków. W obliczu kryzysu na rynku Itaka wprowadza jednak takie same zasady dla wszystkich – również dla agentów, którzy do tej pory nie byli objęci zabezpieczeniami.

“Skłoniła nas do tego sytuacja covidowa. Ujednolicamy zasady współpracy: agenci, którzy nie byli objęci zabezpieczeniami przez lata stanowili wyjątek. Chcemy mieć jasną sytuację. Jednak wpłacenie kaucji będziemy rozkładali w czasie i zastosujemy do naszych partnerów indywidualne podejście” – komentuje Piotr Henicz, wiceprezes Itaki.

Uniknąć sytuacji, w której agent kończy działalność i nie płaci

Podczas pandemii touroperator wypłacał agentom prowizję mimo zawieszenia działalności operacyjnej, odraczał też zwrot prowizji nienależnej za imprezy, które zostały odwołane. Jak się dowiadujemy, kilkunastu agentów touroperatora zakończyło działalność i nie zwróciło Itace należności. Dlatego touroperator postanowił objąć zabezpieczeniami finansowymi każdą umowę agencyjną.

Itaka planuje przygotować aneks do umowy do końca bieżącego roku. Po podpisaniu umowy agenci będą mieli dwa miesiące na spełnienie nowych warunków pod kątem zabezpieczeń finansowych.

Itaka startuje ze sprzedażą Lata 2022