Itaka ma nową gwarancję ubezpieczeniową na 342 mln zł. Jest najwyższa w historii firmy

Nowa gwarancja ubezpieczeniowa biura podróży Itaka, która będzie obowiązywać od 16 września 2023 do 15 września 2024 osiągnęła kwotę 342 mln zł. Gwarancję wystawiła firma ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce.

Wzrost kwoty ubezpieczenia w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wynikiem wzrostu liczby obsługiwanych klientów. Jednocześnie jest to najwyższa gwarancja w historii biura.

Gwarancja ubezpieczeniowa Itaki obejmuje zapłatę kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu.

Pokrywa się z niej także zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana.

Z gwarancji pokrywana jest też część wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu.

Itaka rozpoczyna sprzedaż sezonu lato 2024. W ofercie 177 tras wycieczek objazdowych i 548 hoteli