Irlandia pubami stoi

Ponad połowa turystów odwiedzających Irlandię przyznała, ze miejscowe puby są najważniejszym czynnikiem wpływającym ich decyzję o przyjeździe do tego kraju.

Więcej, bo 57 proc. gości jako czynnik decydujący uznała dziedzictwo kulturowe Irlandii, puby były najważniejsze dla 54 proc.
Badanie przeprowadził firma marketingowa IReach, na próbie 500 turystów ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Kanady, Francji i Wielkiej Brytanii.

Noreen O’Sullivan, prezes Federacji Winiarze Irlandii, powiedział: „Wysoka akcyza na alkohol źle wpływa na naszą turystykę. Obecnie akcyza na piwo wynosi 31 proc., na whisky – 68 proc. a na wina – 64 proc. A przecież nasze puby są jednym z najważniejszych czynników napędzających turystykę. Promują one nasza gościnność i otwartość. W każdym mieście, miasteczku i wiosce, puby są częścią lokalnej społeczności.”