IGHP: słaby grudzień hotelarzy

fot. archiwum B&B Hotels

W grudniu 2021 roku hotele odnotowały jeszcze słabsze wyniki niż w listopadzie. 47 proc. obiektów nie przekroczyła frekwencji 30 proc. w skali całego miesiąca, a tylko 12 proc. osiągnęło powyżej 50 proc. – wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego na temat grudnia 2021 roku. 81 proc. hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej wcześniej niż na koniec 2022 roku, a odsetek hoteli wskazujących na okres późniejszy niż rok 2022 wynosi 67 proc.

W grudniu frekwencję w 11-50 proc. uzyskało 77 proc. hoteli miejskich i 75 proc. pozamiejskich. Identycznie jak dla wszystkich ankietowanych, obłożenie powyżej 50 proc. odnotowało tylko 12 proc. hoteli w obydwu grupach.

W grupie hoteli wypoczynkowych obłożenie poniżej 10 proc. odnotowało 22 proc. Jeszcze lepiej było wśród hoteli biznesowych – poniżej 10 proc. obłożenia odnotowało tylko 5 proc.

Również w przedziale obłożenia 11-50 proc. lepiej wypadły hotele biznesowe (84 proc.) niż wypoczynkowe (65 proc.). Jednak atysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało odpowiednio 11 proc. obiektów biznesowych i 13 proc. wypoczynkowych.

Święta i Nowy Rok – dobre wyniki

Odpowiedzi na dodatkowe pytanie dotyczące obłożenia w czasie wyłącznie świąteczno-noworocznym potwierdzają, że ostatni tydzień grudnia i początek stycznia był okresem z umiarkowanie dobrymi wynikami. Przede wszystkim aż 46 proc. hoteli nie zdecydowało się na sprzedaż pakietów w tym okresie, w tym 22 proc. obiektów w grupie obsługującej gości wypoczynkowych. Satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 60 proc. uzyskało tylko 22 proc. hoteli ogółem, w grupie obiektów wypoczynkowych 37 proc.

Dane dotyczące średniej ceny, podobnie jak w poprzednich miesiącach, wskazują na ciągłą tendencję wzrostową. Przyczyniły się do tego z jednej strony ceny specjalne w okresie świąteczno-noworocznym, ale z drugiej strony konieczność ich podnoszenia z uwagi na wysoki wskaźnik inflacji wynikający ze wzrostu wszystkich kategorii kosztów operacyjnych.
Ponad połowa hoteli (56 proc.) odnotowała ceny wyższe niż w grudniu 2019 r., przy czym 21 proc. osiągnęło wzrosty o więcej niż 10 proc. W przypadku 17 proc. obiektów ceny nie zmieniły się, a spadek średniej ceny zanotowało 24 proc. hoteli.

Rosną koszty

Z ankiety wynika, że wszystkie hotele potwierdziły konieczność podniesienia w 2022 roku cen usług w związku ze wzrostem istotnych kosztów działalności, w tym kosztów mediów, podatków czy wynagrodzeń. Dwa zakresy wzrostów miały największy udział: 32 proc. odpowiedzi dla zakresu wzrostu od 11 do 15 proc. oraz 28 proc. dla zakresu od 16 do 20 proc. – to łącznie 60 proc. wszystkich ankietowanych hoteli.

Mało rezerwacji na zimę

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejne trzy miesiące powielają niekorzystny schemat poprzednich okresów: prognozy ponownie obniżyły się i pogarszają się z każdym kolejnym miesiącem, mimo, że druga połowa stycznia i cały luty to okres szkolnych ferii zimowych.

Ponad 4/5 hoteli prognozuje obłożenie w styczniu poniżej 30 proc., w tym dwie grupy z podobnymi udziałami 23/24 proc. w zakresach frekwencji 11-20 proc. i 21-30 proc.

Na luty ponad 3/4 hoteli posiada rezerwacje na poziomie nie wyższym niż 20 proc. frekwencji, w tym dominująca (36 proc. obiektów) jest grupa z obłożeniem do 5 proc.

W marcu 83 proc. hoteli nie przekracza obłożenia 20 proc., przy czym dominująca grupa poniżej 5 proc. frekwencji stanowi 44 proc.

Widoczny jest brak gości wypoczynkowych i nadal krótkie okienko rezerwacyjne. Taka sytuacja w dużej mierze spowodowana jest ponownie rosnącym trendem dziennych zachorowań, z prognozami sięgającymi według źródeł rządowych liczby aż 100 tysięcy dziennie w lutym, przy jednoczesnym braku nawet zapowiedzi jakichkolwiek decyzji kierunkowych dotyczących możliwych nowych restrykcji.

Branża hotelarska a PFR

Połowa stycznia była terminem – ostatecznie przedłużonym o dodatkowe 7 dni – rozliczenia pomocy finansowej z tzw. Tarczy 2.0 PFR dla przedsiębiorców z segmentu małych i średnich firm. Izba od samego początku uruchomienia tego programu aktywnie wspierała swoich członków, najpierw w zakresie pozyskania środków finansowych z tej puli pomocy, a w ostatnich tygodniach w kwestiach rozliczenia uzyskanej subwencji.

Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych hoteli, aktualna sytuacja rozliczenia Tarczy 2.0 PFR przedstawia się następująco:

– blisko 80 proc. hoteli skorzystało z środków pomocowych programu;
– 35 proc. hoteli nie musi dokonywać spłaty nadwyżki uzyskanej subwencji zgodnie z warunkami udzielonej pomocy;
– jednocześnie w przypadku 46 proc. hoteli zwrot części subwencji jest konieczny, w tym aż w 35 proc. hoteli wynika to z konieczności odjęcia w ramach rozliczenia środków pozyskanych z innych źródeł pomocy publicznej, tj. ZUS-u oraz Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, co na etapie sporządzania przez hotele prognoz finansowych określających wysokość środków z programu PFR było trudne do przewidzenia.

Pesymistyczne nastroje – zyski nie w tym roku

Ankieta grudniowa kończy 4. kwartał i cały rok 2021. Dlatego IGHP powróciła do pytań dotyczących długoterminowych prognoz dla branży hotelowej w Polsce oraz aktualnych nastrojów.

81 proc. hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej wcześniej niż na koniec 2022 roku, a odsetek hoteli wskazujących na okres późniejszy niż rok 2022 wynosi 67 proc.

W zakresie oceny powrotu przychodów do poziomu z lat 2018-19 za najbardziej prawdopodobny wskazany został rok 2023 – 43 proc. hoteli, ale rok 2024 i późniejsze lata stanowią ponad połowę (54 proc.) ankietowanych.

Najbardziej jednak martwią odpowiedzi dotyczące nastroju branży hotelarskiej – na pesymizm wskazało aż 75 proc. hotelarzy.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 10-14 stycznia 2022 roku wzięło udział 221 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 64 proc. położonych jest w miastach. 19 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (84 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 69 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 84 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 33 proc., łączące segment biznesowy z turystycznym 36 proc., a specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej 31 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (93 proc.). Wszystkie powyższe statystyki są praktycznie niezmienne od początku przeprowadzania przez Izbę ankiet, niezależnie od zmieniającej się liczby respondentów