IGHP: maleje liczba rezerwacji w hotelach

Hotel B&B Rzeszów/fot. B&B Hotels

Jak wynika z najnowszej ankiety przeprowadzanej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, wzrastająca liczba nowych zachorowań na Covid-19 wpływa na mniejszą liczbę rezerwacji w hotelach. Październik był względnie dobrym miesiącem, bo ponad połowa ankietowanych hoteli odnotowała obłożenie pomiędzy 40 a 70 proc, końcówka roku zapowiada się pod tym względem już dużo gorzej.

Październik był kolejnym miesiącem z wynikami, które można uznać za dobre. Choć wyższe poziomy frekwencji (powyżej 70 proc.) odnotowało wyraźnie mniej hoteli niż w poprzednim miesiącu – 24 proc. (we wrześniu było to 36 proc.), to nadal duża grupa, bo ponad połowa obiektów zanotowało obłożenie pomiędzy 40 a 70 proc. Hoteli zamkniętych praktycznie nie było (2 obiekty wśród ankietowanych).

Obiekty pozamiejskie nadal notowały lepsze wyniki na tle całej grupy ankietowanych i od hoteli miejskich, ale różnice ponownie zmniejszyły się w stosunku do września i sierpnia.

Lepsza frekwencja

Frekwencję powyżej 70 proc. uzyskało 27 proc. obiektów (hotele miejskie 21 proc.). Jednak w zakresie obłożenia pomiędzy 40 a 70 proc. lepiej wypadły hotele miejskie z udziałem 56 proc. (pozamiejskie odpowiednio 48 proc.).
Bardzo zbliżone do powyższych były wyniki hoteli obsługujących gości segmentów wypoczynkowego i biznesowego. W pierwszej grupie obłożenie powyżej 70 proc. zanotowało 28 proc. obiektów, a w drugiej 19 proc. Z kolei w zakresie obłożenia pomiędzy 40 a 70 proc. lepiej wypadły hotele biznesowe z udziałem 56 proc., a wypoczynkowe odpowiednio 44 proc.

Ceny w hotelach stabilne od września

Podobnie jak w przypadku frekwencji, dane dotyczące średniej ceny także wskazują na dobry miesiąc, na poziomie bardzo bliskim do września. 62 proc. hoteli odnotowało średnie ceny wyższe niż w październiku 2019 r., przy czym ponad 30 proc. odnotowało wzrosty o więcej niż 10 proc. W przypadku 16 proc. obiektów ceny nie zmieniły się, a spadek średniej ceny zanotowało 19 proc. hoteli.

Coraz gorsze prognozy

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na następne trzy miesiące, podobnie jak w poprzednich ankietach, są zróżnicowane, ale prognozy zdecydowanie obniżyły się i pogarszają się z każdym kolejnym miesiącem.

W listopadzie już tylko 29 proc. hoteli wskazuje na obłożenie powyżej 40 proc., w tym 19 proc. obiektów deklaruje stan rezerwacji powyżej 50 proc. frekwencji. Nieco ponad połowa hoteli mieści się w przedziale obłożenia od 10 do 40 proc.

W grudniu 3/4 hoteli posiada rezerwacje na poziomie nie wyższym niż 30 proc. frekwencji, a odpowiednio w styczniu jest to 82 proc. obiektów. W grudniu obłożenia 10 proc. nie przekracza 40 proc. hoteli, a w styczniu aż 63 proc. Widoczny jest dalszy spadek udziału gości wypoczynkowych i krótkie okienko rezerwacyjne, dodatkowo skracające się w efekcie wzrostu dziennej liczby zakażeń w ostatnich tygodniach.

W najnowszej ankiecie IGHP zapytała hotelarzy o potencjalny wpływ wzrastającego w ostatnich tygodniach wskaźnika dziennych zakażeń na malejącą liczbę nowych rezerwacji w listopadzie i grudniu 2021 r. Ponad 3/4 hoteli potwierdziło taką zależność, przy czym 39 proc. określiło go jako duży i również 39 proc. jako umiarkowany.

MICE – trochę lepiej

Wyłączając hotele nieposiadające odpowiedniej infrastruktury (blisko 8 proc.), zapytania o możliwość organizowania konferencji w listopadzie i grudniu otrzymuje 85 proc. obiektów, w tym 14 proc. ocenia je na dużo i 29 proc. umiarkowanie – wyniki na poziomie bardzo zbliżonym do ankiety wrześniowej.

Jednocześnie średnio 15 proc. zapytań odrzucanych jest przez hotele z uwagi na utrzymany limit organizacji konferencji, tj. 1 osoby na 10 mkw. Relatywnie niedużą część ofert, bo do 20 proc. zapytań, zmuszone jest lub będzie odmawiać zdecydowanie dominująca grupa hoteli stanowiąca 69 proc. ankietowanych. Z drugiej strony, 60 proc. i więcej zapytań odmawia tylko 6 proc. obiektów.

Weryfikacja zaszczepienia pracowników przez pracodawców nie wpłynie zdaniem ankietowanych na frekwencję w hotelach
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o planowanym przez rząd rozwiązaniu umożliwiającym przedsiębiorcom weryfikowanie statusu zaszczepienia pracowników, IGHP zapytała hotelarzy, czy zwiększyłoby to chęć gości do pobytów turystycznych i biznesowych w hotelach. 25 proc. hoteli udzieliło odpowiedzi twierdzącej, ale ponad dwa razy więcej (58 proc.) przeczącej, a 17 proc. nie miało zdania.

O ankiecie
W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP w dniach 4-10 listopada wzięło udział 165 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 59 proc. położonych jest w miastach. 28 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (81 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 61 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 96 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 33 proc., łączące segment biznesowy z turystycznym 39 proc., a specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej 28 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (93 proc.). Wszystkie powyższe statystyki są praktycznie niezmienne od początku przeprowadzania przez Izbę ankiet.

IGHP: w hotelach brakuje pracowników a koszty rosną