I Forum Promocji Turystycznej

27 października w Warszawie odbędzie się I Forum Promocji Turystycznej organizowane przez redakcję portalu WaszaTurystyka.pl.

Forum będzie spotkaniem osób zawodowo zajmujących się turystyką i promocją w ramach działalności samorządowej i społecznej, przedstawicieli branży turystycznej, hotelarskiej, agroturystycznej, reprezentantów Regionalnych Organizacji Turystycznych, Lokalnych Organizacji Turystycznych, fachowców od promocji turystycznej z innych krajów.
Forum będzie okazją do zapoznania się z osiągnięciami w dziedzinie promocji turystycznej na wielu poziomach w Polsce i za granicą, miejscem wymiany pomysłów i wiedzy na temat sposobów promowania produktów turystycznych, obiektów, miast, regionów, krajów.
Na spotkanie mające charakter interdyscyplinarny redakcja zaprosiła uznanych ekspertów i praktyków z kraju i zagranicy, którzy zaprezentują własne doświadczenia, dobre praktyki. Będzie to okazja do dyskusji nad możliwością przeniesienia niektórych z nich na rynek polski lub lokalny.
Forum będzie też miejscem do wymiany poglądów na temat promocji między branżą turystyczną i samorządowcami oraz organizacjami i urzędnikami odpowiedzialnymi za promocję turystyczną, okazją do przedstawienia potrzeb i oczekiwań wielu stron.

Marcin Mączyński, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i jeden z ekspertów zaproszonych na Forum, powiedział: “Dobrze, że redakcja organizuje Forum Promocji Turystycznej. Rozmów o promocji nigdy za wiele a dobór tematów na Forum gwarantuje, że prelekcje i debaty będą ciekawe. Poza tym, ważne jest, że w spotkaniu wezmą udział i będą mogli wymienić doświadczenia ludzi odpowiedzialni za promocję nie tylko na różnych poziomach w samorządach, ale i w liniach lotniczych i hotelarstwie. Nie zawsze bowiem udaje się skoordynować działania promocyjne na przykład między hotelarzami a samorządowcami. Na Forum dowiemy się dlaczego i jak to zmienić. Dobrze, że patronat objęło MSiT, liczę także na wymiane poglądów z jego przedstawicielami.”

Udział w Forum jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Rejestracja na: http://www.forumpromocjiturystycznej.evenea.pl/.

Patronat nad Forum Promocji Turystycznej objęły do tej pory: Ministerstswo Sportu i Turystyki oraz Polska Izba Turystyki.
Partnerami Forum są: Art Media, Gazeta Polska, Kurier365,pl, Pracodawcagodnyzaufania.pl, RaportCSR.pl, BiznesCiti.com oraz magazyn Turystyczny Wasze Podróże