Hotele w styczniu – tylko 2* tańsze niż przed rokiem

archiwum ibis

Średnia cena pokojonocy w pierwszym miesiącu 2018 roku wyniosła 233,89 zł, i była o 2,77 proc. wyższa niż rok wcześniej.

W styczniu br. zanotowano wyraźny wzrost średniej ceny pokojonocy w przypadku obiektów nieskategoryzowanych oraz najdroższych obiektów o standardzie 5*. Wzrost wyniósł odpowiednio 4,68 proc. oraz 4,19 peroc.

Średnia cena pokojonocy spadła jedynie w przypadku hoteli o standardzie 2* (o 0,93 proc. do poziomu 188,71 zł).

W styczniu tego roku hotele 3* spadły poniżej progu 50 proc. udziału w łącznej liczbie rezerwacji (spadek o 1,28 p.p. do poziomu 48,88 proc.). W największym stopniu na popularności w ujęciu r/r zyskały hotele 4* (wzrost udziału o 1,65 p.p. do poziomu 24,19%) oraz obiekty nieskategoryzowane (wzrost udziału o 1,61 p.p. do poziomu 14,36 proc.).

W pierwszym miesiącu tego roku największa liczba rezerwacji przypadła na hotele w Warszawie, których udział w łącznej liczbie rezerwacji wyniósł 22,2 proc. (spadek o 4,21 p.p. w ujęciu rok do roku). Drugim co do popularności miastem był Wrocław (udział na poziomie 6,9 proc., spadek r/r o 1,89 p.p.), a trzecim Poznań (udział na poziomie 4,7%, spadek w ujęciu r/r o 0,10 p.p.).

Klienci Hotele.pl rezerwowali hotele średnio na 7,6 dnia przed planowaną datą przybycia do hotelu, tj. o 0,9 dnia wcześniej niż w analogicznym miesiącu w roku ubiegłym.