Hotele w Polsce droższe w marcu o prawie 5 proc.

archiwum Golden Tulip

W marcu średnia cena pokojonocy wyniosła 249,29 zł, i była o 4,87 proc. wyższa niż rok wcześniej.

W marcu, podobnie jak w lutym, w największym stopniu podrożały noclegi w obiektach nieskategoryzowanych (wzrost o 17,08 proc. do poziomu 204,78 zł), oraz w hotelach o standardzie 1* (wzrost o 12,05 proc. do poziomu 209,30 zł).

Średnia cena pokojonocy wzrosła we wszystkich typach obiektów. Najmniejszy wzrost odnotowano w przypadku hoteli 4* (wzrost o 1,01% do poziomu 307,14 zł).

Marzec był kolejnym miesiącem, w którym spadł udział hoteli 3* w łącznej liczbie rezerwacji. Udział tej grupy hoteli zmalał o 1,15 p.p. do poziomu 47,36 proc. Największy spadek udziału zanotowały obiekty o standardzie 2*, w przypadku których udział w rynku skurczył się o 1,35 p.p. do poziomu 8,69 proc..

Z kolei największym wzrostem udziału w rynku rezerwacji mogły się pochwalić w marcu hotele 4*, których udział wzrósł o 2,01 p.p. do poziomu 23,2 proc.

W marcu największy przyrost liczby rezerwacji w ujęciu r/r zanotowano w Łodzi (48,8 proc.), Gdańsku (21,6 proc.) oraz Olsztynie (33,5 proc.). Natomiast miastami, w których w tym samym okresie miał miejsce największy spadek liczby rezerwacji, były Szczecin (-10,2 proc.), Częstochowa (-25,3 proc.) oraz Płock (-24,5 proc.).

Klienci Hotele.pl rezerwowali hotele średnio na 7,3 dni przed planowaną datą przybycia do hotelu, tj. o 0,6 dnia wcześniej niż w analogicznym miesiącu w roku ubiegłym.