Harmony Polish Hotels – bądźmy gotowi na gości w nowej rzeczywistości

Hotele przygotowują się na powrót gości
Hotel Moxy Warszawa Praga/fot. archiwum PHH

Hotelarze skupieni w Harmony Polish Hotels opublikowali Kodeks dobrych praktyk w obliczu pandemii koronawirusa, którego zastosowanie przyda się po otwarciu hoteli zapowiedzianym w II etapie odmrażania gospodarki.

Jak podkreśla Elżbieta Lendo, prezes zarządu Fundacji Harmony Hotels, intencją 40 punktowego Kodeksu jest przygotowanie hoteli na przyjęcie gości w hotelach w nowej rzeczywistości i zmieniającej się sytuacji w obliczu COVID-19.

Oto treść Kodeksu

Recepcja

1. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego Gościa do hotelu, w przypadku stanu
podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przyjęcia gościa do hotelu, procedura może być powtórzona – decyduje pracownik recepcji
2. Stosowanie przez pracowników obsługi hotelu maseczek/ przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
3. Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, wózka bellboya, poręczy, terminali,
kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby hotelu.
4. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji w lobby hotelowym. Zachowanie
odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce.
5. Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji, używanie jednorazowych długopisów.
6. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym.
7. Informowanie Gości o wprowadzonych procedurach obowiązujących w Hotelu. (wręczenie Gościom procedury
bezpieczeństwa, której przyjęcie do wiadomości i stosowania musi być potwierdzone podpisem Gościa).
8. Zakaz bezwzględny przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.

Pokój hotelowy

9. Obowiązkowe ozonowanie każdego opuszczanego przez Gościa pokoju przed przyjęciem kolejnego, oraz na
prośbę Gości podczas pobytu w hotelu po uprzednim ustaleniu godzin w jakich pokój będzie dostępny.
10. Dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, wietrzenie pokoju hotelowego.
11. Udostępnienie w pokoju hotelowym środku dezynfekującego dla Gości oraz maseczek.
12. Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.

Restauracja/bar/kawiarnia

13. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego Gościa do restauracji/ baru/kawiarni,
w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przebywanie Gościa, procedura może być powtórzona- decyduje pracownik restauracji / baru/ kawiarni.
14. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do restauracji/ baru/ kawiarni.
restauracjach
15. Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości między stolikami , krzesłami w
hotelowych, barach i kawiarniach.
16. Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, menaży , porcelany, tac, karty menu, itp., wymiana obrusów,
wyparzanie sztućców, po każdym Gościu.
17. Stosowanie przez pracowników restauracji, barów, kawiarni maseczek / przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
18. Przyjmowanie wcześniejsze rezerwacji lub indywidualne ustalanie godzin obsługi poszczególnych Gości.

Pomieszczenia ogólnodostępne

19. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym oraz na każdym piętrze hotelu przy
windach, a także przy wejściu do sal konferencyjnych, toalet, itp.
20. Szczegółowa dezynfekcja i ozonowanie raz na dobę pomieszczeń wspólnych: sale konferencyjne, sale zabaw,
sale bankietowe, sale ćwiczeń itp.
21. Szczegółowa dezynfekcja toalet w hotelu.
22. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z kids club.
23. Regularna dezynfekcja wszystkich zabawek oraz udostępnienie dozowników ze środkiem dezynfekującym dla
opiekunów dzieci oraz animatorów. Zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa – brak dostępu do środków dezynfekujących przez dzieci.
24. Dezynfekcja wind hotelowych.

Spa & wellness

25. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego Gościa do SPA, wellnes, w przypadku
stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przyjęcie Gościa na zabieg oraz przebywanie w strefie wellnes, procedura może być powtórzona – decyduje pracownik spa, wellnes.
26. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z pomieszczeń SPA & Wellness.
27. Zachowanie bezpiecznej liczby osób oczekujących w poczekalni SPA & Wellness i odległości pomiędzy nimi.
Każdorazowa dezynfekcja blatów, foteli oraz kanap, menu w poczekalni.
28. Regularna dezynfekcja wszystkich pomieszczeń, sprzętów, kosmetyków.
29. Każdorazowa, po użyciu, dezynfekcja sprzętów udostępnianych Gościom: rowery, leżaki, kije, itp.
30. Wprowadzenie bezpiecznej odległości między stanowiskami kosmetycznymi, urządzeniami w siłowni, itp.
31. Stosowanie przez personel SPA & Wellness maseczek / przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.

Pracownicy

32. Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste
dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.
33. Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników hotelu.
Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO (monitory w przestrzeniach wspólnych dla pracowników).
34. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku
stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.
35. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu
hotelu, szatniach.
36. Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń
socjalnych oraz magazynów.
37. Przebywanie w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/lub zachowanie bezpiecznej odległości.

Ogólne

38. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.
39. Stosowanie zaleceń wg zaleceń GIS i WHO.
40. Systematyczna kontrola realizacji KODEKSU przez kadrę managerską