Grupa Wyszehradzka: wspólnie przyciągniemy turystów z Azji

AG

Cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej będą wspólnie promować się na dalekich rynkach i walczyć o turystów z Azji i Stanów Zjednoczonych.

Delegaci czterech państw Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) podpisali dzisiaj w Warszawie Plan Marketingowy na 2017 rok. Dokument podpisali: Dokument podpisali: Emese Boros z Węgierskiej Agencji Turystycznej,p.o prezesa POT Bartłomiej Walas, Ivana Magatova odpowiedzialna za turystykę w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej, Monika Palatkova z CzechTourism. Plan zakłada on między innymi wspólne wydatkowanie na promocję 315 tys. euro. Aż 122 tys. Euro (30 proc. ze środków węgierskich) będzie przeznaczone na działania promocyjne w Stanach Zjednoczonych, 76 tys. – w Rosji.
Podstawowe obszary wspólnych działań to między innymi:
– współpraca w dziedzinie promocji – udział w targach turystycznych (między innymi poprzez organizację wspólnych stoisk), liczne prezentacje i organizacja wizyt studyjnych (tzw. „study-tourów”) dla zagranicznych przedstawicieli biur podróży, tour-operatorów i dziennikarzy;
– wspieranie współpracy w dziedzinie turystyki przygranicznej, zwłaszcza realizowanej przez regionalne organizacje turystyczne;
– opracowywanie wspólnych projektów w celu zwiększania ruchu turystycznego z krajów trzecich;
– przygotowanie wspólnych produktów turystycznych, które są promowane w krajach trzecich (takich jak np. miasta historyczne, uzdrowiska, agroturystyka, kultura żydowska);
– aktualizacja portalu www.european-quartet.com
– przygotowanie materiałów promocyjnych;
– opracowanie wspólnych badań marketingowych.

Dzień później w konferencji prasowej z okazji podpisania protokołu ze spotkania na najwyższym szczeblu (którego elementem jest wspomniany Plan), udział wzięli: Podsekretarz Stanu w MSiT, Dawid Lasek, Peter Princzinger, wiceprzewodniczący Węgierskiej Agencji Turystyki, Peter Ďurček, sekretarz stanu w słowackim Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego, Klara Dostalova, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Republiki Czeskiej.

Podsekretarz Stanu w MSiT, Dawid Lasek, powiedział m.in.: “Wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej mogą pochwalić się rosnącym ruchem turystycznym a także wzrostem we wszystkich wskaźnikach dotyczących turystyki. Jeśli chodzi o turystykę przyjazdową z Azji, absolutnym liderem są Czechy – z samych Chin odnotowały imponująca liczbę 300 tysięcy turystów. Dotychczasowa współpraca naszych krajów przynosi wymierne efekty i będziemy ją kontynuować. Na rynkach egzotycznych możemy promować się, jako jedna różnorodna i atrakcyjna destynacja, destynacja bezpieczna. Będziemy budować Dom Marek Środkowoeuropejskich. Jestem przekonany, że jeśli turyści z Azji odwiedzają Pragę – którą nazywamy hubem Europy Środkowej – to mogą też przy okazji odwiedzać pozostałe kraje naszej Grupy.
Przy okazji dzisiejszego spotkania potwierdziło się, że każdy z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej stawia na turystykę, każdy też przygotowuje nowe struktury promocyjne. W Polsce na przykład Dom Terytorialnych Marek Turystycznych od wczoraj jest oficjalnie elementem rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
Wszyscy uczestnicy dzisiejszego spotkania ustali, że będzie wspólnie negocjować z Komisją UE, by turystyka ponownie znalazła się w strategii działań Unii po 2020 roku, by była traktowana, jako poważna gałąź gospodarki.”

Peter Princzinger, wiceprzewodniczący Węgierskiej Agencji Turystyki, dodał: “Jestem zadowolony ze spotkania, bo potwierdziło się, że we wszystkich krajach Grupy w podobny sposób myślimy o roli turystyki w gospodarce, że podobne zdanie mamy o promocji turystycznej. Jesteśmy konkurentami w tym regionie Europy, ale można zadać pytanie: co jest ważniejsze – konkurencja czy współpraca? Sądzę, że musimy wypracować równowagę i jednocześnie pogłębiać współpracę.”

Peter Ďurček, sekretarz stanu w słowackim Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego, potwierdził: “Jesteśmy konkurentami, ale współpraca powinna przewyższać konkurencję. Wierzę, że tematy, o których dzisiaj rozmawialiśmy nie są zamknięte z chwila podpisania dokumentu. Naszą ambicja jest kontynuacja współpracy, nie tylko marketingowej w ramach grupy, ale i dwustronnej, wymiana dobrych praktyk i doświadczeń.”

Klara Dostalova, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Czech, powiedziała: “Wyniosłam wiele dobrego z naszego spotkania. Wymieniliśmy bowiem doświadczenia, skąd zdobywać środki na rozwój turystyki i promocji kraju, jak przekonywać ministrów finansów, by dotowali turystykę. Rozmawialiśmy również o tym, jak podnosić poziom usług turystycznych.”

Obecny na konferencji p.o. prezesa POT, Bartłomiej Walas, powiedział: “Podstawowymi rynkami dalekimi są dla nas: Chiny, kraje azji Południowo-Wschodniej, Japonia a następnie Stany Zjednoczone i Rosja. Będziemy również prowadzić działania w Kazachstanie i na Białorusi.”

Na pytanie przedstawiciela portalu WaszaTurystyka.pl o likwidację zagranicznych ośrodków przez Węgierską Agencję Turystyki (czytaj TUTAJ), Peter Princzinger, odpowiedział w kuriozalny (dyplomatyczny sposób): “To nie likwidacja, tylko reorganizacja. Zamiast w 16 krajach, w których mieliśmy ośrodki turystyczne, będziemy się teraz promować w 132, w których mamy ambasady. Obowiązki promocyjne przejmą pracownicy ambasad. W przyszłym roku zbudujemy Narodowe Centrum Marki. Co roku czterokrotnie podwyższamy budżet przeznaczany na promocję turystyki.”

Z kolei zapytany przez przedstawiciela portalu WaszaTurystyka.pl, o dalsze losy promocji turystyki słowackiej po likwidacji Słowackiej Agencji Ruchu Turystycznego (czytaj: TUTAJ), Peter Ďurček, odpowiedział w podobny sposób: “To nie likwidacja, to reorganizacja. Co prawda, Słowacka Organizacja Ruchu Turystycznego przestała istnieć, ale większość ludzi w niej pracujących przeszła do sekcji turystyki w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego. Ta sekcja przejęła obowiązki SACR i jestem przekonany, że zachowamy ciągłość pracy SACR. W budżecie mamy zapewnione pieniądze zarówno na promocję całego kraju, jak i poszczególnych regionów. Turystyka nie będzie zapomniana.”