Grupa Rainbow – przychody w I półroczu wyższe o 7 proc.

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours S.A. podsumowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 455,1 mln złotych i są wyższe od wyniku odnotowanego w analogicznym okresie w 2015 roku o 29,9 mln zł, co stanowi wzrost o 7,0 proc. Przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wykazały wzrost aż o 15,8 proc. w porównaniu pierwszego półrocza w 2015 roku. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 4,4 mln zł.
Według raportu Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A., głównym motorem rozwoju jest spółka dominująca (nazwa handlowa Rainbow). Pomimo tego, że I półrocze obfitowało w czynniki zewnętrzne, które mogły mieć wpływ na wynik m.in. zamachy terrorystyczne, nieuregulowana sytuacja z uchodźcami, napięta sytuacja w Turcji, konflikt w Syrii i Iraku, czy obniżenie ratingu Polski, międzynarodowe wydarzenia sportowe i tym samym osłabienie popytu oraz odsunięcie decyzji zakupowych w czasie, spółka osiągnęła wzrosty liczby klientów. Z wyjazdów egzotycznych (organizowanych od listopada 2015 do marca 2016) skorzystało 65,4 tys. osób, czyli więcej o 8,6 proc.. Liderem okazała się m.in. Kuba, Tajlandia, Wietnam, czy Meksyk. W przypadku oferty letniej przygotowano szerszą ofertę produktową w bezpiecznych krajach europejskich, m.in. w Grecji, Bułgarii i Czarnogórze. Dzięki tym zabiegom do końca czerwca z oferty biura skorzystało 122,8 tys. klientów, co z analogicznym okresem w 2015 roku stanowi wzrost o prawie 8%. Największe wzrosty osiągnięto na sprzedaży Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Chorwacji i Czarnogóry.

W pierwszym półroczu wystąpiły również zmiany w strukturze Grupy. Powstała nowa spółka – córka, w której docelowo prowadzona będzie działalność w zakresie usług hotelowych – White Olives A.E. z siedzibą w Laganas (Grecja). Spółka ta (odpowiednik polskiej spółki akcyjnej) będzie właścicielem nowego kompleksu hotelowego. W tym samym czasie trwały prace remontowo – modernizacyjne kompleksu hotelowego (dawny President), którego właścicielem jest spółka Rainbow Hotels A.E.
Innym ważnym projektem jest portal do tzw. dynamicznego pakietowania. Nowy projekt ma docierać do młodszych klientów lub klientów chcących podróżować samodzielnie bez opieki biura turystycznego. Dotychczas tacy użytkownicy korzystali z różnego typu wyszukiwarek i porównywarek internetowych – oddzielnie wylotów ,a oddzielnie rezerwacji hoteli. W „MyWay by Rainbow” wyszukiwanie lotów i hoteli jest ze sobą połączone, a docelowo obejmować ma także ubezpieczenia podróżne, wynajem samochodów, transfery z lotniska do hotelu i szereg usług towarzyszących, jak bilety do teatrów czy na różnego rodzaje eventy. Klient może, z opcji zaproponowanych przez system spółki, dokonać zakupu całego pakietu lub tylko niektórych usług. System został uruchomiony czerwcu 2016 roku, a spółką odpowiedzialną ze sprzedaż oferty będzie spółka „MyWay by Rainbow” sp. z o.o., dawniej Portal Turystyczny sp. z o.o., której nazwę zmieniono w styczniu 2016 roku.