Exim Tours – gwarancja podwyższona o 236 proc.

Exim Tours podwyższa gwarancję ubezpieczeniową

Biuro Exim Tours uzyskało gwarancję na nowy sezon opiewającą na 30 356 604 zł. Nowa gwarancja będzie obowiązywać od 31 sierpnia 2021 do 30 sierpnia 2022 roku. Wystawiło ją Towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce.

Przedmiotem gwarancji jest:

• zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;

• zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;

• zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu.

Sławomir Szulc, prezes Exim Tour, powiedział: „Cieszymy się, że mimo trudnej sytuacji w branży turystycznej, nie mieliśmy problemów w jej uzyskaniu, co jest dowodem, że mają Państwo do czynienia z pewnym i stabilnym partnerem biznesowym. Dodatkowo jest ona o ponad połowę wyższą niż rok temu. Poprzednia była na kwotę: 12 840 000 zł.”

Exim Tours wprowadza testy do systemu rezerwacyjnego i wypłaca od nich prowizje