Europejska branża turystyczna: turystyka musi wrócić przed latem

fot. archiwum Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

Pięć zaleceń dla państw członkowskich Unii Europejskiej, które mają pomóc przywrócić bezpieczny ruch turystyczny po zakończeniu lockdownu przed latem 2021, przedstawił Sojusz w ramach Europejskiego Manifestu Turystycznego zrzeszający ponad 60 państwowych i prywatnych organizacji turystycznych.

Głównym punktem zaleceń jest opracowanie i wdrożenie unijnego planu działania na rzecz bezpiecznego przywrócenia ruchu turystycznego po zakończeniu lockdownu w poszczególnych krajach, w bliskiej współpracy z branżą turystyczną i jej partnerami społecznymi.

Wspólne zalecenia przedstawione przez sojusz w ramach Europejskiego Manifestu Turystycznego przekazano rządom krajów Unii Europejskiej przed dwiema kluczowymi debatami – wideokonferencją europejskich przywódców zaplanowanej na 25-26 lutego i nadzwyczajnym posiedzeniem ministrów turystyki, które ma się odbyć 1 marca.

Zalecenia wzywają grupę roboczą Komisji do śledzenia postępów i efektów szczepień i podejmowanych środków łagodzących takich, jak testy i kwarantanna, w oparciu o poziomy ryzyka, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Autorzy dokumentu stwierdzili: „Naszym celem jest, aby Europa z powrotem zajęła miejsce pierwszego, i co ważne bezpiecznego, celu podróży na świecie. W miarę realizacji unijnych programów szczepień i ochrony najbardziej narażonych obywateli musimy wspólnie przygotować się na wznowienie podróży. Nie ma po prostu czasu do stracenia – aby do lata przywrócić zaufanie publiczne, prace nad stworzeniem wspólnego podejścia powinny zacząć się już teraz. Nasze zalecenia szczegółowo opisują wspólne działania zmierzające do przywrócenia ruchu turystycznego i swobody przemieszczania się w imieniu europejskich obywateli. Liczymy na współpracę z przywódcami Unii Europejskiej, aby jak najszybciej wprowadzić ten plan w życie.”

Zalecenia dla państw członkowskich UE:

Utworzenie grupy roboczej Unii Europejskiej w celu przywrócenia swobodnego przemieszczania się osób:

Grupa zadaniowa kierowana przez Komisję Europejską, zajmująca się przywróceniem swobodnego przemieszczania się osób, która opracuje i wdroży plan wznowienia turystyki i plan działania na rzecz odbudowy branży.

Koordynowanie obostrzeń w zakresie podróży:

Pilnie potrzebne jest lepsze i skuteczniejsze koordynowanie obostrzeń i wymagań w zakresie turystyki na szczeblu europejskim, aby ułatwić wznowienie działalności branży (9,5 proc. PKB UE), a podróżnym, przedsiębiorstwom turystycznym i ich pracownikom zapewnić możliwość przewidywania działalności.

Testy: zharmonizowane ramy UE w zakresie testów dla turystów powinny obejmować następujące kwestie:

Państwa członkowskie powinny zagwarantować przystępne cenowo testy, zapewnić odpowiednią wydajność, zadbać o wzajemne uznawanie wyników testów przez państwa członkowskie i stale pracować na szczeblu międzynarodowym w tym samym celu.
Pilnie potrzebna jest walidacja testów antygenowych i innych szybkich testów stosowanych do celów turystycznych , wraz z regularną oceną zaaprobowanych testów w miarę poprawy wydajności (np. LAMP ).

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie: zachodzi pilna potrzeba skoordynowania inicjatyw krajowych na szczeblu UE, aby uniknąć sytuacji, w której wydaje się 27 różnych zaświadczeń obejmujących testy, szczepienia i uznawania odporności:

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) musi przejąć inicjatywę i podjąć współpracę z Dyrekcją Generalną ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) i Dyrekcją Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) nad interoperacyjnym systemem europejskim, który umożliwiłby szybką i cyfrową weryfikację szczepień i/lub wyników testów przeprowadzanych na turystach.

Szczepienia czy zaświadczenia o szczepieniach nie powinny być obowiązkowe do odbycia podróży (gdy szczepionki staną się szerzej dostępne), ale turyści zaszczepieni lub posiadający udowodnioną odporność powinni być zwolnieni z zakazów wjazdu, testów i kwarantanny zgodnie z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi ograniczonej zdolności osób zaszczepionych do rozprzestrzeniania wirusa.

Skoordynowane wznowienie działalności turystycznej: gdy pozwoli na to sytuacja zdrowotna, kluczowe jest wznowienie działalności turystycznej i rekreacyjnej i przywrócenie swobody przemieszczania się dla obywateli Unii Europejskiej.

 

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center