Enter Air: powrót do normalności. Pierwsza połowa roku lepsza o 35 proc.

fot. archiwum Enter Air

Linia lotnicza Enter Air, uzyskała w I półroczu 2021 roku 307,7 mln zł przychodów, o 35,1 proc więcej od 227,7 mln zł osiągniętych analogicznym okresie 2020 roku.

Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Air, powiedział: „Wyniki pierwszego półrocza to potwierdzenie naszej elastyczności i możliwości dopasowania do trudnych warunków rynkowych w których funkcjonujemy od 1,5 roku. Pomimo wciąż panujących restrykcji i ograniczeń oraz trwającej przez ponad 2 miesiące kolejnej wiosennej fali zachorowań poprawiliśmy większość kluczowych pozycji rachunku wyników. Stopniowo wracamy do normalności czego najlepszym odzwierciedleniem jest wciąż trwający intensywny sezon letni w którym działamy na pełnych obrotach wykorzystując do tego wszystkie 26 samolotów.

Polski rynek wraca do normalności po największym kryzysie w historii lotnictwa. Odpoczynek w ciepłym kraju pozostaje popularnym sposobem spędzenia wolnego czasu, z którego korzystają nasi ciężko pracujący rodacy. Widzimy też ożywienie na rynku europejskim. Generalnie firmy prywatne bardzo szybko znajdują sposoby na odbudowę rynku. Dlatego przewozy turystyczne są najszybciej odbudowującym się segmentem lotnictwa. Mamy nadzieję, że tempo odbudowy rynku jeszcze mocniej przyśpieszy w kolejnych latach.”

Negatywny wpływ na wynik I półroczu 2021 roku miała również trzecia fala Covid-19 w okresie marzec-kwiecień 2021. Spółka odnotowała w pierwszej połowie 2021 r. 96,8 mln zł straty netto oraz 80,8 mln zł straty operacyjnej. Wpływ różnic kursowych w I pół. 2021 roku wyniósł minus 11,5 mln zł.

W samym II kw. 2021 wyniki Enter Air były znacząco wyższe niż w tym samym okresie 2020 r. Spółka miała 222,7 mln zł przychodów (+1083 proc. r/r) i 19,5 zysku netto wobec 56 mln zł straty w analogicznym okresie 2020 r.
Na koniec I pół. 2021 roku Grupa Enter Air dysponowała komfortowym poziomem 242 mln zł środków pieniężnych.

W lutym 2021 r. Enter Air otrzymał wsparcie w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm w formie pożyczki płynnościowej w kwocie 287 mln zł. Spłata pożyczki następuje zgodnie z harmonogramem.
30 września 2021 r. Enter Air podpisał z PFR umowę pożyczki preferencyjnej w kwocie 78,1 mln zł. Pożyczka jest elementem programu

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm („Tarcza”), zakładającego pomoc przedsiębiorcom, którzy ponieśli stratę w roku 2020 w wyniku pandemii. Pożyczka preferencyjna przewiduje możliwość umorzenia części zobowiązań po spełnieniu wymagań zawartych w umowie. W wyniku rozliczeń obecnego i nowego finansowania w ramach Tarczy, łączne zadłużenie Enter Air sp. z o.o. wobec PFR nie uległo zmianie.

Enter Air podpisał umowę z Itaką