Emirates testują system ułatwiający loty zimą

archiwum Emirates

Linie Emirates rozpoczęły próby innowacyjnej technologii wspierającej proces decyzyjny, która ułatwia zarządzanie operacyjne oraz zwiększa bezpieczeństwo i ekologiczność w ekstremalnych oraz niebezpiecznych warunkach pogodowych panujących w zimie.

We współpracy z firmą Vaisala, czołowym dostawcą usług w zakresie pomiarów środowiskowych i przemysłowych z Finlandii, przewoźnik zaczął testować działanie systemu CheckTime w warunkach zimowych w Kopenhadze i Chicago.
CheckTime wykorzystuje pomiary czynników, takich jak temperatura, wiatr czy różne rodzaje opadów atmosferycznych, dokonywane w czasie rzeczywistym przez stacje pogodowe do oszacowania wpływu panujących warunków atmosferycznych na płyn odladzający i przeciwoblodzeniowy, a następnie przekazuje wyniki pilotom poprzez lotniczy system adresowania i przekazywania wiadomości (ACARS). System CheckTime pozwala zastąpić procedurę ręczną, w której piloci korzystają z wykazu czasów zabezpieczenia przeciwoblodzeniowego i tablic informacyjnych oraz obserwują pogodę w celu ustalenia właściwej ilości płynu odladzającego i przeciwoblodzeniowego oraz czasu, w którym samolot może bezpiecznie wystartować w danych warunkach atmosferycznych.
Korzystając z precyzyjnego, zautomatyzowanego systemu wsparcia decyzyjnego zamiast dosyć uciążliwej procedury ręcznego pomiaru wymaganej ilości płynu, piloci Emirates będą mogli w większym stopniu skupić się na pozostałych aspektach bezpieczeństwa i operacji lotniczych, przygotowując się do lotu w ekstremalnych warunkach zimowych.
Kopenhaga i Chicago zostały wyznaczone jako stacje badawcze dla nowego systemu, ponieważ w obydwu miastach panują surowe zimy. Poza tym połączenia do Kopenhagi realizowane są przez samolot Airbus A380, a do Chicago – Boeing 777, co umożliwi liniom Emirates zdobycie doświadczenia w obsłudze systemu CheckTime na obu modelach używanych przez przewoźnika. Podczas pierwszych prób linie korzystały z systemu CheckTime, stosując równolegle procedury ręczne obowiązujące podczas lotu w warunkach zimowych, aby móc potwierdzić i ocenić wyniki.
System CheckTime nie tylko ułatwi pilotom podejmowanie decyzji w zimowych warunkach pogodowych, ale może przynieść dodatkowe korzyści z ekologicznego punktu widzenia. Linie Emirates będą testowały system CheckTime w Kopenhadze i Chicago do końca tej zimy. Decyzja o wprowadzeniu systemu w innych lokalizacjach obsługiwanych przez Emirates, gdzie panują podobne warunki pogodowe, zostanie podjęta po szczegółowej analizie wyników prób.