Emirates i Pustynny Rezerwat Przyrodniczy w Dubaju (DDCR) wspiera ochronę obszarów pustynnych w Dubaju

fot. materiały prasowe

Od prawie 20 lat, poprzez inwestycje o wartości 7,6 mln USD, linie Emirates aktywnie wspierają zrównoważoną ochronę ekosystemu Pustynnego Rezerwatu Przyrodniczego w Dubaju (Dubai Desert Conservation Reserve). Finansowanie pomogło zachować unikalne pustynne środowisko Dubaju, które obfituje w rdzenną florę i faunę, a także przyczyniło się do zwiększenia świadomości na temat bogactwa i naturalnego piękna przyrody Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

DDCR to rezerwat o powierzchni 225 kilometrów kwadratowych, który zajmuje blisko 5 proc. całkowitej powierzchni Dubaju – to największy teren w Dubaju przeznaczony na jeden projekt. Rezerwat chroni niesamowitą przyrodę i roślinność w tętniącym życiem ekosystemie ZEA, to ponad 560 różnych gatunków i 31 tys. rodzimych drzew. Ponad 29 tys. z tych drzew rośnie w zrównoważony sposób, tj. bez potrzeby nawadniania, tak jak drzewo Ghaf (Prosopis cineraria), którego korzenie mogą sięgać do 30 metrów, umożliwiając dostęp do poziomu wód gruntowych.

Chociaż wielu może sądzić, że surowe, stale zmieniające się środowisko pustyni jest pozbawione dzikiej przyrody i roślinności, wspólne wysiłki linii Emirates i DDCR umożliwiły wielu gatunkom przetrwanie i rozwój, a rezerwat stał się wizytówką niektórych najważniejszych osiągnięć ochrony pustyni w ostatnich latach. Oto tylko kilka przykładów zwierząt, które skorzystały z tych działań ochronnych:

  • Wzrost populacji gazeli piaskowych, gazeli arabskich i oryksów arabskich do ponad 1300: począwszy od zaledwie 230 wrażliwych zwierząt kopytnych, gatunki te stale powiększały od czasu rozpoczęcia przez rezerwat programu reintrodukcji i hodowli. Przyczyniło się to do osiągnięcia celu, jakim był naturalny, zrównoważony rozwój wolno żyjącej populacji ssaków, co z kolei wpłynęło na zdrowie całego ekosystemu. Kolejne 171 arabskich oryksów zostało przeniesionych do innych obszarów chronionych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
  • Rozkwit ptasiego życia: od 2010 r. do DDCR ponownie wprowadzono ponad 2,8 tys. dropia houbara (drop MacQueena), przy czym ptaki swobodnie przemieszczają się po terenie rezerwatu i poza nim. Zdrowa populacja puchacza faraona również zamieszkuje DDCR, a naturalna hodowla na południu rezerwatu wkrótce spowoduje migrację sów. DDCR jest również ważnym miejscem żerowania zagrożonego sępa uszatego, odnotowano też liczne wizyty sępa Cinereous Vulture, rzadkiego gościa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
  • Różnorodność gatunków w DDCR wzrosła ponad dwukrotnie: staranne zarządzanie obszarami chronionymi oraz wspieranie procesów naturalnych pomogło w odnowie dzikiej przyrody i ekosystemów siedlisk pustynnych. W 2003 r. lista gatunków DDCR liczyła około 150. Dziś rezerwat obejmuje ponad 560 gatunków roślin i drzew, ptaków, ssaków, gadów i stawonogów.

DDCR stało się również centrum zrównoważonej turystyki, oferującym autentyczne doświadczenia podczas pobytu na pustyni i prowadzącym działania, które nie naruszają naturalnych siedlisk lokalnej flory i fauny. DDCR prowadzi ścisły proces akredytacji „Zatwierdzonej wycieczki” – organizatorzy, przechodzą specjalistyczne szkolenie, aby zapoznać się z florą, fauną i zrównoważonymi praktykami rezerwatu w celu ochrony ekosystemu pustyni.

W 2021 r. rezerwat odwiedziło ponad 125 tys. osób., w planach jest też utworzenie Centrum dla Zwiedzających, które będzie wykorzystywane jako platforma do opracowywania programów edukacyjnych dla szkół i instytucji szkolnictwa wyższego.

Linie Emirates wspierają również ochronę dzikiej przyrody Australii za pośrednictwem rezerwatu One&Only Wolgan Valley, położonego w Górach Błękitnych i wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Linie lotnicze są również aktywnie zaangażowana w walkę z nielegalnym handlem i wykorzystywaniem dzikich zwierząt. Emirates są członkiem grupy zadaniowej United for Wildlife Transport Taskforce, a także partnerem ROUTES (Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species). Emirates SkyCargo, linie lotnicze cargo, należące do Emirates, przyjęły politykę zerowej tolerancji dla nielegalnego handlu dziką fauną i florą, która obejmuje między innymi duże koty, słonie, nosorożce i łuskowce, i wprowadziła całkowity zakaz przewożenia trofeów myśliwskich.

Emirates otworzyły w Dubaju poczekalnię dla dzieci