ECTAA: przyszłość zorganizowanych podróży jest zagrożona działaniami KE

Na ubiegłotygodniowym spotkaniu ECTAA w Salonikach stowarzyszenia krajowe, organizatorzy turystyki i agenci turystyczni wyrazili obawy dotyczące kierunku, w którym zmierza rozważana przez Komisję Europejską legislacja. Organizatorów turystyki martwi, że Komisji Europejskiej brakuje ambicji, aby dokonać przeglądu przepisów chroniących konsumentów w całym łańcuchu usług turystycznych.

Wprawdzie Komisja Europejska podejmuje konsultacje w związku z rewizją dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i zwiększeniem zakresu praw pasażerów, ale rozważane rozwiązania pokazują, że ograniczenia nakładane na biura podróży nie są  zestrojone ze środkami nakładanymi na linie lotnicze.

Komisarz Reynders, który zajmuje się m.in. ochroną konsumentów jasno wyraził zamiar ograniczenia zaliczek na rzecz organizatorów wycieczek, w ramach rewizji dyrektywy w sprawie imprez turystycznych. Jednocześnie, nie widać zainteresowania ograniczeniem przedpłat klientów na rzecz linii lotniczych w ramach rewizji praw pasażerów, za którą odpowiada komisarz Valean. Pokazuje to oczywisty brak zrozumienia tego, jak funkcjonuje branża turystyczna. Organizatorzy turystyki nie trzymają pieniędzy konsumentów; muszą zapłacić swoim dostawcom, w szczególności liniom lotniczym, które w większości przypadków wymagają przedpłaty w pełnej wysokości.

Ponadto, chociaż Komisja rozważa dalsze uregulowanie ochrony przed niewypłacalnością organizatorów imprez turystycznych, nie analizuje się konkretnych opcji mających skutecznie uregulować ochronę przed niewypłacalnością linii lotniczych, pomimo rekomendacji Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z czerwca 2021 r., dotyczącej zwiększenia zakresu ochrony przed niewypłacalnością oferowanej przez dyrektywę w sprawie zorganizowanych podróży, w tym kosztów powrotu do kraju, liniom lotniczym na mocy Rozporządzenia 261/2004.

“Ograniczenie zaliczek i narzucenie ochrony przed niewypłacalnością na tylko jedno ogniwo łańcucha usług na szkodę operatorów wycieczek, którzy w większości są małymi i średnimi przedsiębiorcami, wypchnie ich z rynku. Pozbawi to konsumentów istotnego produktu turystycznego, ponieważ podróże zorganizowane oferują wysoki poziom ochrony. Wzywamy komisarzy Reyndersa i Valean do zestrojenia środków w całym turystycznym łańcuchu usług, jeśli naprawdę chcą zwiększyć zakres ochrony konsumentów” – powiedział Frank Oostdam, prezes ECTAA.

ECTAA: Frank Oostdam zastąpił Pawła Niewiadomskiego