ECTAA: Frank Oostdam zastąpił Pawła Niewiadomskiego

fot. materiały prasowe

Frank Oostdam, prezes Holenderskiego Stowarzyszenia Biur Podróży i Organizatorów Wycieczek (ANVR), został dziś wybrany na prezesa Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA). Dotychczasowy prezes, Paweł Niewiadomski, prezes PIT, wszedł do składu zarządu.

Podczas półrocznego spotkania Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA), które odbywa się w stolicy Cypru, Nikozji, przedstawiciele biur podróży i touroperatorów Europy wybrali Franka Oostdama z Holandii na dwuletnią kadencję prezesa. Heli Mäki-Fränti z Finlandii został wybrany wiceprzewodniczącym, a Marios Kammenos z Grecji został ponownie wybrany skarbnikiem. Delegaci podziękowali także ustępującemu prezydentowi Pawłowi Niewiadomskiemu (po dwóch kadencjach) za zaangażowanie i osiągnięcia podczas pandemii Covid-19.

Frank Oostdam powiedział: „Jestem zaszczycony wyborem na prezydenta ECTAA. Przemysł turystyczny w Europie stoi przed wieloma wyzwaniami. Pandemia Covid-19 jeszcze się nie skończyła, a wojna na Ukrainie, rosnące ceny energii i brak wykwalifikowanej siły roboczej wywierają dodatkową presję na firmy turystyczne. Moim pierwszym priorytetem będzie zatem współpraca z przywódcami politycznymi i partnerami branżowymi nad ustaleniem odpowiednich ram, dzięki którym nasz przemysł będzie mógł odzyskać siły po ostatnich dwóch latach i będzie mógł działać.
Mocno wierzę, że firmy turystyczne powinny zwrócić w strategii biznesowej największą uwagę zrównoważonemu rozwojowi.”

Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, został wybrany do nowego zarządu. Oprócz niego w zarządzie znaleźli się:Daniels Stojewa – Bułgaria, Jan van Steen – Belgia, Boris Zgomba – Chorwacja

Paweł Niewiadomski ponownie prezesem ECTAA. „Nasze sukcesy to także blokowanie złych rozwiązań”