easyJet – ponad 73 mln pasażerów w 12 miesięcy

archiwum easyJet

Linia lotnicza easyJet obsłużyła w roku biznesowym kończącym się 20 września 2016 roku 73,1 mln pasażerów, o 6,6 proc. więcej niż w poprzednich dwunastu miesiącach. To rekordowy rok w historii przewoźnika. Rekordowe również było obłożenie samolotów, wyniosło ono 91,6 proc. (rok wcześniej – 91,5 proc.). W omawianym okresie zdolność przewozowa easyJet wzrosła o 6,5 proc., do 80 milionów miejsc, co należy przypisać umacnianiu wiodącej pozycji easyJet na wybranych rynkach.
Linia easyJet osiągnęła przychód całkowity sięgający 4,669 mld funtów (spadek o 0,4 proc.), w przeliczeniu na jedno miejsce oznacza to przychód w wysokości 58,46 funta (spadek o 6,4 proc. lub 6,9 proc. przy założeniu stałych kursów walutowych), co należy przypisać niekorzystnemu wpływowi czynników zewnętrznych. Całkowity koszt na jedno miejsce spadł o 2,0 proc. do 52,26 funtów (4,6 proc. przy założeniu stałych kursów walutowych).

Carolyn McCall, dyrektor generalnej easyJet, powiedziała: „W 2016 roku easyJet osiągnął solidne wyniki zważywszy na poważne wyzwania obejmujące między innymi szereg zdarzeń natury zewnętrznej oraz niekorzystne zmiany kursów walut. W zeszłym roku z usług easyJet skorzystała rekordowa liczba 73 milionów pasażerów, którzy coraz częściej kupują nasze bilety lotnicze taniejące już trzeci rok z rzędu. To rosnące powodzenie wśród pasażerów stanowi dla nas niezwykłą wartość, a ich przyjazna obsługa w ramach wiodącej sieci europejskich połączeń oznacza, że są oni w coraz większym stopniu przywiązani do naszej marki. Świadczy o tym fakt, iż w 2016 roku easyJet wybrało ponownie aż 54 milionów z nich – to o 21 milionów pasażerów więcej niż jeszcze pięć lat temu.

Nasz zespół przez cały rok wytrwale pracował nad ograniczaniem kosztów i zapewnieniem linii niezachwianej pozycji lidera poprzez realizowanie zdyscyplinowanej strategii wzrostu. Pozwoliło to wypracować spółce niemal pół miliarda zysku, który zgodnie z przyjętymi przez nas założeniami został w połowie przeznaczony na wypłatę atrakcyjnej dywidendy. W odniesieniu do rysujących się perspektyw należy stwierdzić, iż model działalności easyJet pozostaje oparty o solidne podstawy, podobnie zresztą jak zapotrzebowanie wśród pasażerów na nasze usługi. Trzeba też zauważyć, że w perspektywie średniookresowej niezmiennie dostrzegamy możliwości dalszego wzrostu przychodów, zysków i stopy zwrotu dla akcjonariuszy. W środowisku charakteryzującym się coraz poważniejszymi wyzwaniami, linie lotnicze o silnej pozycji takie jak easyJet stawać się będą coraz silniejsze i zamierzamy dalej rozwijać naszą działalność w oparciu o dobrze rozbudowaną sieć połączeń.

W przyszłym roku prawie połowa wzrostu easyJet będzie miało miejsce w Wielkiej Brytanii. Przewidujemy także, iż znaczący wzrost odnotujemy w Szwajcarii, Francji i we Włoszech. Nasza strategia umacniania przewagi konkurencyjnej easyJet na najważniejszych lotniskach zaowocuje dwucyfrowym wzrostem w miejscach, gdzie znajdują się nasze główne bazy, czyli w Londynie, Manchesterze, Wenecji, Berlinie i Amsterdamie”.