Dominik Sołtysik nowym prezesem Orbisu

Dominik Sołtysik/fot. archiwum Orbisu

Po 7 latach pełnienia funkcji prezesa zarządu i dyrektora generalnego Orbisu, Gilles Clavie złożył rezygnację z zarządu Orbisu. Nowym prezesem został dotychczasowy wiceprezes – Dominik Sołtysik. Gilles Clavie, który pełni funkcję prezesa i dyrektora generalnego AccorInvest został powołany w skład rady nadzorczej Orbisu.

Gilles Clavie był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym międzynarodowej grupy Orbis od 2014 r. Pod jego kierownictwem w 2019 roku Orbis wkroczył w nowy rozdział swojego rozwoju, przekształcając się w największą grupę inwestującą w aktywa hotelowe w Polsce i Europie Wschodniej, umacniając swoją wiodącą pozycję w regionie. Gilles Clavie został wyróżniony w gronie „20 najbardziej efektywnych prezesów warszawskiej giełdy” (indeks mWIG40) przez Harvard Business Review Polska i TMS Brokers. Pod jego kierownictwem, w oparciu m. in. o wyniki firmy, dynamikę, przejrzystość, działalność CSR, silne marki i koncepty, od 2014 roku Orbis był wielokrotnie nominowany i nagradzany przez najbardziej rozpoznawalne tytuły w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Gilles Clavie powiedział: „7 lat kierowania Orbisem to czas wyzwań, osiągania kamieni milowych w rozwoju firmy i niezwykle intensywnej pracy, ale jednocześnie ogromnej satysfakcji z jej wyników. Jestem dumny z osiągnięć Orbisu i chciałbym wyrazić szacunek, uznanie i podziękowania wszystkim Pracownikom w Grupie. Dziękuję również naszym partnerom biznesowym i inwestorom, którzy darzyli nas zaufaniem przez te lata. Ze względu na szereg obowiązków związanych ze stanowiskiem prezesa i dyrektora generalnego, które objąłem w ubiegłym roku w Grupie AccorInvest, w pełni skoncentruję swoje działania na transformacji i nowej strategii AccorInvest oraz bezpiecznym przejściu Spółki przez kryzys, który nas dotknął w 2020 roku.”

W następstwie powyższego rada nadzorcza Orbisu, lidera inwestycji hotelowych w Europie Wschodniej powołała uchwałami z 1 lipca br. nowych członków zarządu.

Do składu zarządu Spółki powołano następujące osoby zarządzające:
Dominik Sołtysik – prezes zarządu i dyrektor generalny
Inesa Kuczalska – wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy
Michał Parzydeł – członek zarządu i dyrektor prawny

Nowym prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Orbisu został wybrany Dominik Sołtysik, dotychczasowy wiceprezes zarządu, zaś Inesa Kuczalska objęła stanowisko wiceprezesa zarządu.

Ireneusz Węgłowski przewodniczącym Rady Polskiej Organizacji Turystycznej