Członkowie Warszawskiej Organizacji Turystycznej zwolnieni ze składek na 2021 rok

Dzięki dodatkowym środkom przeznaczonym na jednorazowe powiększenie składki miasta z tytułu członkostwa w Warszawskiej Organizacji Turystycznej za rok 2021, jej zarząd będzie mógł zwolnić przedsiębiorców zrzeszonych w stowarzyszeniu z przyszłorocznej składki członkowskiej.

W ogłoszonej przez Miasto Warszawę “Polityce turystycznej”, Warszawska Organizacja Turystyczna jest wskazana jako istotny podmiot odpowiedzialny za tworzenie produktu turystycznego w ramach dialogu z lokalnymi przedsiębiorcami.

Urząd miasta stołecznego Warszawy, potwierdzając rolę WOT w realizacji zapisów “Polityki turystycznej”, zdecydował się na wsparcie zrzeszonych w stowarzyszeniu przedsiębiorców i zwolnił ich z obowiązku opłacenia składki członkowskiej na 2021 rok.
Prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych środków, pochodzących z tegorocznych oszczędności, dla warszawskich przedsiębiorców zrzeszonych w Warszawskiej Organizacji Turystycznej (WOT).

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, powiedział: „Turystyka zmaga się ze skutkami pandemii jak mało która branża. Obostrzenia wprowadzane przez rząd szczególnie mocno uderzają w firmy prowadzące działalność gastronomiczną, hotelarską czy wystawienniczą. Wielu właścicieli jest na skraju bankructwa, często ratując swoje biznesy wyprzedażą majątku i zaciąganiem kredytów, nie mając pewności czy w najbliższym czasie będą w stanie je spłacać.

Niestety kolejne rządowe tarcze tylko w niewielkim stopniu przekładają się na realną finansową pomoc przedsiębiorcom, w szczególności pomijając sektor turystyki przyjazdowej. Dlatego tak ważna jest pomoc samorządu w miarę jego finansowych możliwości.”

Warszawska Organizacja Turystyczna, której współzałożycielem jest Miasto Stołeczne Warszawa, jest stowarzyszeniem, którego celem jest wspieranie sektora turystycznego w stolicy poprzez promocję działalności swoich członków. WOT prowadzi wiele programów wsparcia, m.in. kampanię marketingową #TylkoRazem, ale również świadczy pomoc w staraniach o różnego rodzaju dotacje i prowadzi szkolenia dla zrzeszonych w organizacji.

Rafał Trzaskowski dodał: „Dzięki zwiększeniu miejskiej składki o 300 tysięcy złotych WOT w dalszym ciągu będzie intensywnie pracował na rzecz swoich członków, a z drugiej strony odciąży tych spośród nich, którzy tego najbardziej potrzebują. Mamy nadzieję, że pozwoli to nie tylko na utrzymanie dotychczasowego stanu jakościowego i liczebnego organizacji, ale również zachęci kolejnych przedsiębiorców turystycznych do wstąpienia w szeregi jej członków. Szczególnie w tych trudnych czasach Warszawa potrzebuje silnej reprezentacji lokalnej branży turystycznej.”

WOT przygotowała turystyczne lekcje online dla szkół