WOT przygotowała turystyczne lekcje online dla szkół

Gotowe scenariusze lekcji w ramach „turystycznej szkoły” udostępniła na swojej stronie internetowej Warszawska Organizacja Turystyczna. Pierwotnie projekt miał obejmować wyłącznie wycieczki szkolne, ale ze względu na pandemię i powrót szkół do zdalnego trybu nauczania, został rozszerzony o zajęcia możliwe do przeprowadzenia wirtualnie.