CPK publikuje master plan dla lotniska. “Przejście z fazy planowania do projektowania”

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) opublikowała szczegóły swojego Master Planu, który stanowi dokument określający długoterminową koncepcję rozwoju lotniska. Opracowanie to zawiera wytyczne dla projektantów i wykonawców oraz zawiera informacje dotyczące planów rozbudowy węzła, integrującego ruch lotniczy, kolejowy i drogowy.

W czerwcu 2023 roku zatwierdzony został Plan Generalny, czyli dokument wymagany w Ustawie Prawo Lotnicze do uzyskania zgód i akceptacji na szczeblach administracji państwowej do budowy nowego lotniska.

Plan Generalny jest uzupełnieniem Master Planu, który zawiera wytyczne dla projektantów i wykonawców na temat lotniska oraz węzła kolejowego i drogowego: od wizji i celów strategicznych poprzez analizowane w trakcie prac planistycznych warianty, szczegóły lokalizacji i koncepcję zrównoważonego rozwoju aż po rozwiązania dotyczące układu lotniska, etapowania budowy, strefy operacyjnej, terminalu pasażerskiego, dworca kolejowego, Airport City, strefy cargo, bazy utrzymania samolotów, infrastruktury wojskowej i general aviation.

„Publikacja szczegółów Master Planu CPK pokazuje, że założenia i plany dotyczące budowy tej potrzebnej inwestycji są przejrzyste i ogólnodostępne. To też kolejny krok w ramach przygotowań, które idą konsekwentnie do przodu. Przeszliśmy z fazy planowania do zaawansowanego projektowania. Na terenie inwestycji postępują szybko wykupy nieruchomości, w terenie odbywają się też rozbiórki i odwierty geologiczne” – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

„Ten dokument to podsumowanie wielomiesięcznych prac nad długoterminową koncepcją rozwoju lotniska i multimodalnego węzła CPK. W Master Planie znalazły się również m.in. warianty realizacji i kolejne etapy rozbudowy. Zamierzamy zapewnić pasażerom komfort podróżowania, łącząc w jednym miejscu różne środki transportu. Kluczowym elementem projektowanej infrastruktury będzie pierwsza stacja kolejowa tak bardzo zintegrowana z portem lotniczym” – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Dokument przedstawia etapy rozwoju lotniska CPK: od jego uruchomienia, które jest planowane w 2028 roku, poprzez kolejne fazy, aż do 2060 roku – granicznej daty prognozy lotniczej dla rynku polskiego stworzonej przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA).

W chwili otwarcia lotnisko CPK będzie dysponowało dwiema równoległymi drogami startowymi o długości 3,8 tys. m każda, oddzielonymi 2,5 tys. m przestrzenią (tzw. midfield,) na której zlokalizowana zostanie niezbędna infrastruktura, m.in. terminal pasażerski z węzłem multimodalnym obejmującym dworzec kolejowy, płyty postojowe i odlodzeniowe, wieża kontroli ruchu lotniczego. Rezerwa pod trzecią droga startową, która może być potrzebna w kolejnej fazie rozwoju lotniska, znajduje się na południe od dwóch obecnie projektowanych.

Nowy dworzec kolejowy

Po północnej stronie terminala ma powstać dworzec kolejowy z sześcioma podziemnymi peronami obsługujący połączenia dalekobieżne, regionalne i aglomeracyjne. Dzięki nowym, budowanym przez spółkę liniom dla Kolei Dużych Prędkości i modernizacji istniejącej sieci kolejowej czas przejazdu między lotniskiem CPK i Warszawą a największymi miastami w Polsce mają nie przekraczać 2,5 godziny.

Projektowana linia kolejowa, która zostanie oddana do użytku wraz z uruchomieniem lotniska, połączy Warszawę i Łódź z CPK, wpinając lotnisko w system Kolei Dużych Prędkości. Dworzec kolejowy CPK stanowić będzie środek węzła kolejowego łączącego CPK z liniami m.in. w stronę Warszawy, Łodzi i Wrocławia, Poznania, Krakowa i Katowic, Trójmiasta i Rzeszowa.

Master Plan uwzględnia również wstępny układ drogowy wokół lotniska, który jest w trakcie pogłębionych analiz i uzgodnień z GDDKiA: połączenia lotniska z rozbudowaną Autostradą A2, drogą krajową nr 50 (DK50) oraz planowaną Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW).

CPK zapowiada: zbudujemy najwyższą wieżę kontrolną w Polsce. Ma być o 31 m niższa niż ta w Arabii Saudyjskiej