CPK podpisał umowę na drogę do nowego lotniska. Inwestycja będzie kosztować 28 mln zł

Spółka CPK podpisała umowę z firmą Trakt z Katowic na opracowanie około 30 km nowych dróg w rejonie portu lotniczego, w tym węzła na autostradzie A2. Wartość kontraktu to prawie 28 mln zł.

Centralny Port Komunikacyjny podpisał z firmą Trakt z Katowic umowę o wartości prawie 28 mln zł. Do zadań wykonawcy będzie należało m.in. zaprojektowanie węzła z autostradą A2 po wschodniej stronie i połączeń z drogą krajową nr 50 po stronie zachodniej. Wykonawca ma opracować też dla CPK dokumentacje projektową wraz z rozpoznaniem geologicznym.

„Rozwiązania projektowe dotyczące układu drogowego są kluczowe dla sprawnej obsługi portu lotniczego. Mamy nadzieję, że wybrany przez nas wykonawca wykorzysta duże doświadczenia w projektowaniu na potrzeby budownictwa komunikacyjnego i dzięki temu zaproponuje nam najlepsze możliwe rozwiązania” – mówi Adam Krajewski, koordynator ds. infrastruktury drogowej z Biura Projektowania i Inżynierii Programu Lotniskowego CPK.

Ponadto projektant zaproponuje rozwiązania dotyczące obiektów inżynierskich, takich jak mosty, przejścia dla zwierząt oraz wyposażenie techniczne dróg czy też urządzenia i instalacje służące ochronie środowiska.

Centralny Port Komunikacyjny i Lotnisko Chopina w jednej grupie kapitałowej