Centralny Port Komunikacyjny i Lotnisko Chopina w jednej grupie kapitałowej

fot. WS

W ciągu najbliższego półrocza Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze” zostanie przekształcone w spółkę prawa handlowego. Przed upływem kolejnego roku od wejścia ustawy w życie powstanie jedna grupa kapitałowa CPK. Dziś (środa, 5 października) w sposób symboliczny został rozpoczęty proces połączeniowy.

W miniony weekend w życie weszła Ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzięki niej zostanie rozpoczęty proces przekształcenia PPL w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze, a następnie połączenia jej z CPK.

“Dzisiejsze spotkanie to początek realizacji dużej zmiany w strukturze własności skarbu państwa na rynku infrastrukturalnym. Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze” stanie się częścią grupy kapitałowej CPK. Konsolidacja pozwoli na utworzenie podmiotu, który w pełni wykorzysta położenie geograficzne Polski, a także potencjał rozwijającego się rynku. Istnieje duża szansa na powstanie istotnego podmiotu na lotniskowej arenie europejskiej” – mówi Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Pierwszą ze zmian jakie zostaną wprowadzone będzie przekształcenie PPL, które obecnie jest przedsiębiorstwem państwowym w jednoosobową spółkę akcyjną. Prace nad tym etapem mają zostać zakończone do 2 kwietnia 2023 roku. Dzięki temu PPL będzie mogło funkcjonować na rynku usług lotniczych w formie spółki prawa handlowego.

Drugą zmianą jaka zostanie wprowadzona maksymalnie do końca III kwartału 2023 roku będzie wniesienie przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji nowej spółki PPL do spółki Celowej CPK. Ta zmiana będzie oznaczać utworzenie grupy kapitałowej CPK odpowiedzialnej za pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych CPK, a także koordynację realizacji inwestycji i integrację zasobów państwa wokół programu CPK.

“Połączenie PPL i CPK to dobra wiadomość dla polskiego rynku lotniczego. Dla Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego relacji z PPL, który został włączony w strukturę CPK, będzie to możliwość brania udziału w kształtowaniu w jaki sposób program CPK będzie realizowany. Dla inwestorów jest to potwierdzenie decyzji o przeniesieniu w całości ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na Port Solidarność. Dla pracowników lotnisk jest to dostęp do zdobycia nowego doświadczenia i wiedzy o zarządzaniu jedynym w Polsce lotniskiem przesiadkowym” – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

“Jako prezes PPL podkreślę, że byłoby nieroztropnością przy tak ambitnym projekcie nie wykorzystać takiego zasobu jakim są właśnie “Porty Lotnicze”. Będziemy poddani procesowi komercjalizacji, dzięki temu pozbędziemy się archaicznej formy prawnej jakiej jest przedsiębiorstwo państwowe. Obecnie w Polsce funkcjonuje już mnie niż dziesięć przedsiębiorstw państwowych. Wszystkie inne podmioty działają już jako spółki. Dla naszych pracowników i kontrahentów oraz partnerów nic się nie zmieni. To jedynie nasza wewnętrzna, formalna zmiana, która jest konieczna w celu dołączenia do grupy CPK. Utworzenie wspólnej grupy to racjonalny krok i potrzebny, jeśli poważnie myślimy o tworzeniu warunków dla rozwoju polskiego sektora lotniczego, a wręcz całego systemu transportowego w Polsce” – dodał Stanisław Wojtera, prezes PPL.

Nowa struktura ma pomóc efektywniej stawiać czoła wyzwaniom rynkowym i stanowić oparcie dla całego sektora w nadzwyczajnych sytuacjach m.in. takich jak pandemia.

Polski Holding Hotelowy chce budować hotele wokół CPK