Brussels Airlines poprawiły wyniki w I kwartale. Wzrost EBIT o 11 proc. w stosunku do 2021

Brussels Airlines zamyka swój pierwszy kwartał z EBIT na poziomie -62 mln euro, co jest wynikiem lepszym o 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Tradycyjnie najgorszym okresem w roku w branży lotniczej był pierwszy kwartał, na który w 2022 roku dodatkowo wpływ nadal miały skutki pandemii.

Przychody Brussels Airlines wzrosły o 102 mln euro, czyli o 185 proc. rok do roku, osiągając w pierwszym kwartale 2022 r. 157 mln euro (w ubiegłym roku: 55 mln euro). Na pierwszy kwartał 2021 r. duży wpływ miały ograniczenia w podróżowaniu. Początek tego roku natomiast był zdominowany wzrostem liczby zakażeń wariantem Omicron.

Koszty operacyjne przewoźnika wzrosły łącznie o 97 mln euro, czyli o 75 proc., do kwoty 227 mln euro (w roku poprzednim wynosiły 130 mln euro), głównie z powodu wyższego wolumenu i wzrostu kosztów paliwa, a także wyższymi opłatami i prowizjami związanymi z wolumenem. Wskaźnik EBIT w okresie sprawozdawczym wyniósł -62 mln euro (rok poprzedni: -70 mln euro).

„W pierwszym kwartale nadal odczuwaliśmy skutki pandemii, chociaż udało nam się zwiększyć naszą ofertę o 160 proc. Bezpośredni wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej był dla nas jak dotąd bardzo ograniczony, ponieważ linie lotnicze Brussels Airlines nie miały żadnych planowanych operacji do lub nad dotkniętym nią regionem. To, co odczuwamy, to wzrost cen paliwa, chociaż na razie nadal jesteśmy dobrze chronieni w dużej mierze dzięki naszej polityce hedgingowej. Spoglądamy teraz w przyszłość na lato, kiedy to ludzie wrócą do podróżowania po pandemii” – mówi Nina Oewerdieck, dyrektor finansowy w Brussels Airlines.

W tym roku Brussels Airlines planuje przywrócić swoją przepustowość do 80 proc. poziomu z 2019 roku poprzez dodanie dwóch samolotów średniodystansowych i jednego dodatkowego samolotu długodystansowego. Dzięki temu będą mogli wzmocnić swoją pozycję w Afryce Zachodniej i jeszcze bardziej umocnić swój hub w Brukseli. Oczekuje się, że popyt będzie bardzo wysoki, ponieważ ograniczenia związane z pandemią na całym świecie ulegają obecnie zmniejszeniu.

Brussels Airlines poprawił swoje wyniki finansowe w 2021 roku