Branża turystyczna spotkała się na żywo na VII Forum Promocji Turystycznej w Hydropolis

VII Forum Promocji Turystyki w Hydropolis we Wrocławiu dobiegło końca. Edycja wyjątkowa, bo odbywająca się po raz pierwszy z tak zaostrzonymi wymogami sanitarnymi. Pandemia zatrzymała świat na kilka miesięcy spełniając marzenia ekologów, ale jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości? O tym debatowało grono fachowców zaproszonych przez redakcję portalu WaszaTurystyka.pl.

Wyjątkowy czas, wyjątkowe miejsce i goście długo wyczekujący pierwszego spotkania na żywo w branżowym gronie. 37 ekspertów, 4 sesje tematyczne, 4 debaty i pojedynki ekspertów. Na forum gościli między innymi sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy oraz prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Prezydent Jacek Sutryk wygłosił wstęp do jednej z sesji, a przy okazji forum zainicjował podpisanie Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej. Dokument, podpisany przez uczestników wydarzenia, został złożony na ręce ministra Andrzeja Guta-Mostowego. (treść deklaracji cytujemy pod artykułem).

Program wydarzenia został podzielony na cztery sesje: Przyszłość turystyki w świetle korona wirusa i kryzysu klimatycznego, Jaką rolę odgrywa promocja kierunku turystycznego w filmach, Jak przyciągnąć turystów na Dolny Śląsk po pandemii i Przyszłość promocji turystycznej Polski.

Niepewna przyszłość turystyki

Kryzys wywołany przez koronawirusa zmusił całą branżę do innego spojrzenia na promocję i pieniądze na nią przeznaczane. Praca zdalna jeszcze do nie tak dawna była dla większości pojęciem obcym, a dziś jest już czymś powszednim. Zwiększyła się także niedoceniana u nas rola promocji w sieci, czy też mediach społecznościowych. Inaczej patrzymy też na rynki, krajowe i zagraniczne, na których powinniśmy się promować. Jedno się wciąż nie zmieniło: w promocji liczy się skuteczność.

Pierwsza sesja rozpoczęła się od pojedynku ekspertów na temat kryzysu klimatycznego i przyszłości turystyki w świetle koronawirusa. Kiedy minie obecny kryzys przypomnimy sobie, że czeka nas o wiele większy zarówno w transporcie jak i hotelarstwie oraz ich stosunku do ekologii. Musimy pamiętać, że ekologia to nie tylko plastik, ale również ograniczenie zużywania energii i programy oszczędzania żywności. W transporcie nadzieją dla ekologii są autobusy elektryczne.

Podczas debaty dotyczącej tego, czy za 20 lat będziemy mieli gdzie jeździć na wakacje oraz tego czy czas pandemii czegoś nas nauczył. Specjaliści podjęli bardzo ważną próbę wizualizacji świata, jeśli niczego nie zmienimy. Nie da się ukryć, że pomiędzy biznesem a ekologią od zawsze istniał konflikt, ale wiemy również, iż można pogodzić środowisko z turystyką chociażby zwiększając świadomość samych turystów. Edukacja jest niezwykle ważna, ale jeszcze ważniejsze jest to aby zacząć od siebie i branży, a następnie przekazywać dalej dobre praktyki.

Emocje filmowe zachętą do podróży

Kolejna sesja przeniosła nas do świata filmu przypominając jak jeszcze do niedawna zamknięci w domach, mogliśmy jedynie pomarzyć o podróżach. Kiedy jedynym oknem na świat stały się ekrany telewizorów, komputerów i telefonów jeszcze mocniej zaczęliśmy dostrzegać potencjał filmów i seriali na dotarcie do szerokiej grupy odbiorców. Miejsca turystyczne już od dłuższego czasu wykorzystują ten fakt i przyciągają do siebie coraz więcej zainteresowanych miejscami filmowymi osób. O najciekawszych miejscach w Chorwacji i wykorzystaniu jej plenerów opowiedziała nam Agnieszka Puszczewicz, dyrektorka Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce. Chociaż jeszcze nie powstały tam szlaki filmowe, to zainteresowanie miejscami filmowymi jest z roku na rok coraz większe.

W debacie dotyczącej współpracy z producentami filmowymi, a także tym jak później wykorzystać film w promocji rozmawiali eksperci nie tylko z branży turystycznej, ale również filmowej. Producenci przy wyborze odpowiedniego pleneru kierują się przede wszystkim niskimi kosztami.

Jak przyciągnąć turystę na nowo

Trzecia sesja na temat przyciągania turystów na Dolny Śląsk po pandemii rozpoczęła się od prezentacji Bartłomieja Walasa, dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji WSTiE. Miasta historyczne nie chcą pozostać puste, ale są ciągle zagrożone. Pandemia dokonała całkowitego resetu, a każde miasto zaczyna walkę o względy turystów od nowa. Do niedawna.

Szukanie nowych pomysłów na siebie, korzystanie z dostępnych narzędzi i trafianie do odpowiedniego odbiorcy stało się teraz jeszcze ważniejsze niż dotychczas. Dobrym rozwiązaniem mogłoby być przekształcanie ruin w dobrze prosperujące obiekty. Założyciel i prezes KNCN Group Rafał Stec opowiedział, jak można wykorzystać niszczejące i niewykorzystane obiekty na Dolnym Śląsku do celów turystycznych.

Na zakończenie tej sesji odbył się pojedynek ekspertów o wykorzystaniu potencjału szlaków historycznych. W Polsce kojarzą się różnie i budzą dość zróżnicowane odczucia. Z jednej strony są bardzo udanym produktem turystycznym i łączą funkcje edukacyjne z zarobkiem, a z drugiej strony pojawia się opinia, iż są objawem przerostu ambicji regionalnych lub lokalnych działaczy i studnią bez dna dla pieniędzy przeznaczanych na promocje.

Planujmy już przyszłość turystyki

Ostatnia najważniejsza dla całej turystyki sesja dotyczyła przyszłości promocji turystycznej Polski. W historii branży nie było jeszcze takiej zapaści.

Promocja będzie w procesie odbudowy odgrywała znaczną rolę. Tak się składa, że akurat teraz trwają prace nad budową nowej strategii marketingowej POT. Dużo się mówi o turystyce krajowej, ale nie możemy zapomnieć o wyjazdach i przyjazdach międzynarodowych. Ważnym elementem jest turystyka przyjazdowa, a promocja w czasie procesie odbudowy będzie odgrywać znaczną rolę.

Obecne prace nad budową nowej strategii marketingowej prowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Pandemia przyczyniła się do wielu zmian w jej budowie. Przed pierwszą debatą tej sesji zatytułowanej “Jak wybrać rynki źródłowe w strategii marketingowej POT 2021-2026” słowo wstępne wygłosił debiutant na Forum Promocji Turystycznej, Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Przede wszystkim poruszony został temat, czy dla wielu przedsiębiorstw taka strategia jest w ogóle potrzebna. Przyciągnięcie zagranicznego klienta będzie wymagało teraz znacznie większych środków promocji, ale nie powinniśmy zapominać też rodakach, którzy tegoroczne wakacje spędzą w Polsce. Dużą rolę odgrywają tutaj ROT-y i LOT-y. Obecnie wykrystalizowało się kilka takich silnych organizacji. Do poprawy wciąż zostaje jakość bazy noclegowej. Zwiększeniu musi ulec konkurencyjność wśród touroperatorów przyjazdowych. W tym wszystkim kluczową i rosnącą rolę zaczyna odgrywać MICE.

W ostatniej debacie zarówno jak i w tej poprzedzającej ją znalazło się wielu fachowców i ekspertów z branży. Liczymy, że ich głosy trafią do osób decydujących o strategii i promocji turystycznej Polski. Na problem jakim od kilku lat jest system promocji turystycznej do zmiany, a teraz jeszcze pilniej niż przed pandemią większość z nas zastanawia się czy teraz coś ulegnie zmianie? W Ministerstwie zaczyna powstawać projekt nowej ustawy o promocji POT. Kiedy ona powstanie? Na to pytanie niestety nie została udzielona żadna konkretna odpowiedź.

VII Forum Promocji Turystycznej pozostawiło jeszcze wiele pytań bez odpowiedzi, ale mamy nadzieję, że to spotkanie będzie inspiracją do dalszych działań w budowaniu i odbudowie turystyki.

Już teraz zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się 22 października w Kamienicy Artystycznej w Warszawie.
Patronem było Ministerstwo Rozwoju, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia oraz Polska Izba Turystyczna.

Wrocławska Deklaracja Turystyczna

o ważnych i pilnych działaniach na rzecz turystyki polskiej
17 czerwca 2020 r.

“Zebrani na VII Forum Promocji Turystycznej we Wrocławiu, świadomi trudnej sytuacji branży turystycznej i realnych problemów stanowiących zagrożenie dla bytu polskiej turystyki, deklarujemy:

Branża turystyczna powinna opierać się na pięciu filarach

Współpraca
– wszystkie sektory branży turystycznej są ważne dla polskiej gospodarki
Od firm prywatnych organizujących wyjazdy turystyczne, poprzez hotele i inne obiekty noclegowe, transport (tak publiczny, jak prywatny), restauratorów, przewodników (często samozatrudnionych), po producentów upominków i pamiątek, oraz atrakcje turystyczne i szeroko rozumianą kulturę. Pomoc w turystyce to pomoc całej polskiej gospodarce, a także pewna inwestycja w przyszłość Polskiej turystyce potrzebna jest pomoc wielosegmentowa, na wielu poziomach – od rządowego, poprzez regionalne do lokalnych. Deklarujemy współprace ze wszystkimi rozumiejącymi potrzebne pomocy turystyce i chcącymi realnie pomoc.

Dobra wola
– sytuacja w jakiej znalazła się turystyka polska wymaga natychmiastowych, często drastycznych zmian. Do przeprowadzenia ich potrzebna jest dobra wola decydentów na wszystkich szczeblach. Potrzebna jest jednak tez dobra wola drugiej strony. Apelujemy by wszyscy, którym dobro turystyki leży na sercu, wykazali te dobra wole

Odpowiedzialność
Turystyka to odpowiedzialność nie tylko za obsługiwanych klientów, poziom świadczonych im usług, ale także za wizerunek miejsca, regionu, kraju. Turystyka to także wkład w rozwój edukacji i kultury polskiej. Deklarujemy zaniechanie jałowych sporów, nic niewnoszących dyskusji na rzecz wypracowanych, konkretnych, celowych, wspólnych działań na każdym poziomie.

Solidarność
Solidarność w turystyce to nie tylko wzajemne poparcie w czasach kryzysu, ale także współpraca w dobie codziennej konkurencji i rywalizacji. Deklarujemy wzajemne poszanowanie nie tylko dla partnerów biznesowych i przyjaciół, ale także dla wszystkich graczy na rynku turystycznym.

Wspólna promocja
Obecny kryzys w światowej turystyce to nie tylko zagrożenie, ale i szansa dla Polski. Apelujemy do rządu, wszystkich agend administracji państwowej i samorządowej o jak najszybsze opracowanie spójnej i realnej polityki turystycznej oraz strategii promocji turystycznej Polski. Deklarujemy wszechstronną pomoc na każdym etapie prac. Apelujemy o działania odważne, kompleksowe i długofalowe, obejmujące całą branżę, w duchu sygnalizowanym na spotkaniach z przedstawicielami rządu.

Apel ten kierujemy do wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w branżę turystyczną oraz do przedstawicieli samorządów lokalnych z prośbą, by do niego dołączyli i, wyrażając w ten sposób także i swoje zdanie, przekazali to stanowisko przedstawicielom administracji rządowej w swoich miastach i województwach.”

Weronika Szabelewska

Zastępczyni Redaktorki Naczelnej


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center