Biura podróży – zima nieco droższa niż przed rokiem

AG

Spośród najważniejszych kierunków zimowych, w porównaniu z ubiegłym sezonem, najbardziej podrożały Wyspy Kanaryjskie – średnio o 195 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje tym razem pierwszy tydzień zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego czyli 28 stycznia-3 lutego 2019 roku.

Powoli kończy się sprzedaż imprez z sezonu letniego. Na niektórych kierunkach nie ma już ofert. Zmienia się więc czołówka sprzedaży w ostatnim tygodniu.

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 1 – 7 października. jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:

Turcja odnotowała wzrost udziału w rynku o 0,89 proc. Kierunek ten od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. W drugiej połowie sierpnia odnotowano bardzo silny wzrost sprzedaży Turcji, który może być kojarzony z przeorientowaniem części popytu w reakcji na bezprecedensową przecenę tureckiej liry i chęcią wykorzystania końcówki wakacji na tanie wyjazdy rodzinne. Popyt wrócił jednak szybko do normy, gdy uświadomiono sobie, że w tym sezonie korzyści są jeszcze niewielkie i ograniczają się do tańszych stołowania się i zakupów poza obszarem hoteli. W ostatnim tygodniu kierunek ten ponownie odnotował bardzo znaczny wzrost tempa sprzedaży, który tym razem można łączyć także z końcem sezonu na istotnych kierunkach konkurencyjnych, jakimi są Bułgaria i Albania. W ostatnim tygodniu Turcja bardzo znacznie zyskiwała w październiku.

Egipt – wzrost udziału w rynku o 0,18 proc. Egipt odnotował trzeci kolejny wzrost udziału w rynku po serii szesnastu tygodni spadków, tym razem już dość znaczący. Miniony słabszy okres (trwał od początku czerwca) miał zapewne częściowy związek z utratą przewagi Egiptu w zakresie bieżącej atrakcyjności cenowej wobec głównych kierunków konkurencyjnych. W nadchodzących tygodniach jego rynkowe udziały jako istotnego kierunku zimowego powinny utrwalić wyraźny trend wzrostowy, także wobec zanikania ofert większości głównych kierunków konkurencyjnych. W minionym tygodniu Egipt notował wzrosty udziałów rynkowych w październiku, ale nie tak intensywne jak Turcja.

Hiszpania: bez zmian. Po dwóch niedużych wzrostach zmiany udziałów w rynku wróciły do stagnacji. We wcześniejszych 12 tygodniach trendu spadkowego trwającego od końca czerwca Hiszpania traciła udziały, choć w stopniowo malejącej skali. Jako istotny kierunek zimowy ma on w kolejnych tygodniach duże szanse wejścia w trend wzrostowy, ale prawdopodobnie mniej jednoznaczny niż w przypadku Egiptu.

Tunezja odnotowała spadek udziału w rynku o 0,03 proc. Po dwóch miesiącach wahań z niedużą przewagą wzrostów, kierunek wrócił do stagnacji, a w minionym tygodniu do niedużych spadków. Tendencja ta może się utrzymać w związku z częściowo kończącą się sprzedażą Tunezji, z której w ofercie pozostaje jedynie Dżerba. Kierunek dość wyraźnie oddawał pole w październiku.

Albania – spadek udziału w rynku o 0,16 proc. Brak ofert wyjazdów na tym kierunku w październiku przesądza o dalszym spadku udziału w rynku. Otwartą kwestią pozostaje jedynie pytanie na jakim poziomie będzie udział Albanii na zakończeniu sezonu letniego, czyli w końcu października.

Bułgaria odnotowała spadek udziału w rynku o 0,30 proc. Sytuacja podobna do Albanii. Praktyczny koniec sprzedaży powoduje, że kierunek jest skazany obecnie na dalszy spadek znaczenia, a kwestią pozostaje pytanie na jakim poziomie rynkowych udziałów ostatecznie zakończy Bułgaria tegoroczny sezon letni.

Grecja – spadek udziału w rynku o 0,54 proc.

Od połowy kwietnia kierunek ten przebywał w prawie nieprzerwanym trendzie wzrostowym, który trwał do poprzedniego tygodnia. Jedyne poważniejsze zachwianie w trzecim tygodniu sierpnia, było związane z chwilowym zdecydowanym przyspieszeniem sprzedaży Turcji, o którym była mowa wcześniej. Sprzedaż Grecji przez wiele tygodni była konsekwentnie wspierana przez relatywnie niskie ceny i taki stan trwał do momentu, gdy dało o sobie znać wyczerpywanie się ofert na obecny sezon letni. W kolejnych tygodniach października z tego samego względu udziały rynkowe Grecji powinny się nadal obniżać.

Na innych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

Ceny zimowe nieco wyższe

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 28 stycznia – 3 lutego, średnie ceny wzrosły o 78 złotych, a największy wzrost odnotowano w Portugalii (Madera), czyli na tym samym kierunku co przed rokiem – o 299 złotych oraz na Gran Canarii i w Teneryfie – o 260 i 150 złotych.

Najistotniejsze spadki średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu miały miejsce na Cyprze i Malcie, czyli też na tych kierunkach i nawet w bardzo podobnej skali jak przed rokiem – o 48 i 37 złotych oraz w Maroku o średnio 10 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie tygodniowe wzrosty cen wycieczek wyniosły odpowiednio 30 i 182 złote.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2018 (okres 15-21 styczeń) i 2019 (28 styczeń-3 luty) zebranych w tym samych okresach października pokazuje, że obecna średnia cena była wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 73 złote.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) większą zwyżkę cen rok do roku wykazały na razie Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny przewyższały poziomu z sezonu 2017/2018 o średnio 195 złotych, podczas gdy przed rokiem były niższe o 129 złotych, a przed dwoma laty notowano tam podniesienie się średnich cen o 118 złotych. Spośród wysp na tym kierunku największe roczne wzrosty cen notowano na Gran Canarii – o 363 złote, a najmniejsze na Fuerteventurze – o średnio zaledwie 14 złotych.

W Egipcie zwyżka średnich cen rok do roku była nieco mniejsza i wyniosła średnio 152 złote, natomiast przed rokiem ceny zniżkowały tam o 207 złotych, a przed dwoma laty podniosły się o 13 złotych. Najwyraźniej podniosły się w skali roku ceny w Hurghadzie – o średnio 258 złotych, a w znacznie mniejszym i dość podobnym stopniu w Marsa Alam i na Synaju. – o 108 i 89 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe przeceny średnich cen wycieczek rok do roku podobnie jak o tej porze w ubiegłym sezonie odnotowano na Cyprze – o 547 złotych (przed rokiem o 541 złotych), zaś bardziej umiarkowane na Tureckiej Riwierze (sprzedawanej przez biuro TUI Poland) i w Portugalii – o średnio 267 i 114 złotych. Dość pokaźne wzrosty średnich cen rok do roku odnotowano natomiast na Malcie i w Maroku – o 179 i 386 złotych.

Rainbow i Ecco Holiday – najtaniej

W pierwszym zestawieniu zimowym największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów odnotowano w ofertach biur Rainbow i Ecco Holiday – po około 55 złotych, na podobnym poziomie pozostała oferta biura Neckermann Polska, zaś średnie ceny w ofertach innych biur wzrosły w granicach od 45 do 315 złotych.
W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 12 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera dzieliły biura Exim Tours i TUI Poland (po 11 ofert) przed biurami Itaka i Rainbow(10 i 9 ofert). W skali roku najbardziej poprawiło pozycję w tej kategorii biuro Rainbow, a najbardziej osłabiło biuro Sun & Fun.

Najwięcej korzystnych propozycji z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miały biura Itaka i Rainbow, zaś w ofercie premium (5*) przodowały biura TUI Poland i Exim Tours.
Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Coral Travel Wezyr (7 ofert) i Exim Tours (3oferty), zaś na kierunkach kanaryjskich biura Rainbow (8 ofert) oraz Itaka (5 ofert).

Należy zaznaczyć, że nieco zaskakująco wysoka pozycja biura TUI Poland w tym ujęciu wynika z tego, że posiada ono albo jedyne, albo relatywnie korzystne oferty na tylko niektórych kierunkach (Turecka Riwiera, Lanzarote, Dżerba), co daje temu biuru aż 8 wskazań (na ogólne 11) podczas gdy na pozostałych kierunkach jego oferta zimowa wypada słabiej niż przeciętna.