Biura podróży – zaczynają się przeceny

AG

Skala obniżek cen na poszczególnych kierunkach jest znacząco różna. Największe redukcje cen odnotowano na wyspach Gran Canaria, Teneryfa, Zakintos i Majorka. Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy tydzień września.
Tym razem zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów z okresu 31 sierpnia – 6 września z cenami dla wylotów w dniach 24-30 sierpnia. Jest to zatem porównanie ofert pierwszego w pełni powakacyjnego tygodnia z ofertami pobytów jeszcze na przełomie sierpnia i września zebranych według stanu na dzień 14 sierpnia. Spadek średniej ceny w tak określonych okresach okazał się dość duży i wyniósł 140 złotych, ale jest on sporo mniejszy niż różnica dla okresów o tydzień z poprzedniego zestawienia, która wyniosła aż 384 złote. Obie te liczby oznaczają, że podobnie jak w zeszłym roku koniec wakacji oznacza początek istotnych przecen (nawet nieco większych niż w 2014 roku – patrz dalej), ale ich skala na poszczególnych kierunkach jest znacząco różna. Największe redukcje cen odnotowano na wyspach Gran Canaria, Teneryfa, Zakintos i Majorce – o średnio 396, 297, 242 i 190 złotych oraz w Portugalii – o średnio 394 złote. Wspólną cechą tych kierunków jest to, że dotyczą one kierunków, które w tym roku były relatywnie kosztowne. Z kolei pod najmniejszą presją pozostawały w pierwszym tygodniu września ceny kierunków egipskich, z których Synaj i Hurghada nieznacznie potaniały – o 25 i 35 złotych, a średnie ceny w Marsa Alam nawet wzrosły – o 172 złotych. W przypadku Egiptu ceny już od wielu tygodni były (w warunkach drogiego dolara) tak bardzo obniżone, iż na kolejne większe redukcje nie ma już po prostu miejsca. Podobnie jest zachowanie cen na kierunkach tureckich, jak Turcja Egejska – spadek o 50 złotych i Turecka Riwiera – wzrost o 24 złote, ale jest to spowodowane skokową obniżką cen w ostatnich dniach na skutek zachwiania popytu wywołanego wzrostem obaw przed niebezpiecznymi incydentami w tym kraju.

Jeżeli przejdziemy do porównań dla wylotów dla okresów 31.08 – 6.09 w latach 2014 i 2015, to różnica obecnych średnich cen wobec cen z odpowiedniego okresu sprzed roku wykazała pierwszy od kilku tygodni istotniejszy spadek i wyniosła 82 złote (poprzednio 116 złotych). Jest to spowodowane tym, że powakacyjny spadek cen z tym roku miał (na razie) bardziej intensywny przebieg niż w ubiegłym sezonie. Może to świadczyć, że zjawisko koncentracji popytu w lipcu/sierpniu i związanego z tym wybrzuszania się cen w środku sezonu, narasta już kolejny rok z rzędu.
Największe dodatnie różnice nadal obserwujemy na Wyspach Kanaryjskich, ale zmalały one wyraźnie wraz ze spadkiem ich cen z bardzo wysokich tegorocznych poziomów wakacyjnych . Dodatnia średnia różnica cen na Kanarach wobec 2014 roku w ostatnim tygodniu wyniosła już jedynie 195 złotych wobec 235 złotych przed tygodniem i aż 426 złotych przed dwoma tygodniami. Sporo z przewagi w relacji z rokiem ubiegłym straciły również kierunki greckie ze 122 do 71 złotych oraz Bułgaria ze 101 do 63 złotych. Ujemną różnicę wobec cen z 2014 powiększyła Tunezja – z 94 do 187 złotych, a w Turcji ujemna różnica w wielkości 61 złotych zastąpiła poprzednią nieznacznie dodatnią – plus 3 złote. Szczególnie mocna była spadkowa ewolucja cen na Riwierze, gdzie średnie ceny stały się niższe od ubiegłorocznych o 211 złotych (poprzednio o 92 złote). Jedynym dużym kierunkiem, który zanotował ruch w przeciwnym kierunku był Egipt, gdzie dodatnia różnica wobec cen sprzed roku nieznacznie wzrosła – z 116 do 125 złotych.

Wśród dużych biur podróży najbardziej obecnie obniżone ceny w relacji do roku ubiegłego oferuje po sporej obniżce z ostatniego tygodnia biuro Rainbow Tours – o średnio 190 złotych, a także biura Wezyr – o około 120 złotych oraz Grecos – o blisko 110 złotych. Ceny na poziomie mniej więcej sprzed roku oferuje w tym okresie TUI, a poniżej średniego wzrostu (średnia to 82 złote) wycenia swoją ofertę jeszcze Exim Tours. Nieznacznie droższe od średniego wzrostu są teraz oferty Itaki i Sun & Fun, a istotnie droższe oferty biur Neckermann oraz Alfa Star (bardzo tania przed rokiem). W tym, co ma dla turystów bieżąco największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 22 destynacjach (wróciła do nich Dżerba) i w trzech kategoriach hoteli, to czołowa trójka organizatorów nieco się zmieniła. Wyraźną pozycję lidera posiada teraz Rainbow Tours, który ma takich ofert aż 25, a czołową trójkę uzupełniają biura Wezyr (16 ofert, tańsza Turcja) oraz Itaka (13 ofert). Dużą liczbę atrakcyjnych ofert prezentują też biura TUI (12) i Exim Tours (10 ofert). Wśród małych organizatorów konsekwentnie dużą liczbą bardzo atrakcyjnych propozycji wyróżnia się biuro Net Holiday (12 ofert).

Nadal najwyższą opłacalność wykazują kierunki bułgarskie oraz tunezyjskie, a także Turcja Egejska i Turecka Riwiera. W zakresie niższych kategorii hoteli bardzo opłacalna jest Kreta, a w zakresie hoteli 5-gwiazdkowych wysoką opłacalność wykazują też kierunki egipskie. Nadal obowiązuje reguła, że wraz ze wzrostem kategorii hoteli opłacalność ofert greckich często maleje (ceny szybko rosną), a na kierunkach egipskich jest odwrotnie – wraz ze wzrostem kategorii hoteli względna opłacalność ofert zwiększa się, gdyż ceny rosną tam stosunkowo niewiele.