Biura podróży – wszystkie kierunki droższe niż przed rokiem

AG

W ostatnim tygodniu w biurach podróży najbardziej podrożały, w porównaniu z analogicznym okresie roku ubiegłego, imprezy na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji i Bułgarii.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się m.in. gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 7-13 sierpnia 2017 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 7 i 13 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 59 złotych, w ubiegłym tygodniu spadły o 10 złotych, a w analogicznym okresie przed rokiem wzrosły o 24 złote. Wyraźnie większy skokowy wzrost cen na początku tegorocznego marca w porównaniu z sytuacją sprzed roku świadczyć może o istotnie lepszej obecnie relacji popytu do podaży niż w stosunkowo słabym pod tym względem roku 2016. Największą zwyżkę średnich cen imprez zanotowano – podobnie jak w poprzednim tygodniu na Malcie – o 252 złote, a bardziej umiarkowane na Krecie i Synaju – o 91 i 86 złotych. Zniżek średnich cen w minionym tygodniu nie odnotowano.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2017 wskazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 179 złotych (w poprzednim tygodniu było to 141 złotych). Jest to sytuacja istotnie różna od notowanej o tej porze w ubiegłym sezonie, gdyż wówczas średnia cena rok do roku nieznacznie spadła – o 3 złote.
Wyższe ceny wycieczek w obecnym sezonie mogą być po części skutkiem wyraźnie silniejszego tegorocznego popytu i lepszych jego perspektyw niż roku 2016, natomiast ubiegłoroczny popyt osłabiały w tym czasie niebezpieczne wydarzenia w Turcji oraz pogorszone nastroje konsumenckie będące skutkiem obniżenia wiarygodności kredytowej Polski (głównie przez agencję Standard & Poors) i negatywną narracją opozycyjnych mediów odnośnie fatalnych perspektyw polskiej gospodarki. Na wzrost cen wycieczek mają wpływ wyższe niż przed rokiem ceny paliwa lotniczego, natomiast nie wpływa na nie siła złotego, gdyż jego kurs jest na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spośród dużych kierunków po marcowych podwyżkach pozycję lidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu wśród ważnych dla polskich turystów kierunków umocniły Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny kształtowały się o 251 złotych powyżej poziomu zeszłorocznego. Największy dodatni wpływ na tę zwyżkę nadal wywierał wzrost cen na Teneryfie – o 361 złotych, natomiast już czwarty tydzień utrzymywała się niewielka dodatnia różnica średnich cen na Lanzarote, która obecnie wynosi 86 złotych.

Pozycję wicelidera zwyżek średnich cen rok do roku utrzymała Grecja, a wzrosły one tam o średnio 198 złotych. Największe średnie zwyżki cen wykazują teraz Zakintos i Rodos – droższe o średnio 278 i 272 złote, łagodniejsze zwyżki notują Kos, Korfu i Kreta – droższe o 229, 195 i 189 złotych, a istotny spadek nadal notuje drogie rok temu Chalkidiki – o średnio 150 złotych.

Trzecią pozycję na liście wzrostów zajmowała Bułgaria, której ceny kształtowały się na poziomie o 104 złote wyższym niż w sezonie lato 2016, czyli drożała w nieco mniejszym stopniu (wyraźnie poniżej średniej) niż oczekiwała część turystycznego środowiska. Na niekorzyść opinii, popytu i cen na tym kierunku przemawia dość duża liczba reklamacji zgłaszanych w sezonie 2016 przez polskich turystów, bowiem zwiększanie programów przez biura podróży w trakcie sezonu często odbywało się na bazie hoteli gorszej jakości oraz widoczny w ostatnich tygodniach wzrost zainteresowania wyjazdami do Egiptu i Turcji. Przyczyną słabszej dynamiki wzrostu cen w Bułgarii może być też fakt, że po bardzo udanym dla niej poprzednim sezonie organizatorzy mogli przestrzelić dalszy wzrost popytu na wyjazdy i przygotowali nieco za duże programy, które mogą hamująco działać na zwyżki cen na tym kierunku.

Kolejny na liście wzrostów cen był Egipt z wzrostem średnich cen o 78 złotych. Znaczące zwyżki cen miały miejsce na Synaju i w Marsa Alam – o 191 i 94 złote, a symboliczny odnotowała Hurghada – o 6 złotych. Egipt trzy tygodnie temu wyprzedził pod względem przyrostu cen Turcję, a jedną z przyczyn jest systematycznie poprawiające się postrzeganie tego kierunku. Sytuacji takiej sprzyja fakt, że w regionach turystycznych od dłuższego czasu nie dochodziło do niebezpiecznych dla turystów wydarzeń, a poziom ochrony lotnisk oceniany jest jako satysfakcjonujący.
Ponownie ostatnia na liście zwyżek wśród najważniejszych kierunków była Turcja, a średnie ceny były tam wyższe rok do roku o 57 złotych. Możliwości oferowania w Turcji daleko łagodniejszych niż przeciętne wzrostów cen wycieczek nadal są wspierane przez generalnie słaby popyt na tym kierunku (zwłaszcza turystów niemieckich) oraz relatywnie słabą miejscową walutę.

Z mniejszych kierunków nadal największe wzrosty cen rok do roku notowały Maroko, Malta i Majorka – średnio o 505, 481 i 245 złotych, w znacznie mniejszym stopniu wzrosły ceny w Portugalii i na Cyprze – o 51 i 7 złotych, a obniżyły się średnie ceny w Tunezji – o 36 złotych.
Porównania zmian cen u głównych organizatorów turystyki wskazują, że wzrosty niższe od średniej, czyli od 179 złotych, notowały jedynie oferty biur Exim Tours i Itaka – o średnio 35 i 70 złotych, wzrost w granicach średniej prezentują wycieczki biura Coral Travel Wezyr, a w pozostałych biurach zwyżki średnich cen były większe od przeciętnej i mieściły się w granicach 205-335 złotych.

W tym, co dla turystów ma największe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (dołączyły Malta i Albania) oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję zdecydowanego lidera niezmiennie zachowuje biuro Itaka, które ma obecnie absolutnie rekordową liczbę aż 36 takich ofert i wyprzedza biura Coraltravel Wezyr (19 oferty) oraz Rainbow i Exim Tours (po 14 ofert).
W ubiegłym sezonie o tej porze liderem również była Itaka, ale z dużo mniejszą liczbą 20 ofert, przed biurami Wezyr oraz Rainbow (16 i 15 ofert). Spośród mniejszych organizatorów stosunkowo wysoka liczba atrakcyjnych propozycji oferowana jest obecnie przez biura Net Holiday – 6 takich ofert i Best Reisen – 5 ofert.