Biura podróży – tylko Tunezja tańsza niż przed rokiem

AG

Średnia cena imprez w Tunezji w biurach podróży jest niższa od zeszłorocznej o 31 złotych. Z kolei średnie ceny imprez na Teneryfie i w Maroku są wyższe o ponad 500 zł.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się m.in. gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 7-13 sierpnia 2017 roku.

Po znaczącym wzroście na początku marca (o 56 złotych), średnie ceny dla wycieczek z wylotami pomiędzy 7 i 13 sierpnia kontynuowały w minionym tygodniu łagodny trend spadkowy, a mianowicie obniżyły się o 11 złotych. Największą zniżkę średnich cen imprez ponownie zanotowano na Malcie – tym razem o 330 złotych (poprzednio ceny spadały tam o 227 złotych), a wyraźnie mniejsze były wzrosty na Cyprze i Synaju – o 135 i 45 złotych. Zwyżki średnich cen były łagodniejsze, a najistotniejsze z nich wystąpiły na Teneryfie oraz w Portugalii i w Maroku i wyniosły odpowiednio 69, 62 i 56 złote.
Obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 172 złote. Jest to sytuacja istotnie różna od notowanej o tej porze w ubiegłym sezonie, gdyż wówczas średnia cena rok do roku dość istotnie spadała – o 43 złote.

Wyższe ceny wycieczek w obecnym sezonie mogą być po części skutkiem wyraźnie silniejszego tegorocznego popytu oraz dobrych jego perspektyw w nadchodzących miesiącach. W analogicznym okresie przed rokiem nastroje konsumenckie były zaś pod presją nagłaśnianego przez media tematu obniżek oceny wiarygodności kredytowej Polski, zwłaszcza przez agencję Standard & Poors oraz negatywnej narracji opozycyjnych mediów odnośnie fatalnych prognoz dla polskiego budżetu – także bazujących na opiniach Standard & Poors, które zresztą zupełnie się nie sprawdziły. Wpływ na obecny wzrost cen wycieczek wywierają też wyższe o ponad 20 procent niż przed rokiem ceny paliwa lotniczego, natomiast nieznaczny jest wpływ siły złotego, gdyż jego kursy (zwłaszcza wobec euro) są na podobnym poziomach jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spośród dużych kierunków pozycję lidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu wśród ważnych dla polskich turystów kierunków nadal zajmowały Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny kształtowały się o 284 złote powyżej poziomu zeszłorocznego. Największy dodatni wpływ na tę zwyżkę ponownie wywierał znaczący wzrost cen na Teneryfie – o 514 złotych, natomiast już szósty kolejny tydzień utrzymywała się nieduża dodatnia różnica średnich cen na Lanzarote, która obecnie wynosi 109 złotych.

Pozycję wicelidera zwyżek średnich cen rok do roku utrzymała Grecja, a wzrosły one tam o średnio 223 złote. Największe średnie zwyżki cen notowały Rodos, Kos i Zakintos – o średnio 317 i 276 i 274 złote, łagodniejsze były zwyżki na Korfu i Krecie – o 212 i 181 złotych, a spadek nadal notowało drogie przed rokiem Chalkidiki – o średnio 67 złotych.

Trzecią pozycję na liście wzrostów zajmowała Bułgaria, której ceny kształtowały się na poziomie o 150 złotych wyższym niż w sezonie lato 2016, czyli wykazuje wyraźne przyspieszenie słabej dotychczas tendencji wzrostowej. Na niekorzyść tego kierunku przemawiała dość duża liczba reklamacji zgłaszanych w sezonie 2016 przez polskich turystów, ale z chwilą wzrostu znaczenia popytu ze strony klientów z obszaru tzw. Polski B czynnik ten stracił na znaczeniu i to pomimo widocznego w ostatnich tygodniach wzrostu zainteresowania wyjazdami do Egiptu i Turcji.

Na przedostatniej pozycji na liście zwyżek wśród najważniejszych kierunków znalazł się Egipt gdzie średnie ceny wzrosły o 33 złote. Nadal znaczące zwyżki cen rok do roku miały miejsce na Synaju i w Marsa Alam – o 130 i 112 złote, a zniżki średnich cen odnotowała Hurghada – o 104 złote. Pomimo narastającego popytu Egipt nie notuje ostatnio wzrostów cen, a jedną z przyczyn może być ponownie powiększająca się głęboka przecena miejscowej waluty, która może dawać lepsze możliwości negocjacyjne organizatorom turystyki.

Na ostatnią pozycję na liście wzrostów cen spadła Turcja, a średnie ceny były tam wyższe rok do roku o 24 złote. Pewne możliwości redukowania cen wycieczek do Turcji są pochodną generalnie słabego popytu (zwłaszcza ze strony turystów niemieckich, a od niedawna tygodnia prawdopodobnie również holenderskich) oraz nadal relatywnie słabej miejscowej waluty.

Z mniejszych kierunków nadal największe zwyżki cen rok do roku notowały Maroko i Majorka – średnio o 535 i 261 złotych, w znacznie mniejszym stopniu wzrosły ceny w Portugalii, na Malcie (do niedawna bardzo drogiej) i na Cyprze – o 109, 60 i 26 złotych, a obniżyły się średnie ceny w Tunezji – o średnio 31 złotych.

Porównania zmian cen u głównych organizatorów turystyki wskazują, że wzrost rok do roku wyraźnie niższy od średniej (średnia to 172 złote) prezentowały oferty biur Exim Tours oraz Itaka – o 66 i 94 złote, wzrost poniżej, ale bliższy średniej miała oferta biura CoralTravel Wezyr – o około 150 złotych, a w pozostałych biurach zwyżki średnich cen przekraczały przeciętną i mieściły się w granicach 215-380 złotych.

W tym, co dla turystów ma największe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (dołączyły Malta i Albania) oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję zdecydowanego lidera niezmiennie zachowuje biuro Itaka z rekordowo obecnie wysoką liczbą 37 takich ofert i wyprzedza biura CoralTravel Wezyr (21 ofert) oraz Rainbow i Exim Tours (po 15 takich ofert).
W ubiegłym sezonie o tej porze liderem również była Itaka, ale z dużo niższą liczbą 22 ofert, przed biurami Rainbow, Wezyr oraz Exim Tours – wszyscy po 16 ofert. Spośród mniejszych organizatorów stosunkowo wysoką liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferują obecnie biura Net Holiday – 8 ofert i Best Reisen – 6 ofert.