Biura podróży – tylko Majorka tańsza niż przed rokiem

archiuwm maiorcadaily

Ceny wycieczek na Majorkę sprzedawanych w biurach podróży zmalały w porónaniu z analogicznym okresem 2016 roku średnio o 109 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się m.in. gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 7-13 sierpnia 2017 roku. Ponieważ imprezy z wylotami w tygodniu 7-13 sierpnia stają się już imprezami last minute, to duży stopień wyprzedania wycieczek spowodował istotne zmniejszenie liczby dostępnych ofert i dlatego porównania, zwłaszcza na niektórych bardzo popularnych obecnie kierunkach mogą nie być tak adekwatne jak miało miejsce w okresach, gdy dostępna była znacznie większa liczba ofert, a popyt był bardziej zrównoważony z podażą.

Obecna różnica średnich cen wobec tego samego okresu sprzed roku znacznie zmalała i wyniosła 155 złotych. Przed rokiem różnica ta, która przez wiele tygodni była przeważnie ujemna zamieniła się z powodu energicznego wzrostu popytu w zdecydowanie dodatnią i wyniosła + 128 złotych. Konsekwentnie wyższe ceny wycieczek w tym sezonie mogą być jeszcze w jakiejś części skutkiem zwiększonego popytu bazującego na niewygasłym jeszcze wpływie wyższych niż przed rokiem realnych dochodów gospodarstw domowych, ale też – i to w coraz większym stopniu – znacznego stopnia wyprzedania i wzrastającego niedoboru najbardziej poszukiwanych ofert na części kierunków w wiodących biurach podróży.

Ostatni spadek ma już związek z już bardzo późnym okresem last minute, w którym ceny na większości kierunków spadały a rosły tylko na niektórych (z najistotniejszych zwłaszcza w Turcji i Bułgarii). W rozbieżnych kierunkach na zmiany cen działają teraz istotne czynniki wpływające na koszty wycieczek takie jak ceny paliwa lotniczego i kursy głównych walut. Te pierwsze były nieco wyższe i wynosiły 2,16 zł/litr wobec 2,12 zł/litr przed rokiem, ale za to dość wyraźnie w kierunku teoretycznie niższych średnich cen wycieczek działa silniejszy złoty, bowiem w relacji rok do roku umocnił się on wobec amerykańskiego dolara i euro o średnio około 4,5 procent, co daje łączny wpływ od strony kosztowej w kierunku zniżki średnich cen imprez turystycznych w przybliżeniu w granicach około 75 – 85 złotych.

Spośród najważniejszych kierunków, po nieco niespodziewanym przeskoczeniu przed czterema tygodniami z trzeciego miejsca na pozycję lidera, silnie umocniła się na niej Turcja, gdzie średnie ceny przewyższały ubiegłoroczne o 465 złotych. Ceny wycieczek na tym kierunku, a ostatnio zwłaszcza na Turecką Riwierę, od dobrych kilku tygodni wykazują zdecydowaną tendencję do wzrostu, który jednakże nieco utrudnia konkurencję a szczególnie z wykazującą wyraźny powrót do łask turystów Bułgarią, co widoczne jest w przebiegu tempa rezerwacji na tych kierunkach, co było przedstawione we wcześniejszych partiach materiału. Perspektywy popytu na wyjazdy do Turcji nadal pozostają jednak korzystne, gdyż rodakom nie przeszkadza specyficzna polityka wewnętrzna prowadzona przez tureckiego prezydenta, natomiast wyraźnie doceniają wysoką jakość hoteli oraz serwisu w tym kraju, zwłaszcza w odniesieniu do wyjazdów rodzinnych. W ostatnich miesiącach marże na tym kierunku stały się bardzo wysokie, a organizatorzy, którzy postawili w tym sezonie na istotny wzrost oferty tureckiej (np. Itaka) mogą mówić o bardzo trafnym posunięciu biznesowym.

Na pozycję wicelidera w kategorii wzrostów cen wśród najważniejszych kierunków przesunęły się Wyspy Kanaryjskie wypierając z niej Grecję, a które były droższe o średnio 198 złotych niż przed rokiem. Największy dodatni wpływ na tę zwyżkę wywierały Gran Canaria i Teneryfa, gdzie ceny były wyższe o 522 i 444 złote, zaś kierunkiem gdzie ceny rok do roku znacznie spadły – o 437 złotych – była wyspa Lanzarote.

Na trzecią pozycję we wzrostach cen wobec poprzedniego sezonu awansowała Bułgaria, w której ceny na skutek bardzo dobrego ostatnio popytu, ale przy też dość wysokiej podaży, systematycznie wspinają się na poziomy coraz wyraźniej wyższe niż przed rokiem. Tym razem było to 172 złote. Opiniom, popytowi i cenom imprez w Bułgarii początkowo nieco przeszkadzały zeszłoroczne reklamacje zgłaszane przez polskich turystów, ale w ostatnich tygodniach widoczne jest silne i wzrastające ożywienie zakupów wakacji do tego kraju, zwłaszcza w tzw. Polsce B, któremu sprzyja też relatywnie bardzo wysoka różnica średnich cen pomiędzy Bułgarią, a głównym konkurentem do względów turystów z tego obszaru, czyli Turcją.

Aż na czwartą pozycję pod względem skali zmian cen dość niespodziewanie spadła Grecja, w której ceny były niższe wobec cen sprzed roku o średnio o 17 złotych, co było połączonym skutkiem największej bieżącej obniżki cen wśród dużych kierunków i ich wzrostami o tej samej porze przed rokiem. Największe średnie zniżki cen zanotowały Chalkidiki i Korfu – o 660 i 154 złote, a zwyżki Rodos i Kreta – o 225 i 162 złote.

Na piątej pozycji na liście zmian cen rok do roku nadal pozostaje Egipt, gdzie średnie ceny były o 30 złotych niższe niż przed rokiem. Jest to nadal skutek konsekwentnie niższych niż przed rokiem cen w Hurghadzie, tym razem o 112 złotych, podczas gdy ceny w Marsa Alam pozostają zwykle na nieco wyższym poziomie niż przed rokiem. Dobrze rokującemu wczesną wiosną popytowi na wyjazdy do Egiptu trochę zaszkodziła w maju mocno nagłaśniana przez media niejasna sprawa śmierci polskiej turystki w egipskim szpitalu. Obecnie popyt na ten kierunek (podobnie jak na Turcję) osłabia silna konkurencja Bułgarii, która sprzedaje się wyraźnie lepiej, a negatywny wpływ może również wywierać sprawa niedawnego ataku nożownika na plaży w Hurghadzie, która spowodowała śmierć trzech osób i rany u kilku dalszych. Marże w Egipcie nie są już tak korzystne jak w okresie zimy i first minute, ale pozwalają jeszcze biurom na realizowanie dostosowań cen w zależności od kształtowania się relacji popytu do podaży, chociaż możliwości w tym zakresie są już mocno ograniczone.

Z mniejszych kierunków największą różnicę cen rok do roku zanotowała Malta – o 842 złote, co było konsekwencją dużego spadku cen na tym kierunku przed rokiem, zdecydowanie wzrosły też ceny wycieczek do Tunezji – o 437 złotych, znacznie mniejsze wzrosty dotyczyły Cypru, Maroka i Portugalii – odpowiednio o 138, 99 i 28 złotych, a spadły ceny wycieczek na Majorkę – o średnio 109 złotych.

Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazują, że jedyna oferta o niższych cenach była w ostatnim tygodniu proponowana przez biuro Grecos Holiday, a ceny w niej były poniżej zeszłorocznych o średnio około 30 złotych. Oferty biur Neckermann Polska, Coral Travel Wezyr, Exim Tours i Itaka wykazywały w minionym tygodniu zwyżki cen w granicach średniej (teraz jest to 155 złotych), przy czym warto zaznaczyć, że w tym ostatnim biurze ceny wzrosły zdecydowanie najmniej, jeśli weźmiemy pod uwagę okres ostatnich dwóch sezonów łącznie.W pozostałych dużych biurach roczne zwyżki średnich cen przekraczały przeciętną i mieściły się w granicach 317-353 złote.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (w tym sezonie dołączyły Malta i Albania) i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera w tym sezonie pozostało biuro Itaka z liczbą 26 najbardziej atrakcyjnych ofert (poprzednio 35 ofert), ale po ostatnich obniżkach cen, zwłaszcza na kierunkach greckich, bardzo zbliżyło się do niej biuro Rainbow (25 ofert), które wyprzedziło biura Coral Travel Wezyr i TUI Poland (13 i 12 ofert).

Przed rokiem o tej porze liderem liczby atrakcyjnych ofert też było biuro Itaka, ale z mniejszą liczbą 21 takich ofert przed biurami Rainbow i Coral Travel Wezyr (17 i 16 ofert). Rainbow stał się w ostatnim tygodniu zdecydowanym liderem liczby najatrakcyjniejszych ofert w kategorii ekonomicznej, podczas gdy w kategorii wyższej półki, czyli hoteli 5*, właściwie przez cały sezon zdecydowanie przoduje Itaka. Warto w tym miejscu przypomnieć, że przed dekadą sytuacja była w tym względzie wyglądała w dużej mierze odmiennie, co świadczy o bardzo daleko posuniętych zmianach strategii w polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, w której niektórzy organizatorzy aktywnie poszukują najbardziej odpowiedniego dla nich pozycjonowania biznesowego. Spośród mniejszych organizatorów wysoką liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferują obecnie biura Sun&Fun z liczbą 10 ofert oraz Net Holiday i 7islands – 5 i 4 takich ofert.