Biura podróży – Turcja w first minute tańsza niż przed rokiem

AG

Ceny wyjazdów w sierpniu 2018 roku do Turcji są niższe niż przed rokiem o średnio 84 złote.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  
Obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 49 złotych. Jest to sytuacja odmienna niż miało to miejsce w ostatnim tygodniu października 2016, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku była nie niższa, a wyższa o 131 złotych.
Na niższe niż przed rokiem ceny wycieczek należy na razie patrzeć z pewnym dystansem, gdyż mamy nadal dość wczesny okres sprzedaży first minute, a także nie wszyscy organizatorzy przedstawili swoje pełne oferty. Czynniki o charakterze kosztotwórczym wpływają obecnie w odczuwalnym stopniu na zmianę cen wycieczek. Paliwo lotnicze podrożało z 2,28 zł/litr przed rokiem do 2,34 zł/litr obecnie, czyli o ponad 2,5 procent, ale złoty w relacji rok do roku umocnił się wobec euro i amerykańskiego dolara o średnio nieco ponad 3 procent. W rezultacie ich wspólny wpływ na średnią obniżkę kosztów wycieczek wyraźnie się zwiększył i wyniósł już około 45-55 złotych (poprzednio jedynie 5-10 złotych).

Spośród dużych kierunków pod względem średnich cen wycieczek najmocniej wszedł w sezon były Wyspy Kanaryjskie i po kolejnej zwyżce ostatnim tygodniu (o 71 złotych) znalazły się one o 85 złotych powyżej poziomu zeszłorocznego (poprzednio były wyższe o 44 złote, a w ubiegłym sezonie były droższe rok do roku o 184 złote). W tym zestawieniu największy dodatni wpływ na ogólną zwyżkę wywiera duży wzrost cen rok do roku na Teneryfie (o 250 złotych), która przed rokiem wykazywała wyraźnie najniższy wzrost cen. Z pozostałych Wysp Kanaryjskich najsłabsze tendencje cenowe wykazuje teraz najbardziej do niedawna drożejąca rok do roku Gran Canaria, gdzie średnie ceny były wyższe o zaledwie 17 złotych.

Nadal na drugiej pozycji na liście ważnych kierunków pozostawała Bułgaria, kosztowniejsza niż przed rokiem o średnio 18 złotych (poprzednio o 5 złotych). W tym niedużym wzroście nieco pomogła Bułgarii zeszłoroczna baza odniesienia, bowiem wystartowała wówczas z dość znaczącym wzrostem cen – o 100 złotych.

Kierunkiem, który w minionym sezonie najczęściej wykazywał największe zwyżki cen rok do roku była Grecja (pod koniec sezonu na pozycji lidera wzrostów cen zastąpiła ją Turcja). W tym zestawieniu notuje ona zwyżkę średnich cen o 9 złotych (poprzednio była zniżka o 5 złotych), zaś w ubiegłym sezonie Grecja była o tej porze droższa rok do roku o 142 złote. Słabsze tendencje cenowe wykazują obecnie wyspy Zakintos i Kos, gdzie ceny obniżyły się rok do roku o 66 i 45 złotych (w zeszłym sezonie w tym samym okresie ceny rosły tam w największym stopniu), natomiast najbardziej rok do roku podniosły sie ceny na Rodos i na Krecie – o 85 i 75 złotych.

Kierunkiem na którym ceny są dość wyraźnie niższe niż przed rokiem należy Turcja, gdzie obniżyły się one o średnio 84 złote (poprzednio o 80 złotych). Nie wydaje się to zbyt wiele w świetle obecnej sytuacji, zwłaszcza w obliczu nadal słabego popytu ze strony turystów z Zachodniej Europy i słabnącej miejscowej waluty, ale należy pamiętać, że kierunek ten znacząco już potaniał rok do roku w dwóch wcześniejszych sezonach (o 50 i 178 złotych), co oznacza łączny trzyletni spadek średnich cen o 312 złotych. Generalną przyczyną była wówczas sytuacja, w której Turcji towarzyszył duży wzrost obaw klientów przed możliwą eskalacją niebezpiecznych zdarzeń, w tym również w odwiedzanych przez nich regionach turystycznych.
Obecnie, pod względem bezpieczeństwa kraj ten postrzegany jest znacznie korzystniej, ale ceny na tym kierunku mogą nadal kształtować się na atrakcyjnych dla wyjeżdżających poziomach, gdyż pomimo starań tamtejszej turystycznej branży kraj ten nadal jest wstrzemięźliwie traktowany przez niektóre nacje (np. przez Niemców), a niskie ceny wspomaga słabnąca miejscowa waluta.

Kolejny raz największe zniżki średnich cen wycieczek wykazuje Egipt, gdzie ceny zniżkowały rok do roku  poniżej poziomów z poprzedniego sezonu o średnio 275 złotych (poprzednio o 119 złotych). Ten znaczny wzrost ujemnej różnicy cen był w dużym stopniu skutkiem bazy odniesienia, gdyż przed rokiem chwilowa różnica cen rok do roku wynosiła zaledwie minus 3 złote. Kraj ten podobnie jak Turcja podejmuje starania w kierunku restytucji ruchu turystycznego do dawnych poziomów, w czym nadal dodatkowo pomaga wpływ dwóch zeszłorocznych dewaluacji egipskiej waluty (w marcu oraz listopadzie 2016 łącznie aż o ponad 50 procent (sic!)). Wyraźnie zwiększyły one konkurencyjność Egiptu jako celu wyjazdów turystycznych, ale ten wpływ powoli słabnie, gdyż obecnie wewnętrzne ceny rosną tam w  średnim tempie ponad 2 procent miesięcznie. Największe przeceny wobec ubiegłego roku występują obecnie na Synaju – o średnio 339 złotych, a nieco mniejsze w Hurghadzie i w Marsa Alam – o 261 i 225 złotych.

Z mniejszych kierunków wzrosty średnich cen rok do roku zanotowały Majorka i Malta – o 98 i 82 złote (na tym drugim kierunku przed rokiem ceny mocno spadły), znikomy spadek Cypr – o 6 złotych, a na innych kierunkach ceny spadły – na drogim przed rokiem Maroku o 346 złotych, zaś łagodniej w Tunezji i w Portugalii – o 171 i 121 złotych.

Ponieważ poziomy cen wycieczek na poszczególnych kierunkach stały się już dość reprezentatywne, to warto przyjrzeć się ich kształtowaniu na tle cen sprzed trzech lat, czyli na sezon lato 2015 w końcu października 2014, a zatem w relatywnie spokojnym okresie sprzed serii poważniejszych zdarzeń o charakterze terrorystycznym, jaką rozpoczął zamach na muzeum Bardo w Tunisie w końcu marca 2015 roku. Był to też okres first minute bezpośrednio po bardzo dobrym sezonie 2014 roku, a więc biznesowa sytuacja branży była koniunkturalnie dość podobna do obecnej. Sytuacja w zakresie cen pokazana jest na poniższej mapce.

Widoczne jest, że wyraźnie niższe ceny obowiązują na kierunkach, które w ostatnich trzech latach kojarzyły się turystom z możliwością wystąpienia niebezpiecznych dla nich zdarzeń. Wielkość przeceny stanowi jakby odchylenie sytuacji neutralnej, czyli stanowi potencjał większego popytu w okresie gdy obawy przed terroryzmem nie będą już istotne. Widać, ze takimi kierunkami są Turcja i Tunezja i między innymi z tego względu są one predestynowane do dużej dynamiki wzrostu w tym sezonie, wyprzedzając pod tym względem Egipt, gdzie perspektywy dla atrakcyjnych cen będą się powoli osłabiały – tak jak zaznaczono to wcześniej w pierwszej części tego materiału.

W obecnym zestawieniu ze względu na stosunkowo wczesny termin jego sporządzenia nie występują jeszcze pełne oferty wielu touroperatorów, a ofert niektórych z nich nie ma wcale, a więc porównania cen u poszczególnych organizatorów mają mniej niż zwykle reprezentatywny charakter i przy tym zastrzeżeniu można zaznajomić się ze skalą zmian rok do roku cen imprez lotniczych u najważniejszych z nich.
W obecnym zestawieniu, nieco zaskakująco, największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazuje oferta biura TUI Poland  – tańsza rok do roku o około 205 złotych, a znacznie mniej kosztowna niż przed rokiem jest również oferta biura Coral Travel Wezyr Holidays – tańsza średnio o około 160 złotych. Poniżej poziomu zeszłorocznego ukształtowały się też średnie ceny ofert biur Rainbow i Itaka (o około 50 i 20 złotych), natomiast u pozostałych organizatorów ceny były o 25-413 złotych wyższe od cen ubiegłorocznych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera dość nieoczekiwanie utrzymuje biuro TUI Poland z liczbą 37 ofert (przed rokiem 17 takich ofert) przed zdecydowanie najczęstszym liderem takiego zestawienia w ubiegłym sezonie, czyli biurem Itaka z liczbą 31 najbardziej atrakcyjnych ofert (przed rokiem 39 takich ofert), które z kolei wyprzedzało  biuro Exim Tours – 17 ofert.