Biura podróży – średnie ceny stoją w miejscu

AG

W ostatnim tygodniu średnia cena imprezy turystycznej wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była wyższa o 6 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny nieznacznie wzrosły.

Miniony tydzień przyniósł, wzrosty cen bliskie przeciętnej (+37 złotych) w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich (o 40 i 34 złote), wyraźnie wyższe od przeciętnej na kierunkach egipskich i tureckich (o 78 i 71 złotych) oraz niewielki spadek w Bułgarii (o 6 złotych). Niższe ceny na tym ostatnim kierunku mogą mieć związek ze słabszą sprzedażą, którą obserwujemy już od początku lutego, ale wyraźniej zwłaszcza w okresie ostatnich trzech tygodni, zaś znaczący wzrost cen wycieczek do Turcji może z kolei w części stanowić rezultat znacznego wzrostu sprzedaży, jaki miał miejsce w minionych 4 tygodniach.

Siódme z rzędu, ale już niewielkie zwyżki cen (o 14 złotych) miały też miejsce w cieszącej się w tym sezonie nawrotem popularności Tunezji, ale należy też pamiętać, że po zakończeniu pierwszego kwartału średnie ceny podniosły się tam jednorazowo aż o 116 złotych. Seria zwyżek zahamowała wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który spada po raz pierwszy od końca stycznia już drugi tydzień z rzędu.

Średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była wyższa o 6 złotych. Przed rokiem, czyli w czwartym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 189 złotych.
Po raz pierwszy w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym miały neutralny wpływ na ceny wycieczek. Cena paliwa lotniczego była wprawdzie wyraźnie wyższa niż przed rokiem (2,62 wobec 2,36 zł/litr, czyli o 11,0 procent), ale mniej więcej taki sam wpływ, ale w przeciwnym kierunku wywierał silniejszy złoty, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o około 2,5 procent. W rezultacie po raz pierwszy czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego nie działały już w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek (poprzednio działały na zniżki o około 25-35 złotych, a wcześniej o około 60-70, 35-45, 30-40, 50-60, 85-95, 90-95 i 105-115 złotych).
Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek zaczęła odzwierciedlać teoretyczny wpływ wymienionych czynników w lepszym przybliżeniu niż w okresach wcześniejszych, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.

Z mniejszych kierunków nadal znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Cyprze i Malcie – o średnio 201 i 160 złotych, w mniejszej skali wzrastały ceny na Majorce i w Maroku – o 121 i 35 złotych, a na pozostałych kierunkach czyli w Portugalii, Albanii i Tunezji odnotowano spadki średnich cen rok do roku, które wyniosły odpowiednio 162, 110 i 108 złotych.

Wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland i Neckermann Polska (bardzo kosztowne przed rokiem),w których są one niższe – o około 225 i 110 złotych, a mniejszej skali spadły średnie ceny w biurach Prima Holiday, 7islands, Exim Tours oraz Coral Travel Wezyr – o około 100, 95, 85 i 75 złotych. Nieco niższe ceny niż przed rokiem (o około 20 złotych) proponuje także biuro Grecos Holiday, zaś oferty pozostałych biur są droższe w granicach od 10 do 220 złotych. W ujęciu dwuletnim liczonym łącznie najmniejszy wzrost wykazują średnie ceny w biurach Itaka i Exim Tours – po około 65 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to po ostatnich korektach cen w dół (Coral Travel Wezyr) i w górę (Itaka) pozycję lidera zajmuje teraz to pierwsze biuro (22 oferty) wyprzedzając biura TUI Poland i Exim Tours (21 i 20 ofert) oraz biuro Itaka (16 ofert). Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają obecnie biura Exim Tours i TUI Poland, a pozycję liderów z w ofercie premium (5*) zajmują biura Itaka oraz Coral Travel Wezyr – to ostatnie biuro w dużej mierze dzięki bardzo korzystnej ofercie na kierunkach egipskich.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie właśnie Coral Travel Wezyr – 8 ofert, na kierunkach greckich Net Holiday (7 ofert) oraz Itaka, Rainbow i Coral Travel Wezyr (po 5 ofert), na kierunkach kanaryjskich TUI Poland i Itaka ( 8 i 6 ofert), a na tureckich Coral Travel Wezyr i takze Itaka – 5 i 3 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert mają teraz biura Exim Tours i Sun&Fun – po 3 oferty.