Biura podróży – średnia ceny imprezy letniej wyższa o 30 zł

AG

Najbardziej, w porównaniu do zeszłego roku, wzrosły ceny w Egipcie i Turcji – odpowiednio o 283 i 175 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 5-11 sierpnia 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 22 złote. W minionym tygodniu największe zniżki odnotowano na Majorce i w Portugalii – o po 24 złote oraz na greckiej wyspie Rodos – o średnio 19 złotych. Największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce w Maroku – o 165 złotych oraz na półwyspie Chalkidiki i na Cyprze – o średnio 119 i 115 złotych.

W minionym tygodniu w wyraźnie większym stopniu niż średni wzrost dla wszystkich kierunków (czyli od 22 złotych) podniosły się średnie ceny na kierunkach greckich i kanaryjskich – o 41 i 35 złotych, w zbliżonej skali do średniej wzrosły ceny wycieczek do Bułgarii – o 15 złotych, a stosunkowo niewiele zmieniły się średnie ceny wyjazdów do Turcji i Egiptu – odpowiednio wzrosły o 3 i spadły o 5 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 30 złotych (poprzednio ceny były niższe o 13, 31 złotych i wyższe o 10 złotych, w tygodniach wcześniejszych niższe o 3 i 7 złotych oraz wyższe o 38, 45, 39 i 46 złotych). W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 14 złotych.

Spośród dużych kierunków nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek na zyskujących na popularności już od sezonu 2017, mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w Egipcie i Turcji, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 283 i 175 złotych. Jest to nadal sytuacja odmienna niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż Egipt notował wówczas znaczne spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 135 złotych, a Turcja wykazywała jedynie nieznaczny wzrost średnich cen, który wyniósł 9 złotych.

W stosunkowo niedużym stopniu spadły ceny wycieczek do Bułgarii i do Grecji, gdzie zniżki średnich cen wyniosły 7 i 10 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w ujęciu rocznym w pierwszym kierunku spadały o 28 złotych, a w Grecji pozostały na tym samym poziomie.

Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 132 złote, zaś przed tygodniem i dwoma również były znacząco niższe – o 234 i 261 złotych.

Warto jednak zauważyć, że od jest to trzeci tydzień poprawy cen tego kierunku. Wyraźnie korzystniejsze dla organizatorów stały się również ceny Wysp Kanaryjskich sprzedawanych w ofertach last minute. W poprzednim sezonie o tej samej porze ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o średnio 127 złotych.

Z mniej masowych kierunków największe zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym odnotowano w Tunezji i Maroku – o 155 i 138 złotych.

W umiarkowanym stopniu podniosły się ceny w Portugalii – o 35 złotych, a spadły na Cyprze i na Malcie – o 51 i 69 złotych, zaś największą przecenę odnotowano w Albanii – o średnio 243 złote. Skala obniżki cen na Cyprze uległa dużemu zmniejszeniu w stosunku do wcześniejszych tygodni w wyniku znacznego podniesienia cen na tym kierunku przez biuro Exim Tours.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w związku nie tylko z bieżącymi relacjami popytu i podaży (ograniczona dostępność miejsc w samolotach), ale też z czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką, choć ostatnio malejącą inflacją w Egipcie (około 12,7 procent w skali rocznej) oraz ze znaczącym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o ponad 14 procent w stosunku do złotego), co przekłada się na roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o ponad 28 procent.

W porównaniach ofertowych cen biur podroży największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazała tym razem oferta biura Rainbow, która była mniej kosztowna o około 90 złotych, z tym że średnia zniżka cen w grupie hoteli, które były obecne również w poprzednim sezonie była mniejsza i wyniosła około 65 złotych. Po raz pierwszy w tym sezonie pozycję lidera spadków średnich cen w ujęciu rocznym opuściło biuro TUI Poland, którego oferta była mniej kosztowna o około 15 złotych, z tym że zniżka cen w grupie hoteli, które były sprzedawane również w poprzednim sezonie była większa i wyniosła około 75 złotych. Jest to zatem sytuacja odwrotna niż w biurze Rainbow i może świadczyć o tendencji – sygnalizowanej już kilkakrotnie przez nas wcześniej – do uzupełnienia oferty tego biura przez hotele z nieco wyższej półki. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 15 złotych (Coral Travel Wezyr) do 300 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera utrzymało jeszcze – choć już tylko z minimalną przewagą – biuro TUI Poland z liczbą 30 ofert (poprzednio 37, przed rokiem 25, a przed dwoma 20 takich ofert), przed biurami Itaka z liczbą 28 ofert (poprzednio 26, przed rokiem 28, a przed dwoma 33 takich ofert) i Rainbow z liczbą 25 ofert (poprzednio 17, przed rokiem 12, a przed dwoma 15 ofert) oraz biurami Coral Travel Wezyr – 18 ofert i Exim Tours – 17 ofert. W tej nieco zmienionej sytuacji przewagę w zakresie hoteli 3* posiada oferta biura Rainbow, w zakresie hoteli 4* oferta biura TUI Poland, a w zakresie hoteli 5* oferty biur Itaka i Rainbow.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr – 8 ofert, na kierunkach greckich biura Itaka i Rainbow – po 11 ofert oraz TUI Poland – 7 ofert , na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland oraz Rainbow – 9 i 7 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr – 6 ofert oraz Itaka i TUI Poland – po 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours – 6 ofert, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland – 3 oraz Exim Tours – 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Itaka wzmocniło swoja pozycję w Grecji, TUI Poland w Grecji i w Bułgarii, Rainbow w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, Coral Travel Wezyr w Turcji i Tunezji Kontynentalnej, a Exim Tours w Tunezji i Bułgarii.