Biura podróży – średnia cena imprezy nieco wyższa

AG

Największe zwyżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu w Portugalii – o średnio 208 złotych oraz w Tunezji kontynentalnej i na Synaju – o 158 i 121 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny po raz kolejny nieznacznie wzrosły.

Jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:

Grecja odnotowała wzrost udziału o 0,56 proc. Kolejny trzeci już wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym od połowy stycznia, tym razem znaczący. Coraz wyraźniejsze zyskiwanie udziałów przez Grecję może świadczyć o bardziej trwałym i wyraźnym powrocie do lepszej sprzedaży tego kierunku, tym bardziej, że zwyżki cen na nim utrzymują się na razie w granicach średniej ogólno-rynkowej. Poprzedni długotrwały trend spadkowy był prawdopodobnie spowodowany połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku minionych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też osłabione od połowy stycznia nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B lecz teraz ich poziom zdecydowanie wzrósł i to do wartości najwyższych od wiosny 2008 roku. W ostatnim tygodniu Grecja zyskiwała udziały głównie w maju, lipcu i sierpniu, a nieco traciła we wrześniu i październiku.

Hiszpania – wzrost udziału o 0,11 proc. Hiszpania zyskiwała udziały rynkowe po raz dziewiąty z rzędu, tym razem we wszystkich miesiącach oprócz maja, co może mieć swoją przyczynę w dużym stopniu wyprzedania akurat tego miesiąca spowodowanego bardzo niskimi cenami. Generalne zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z dużą sprzedażą na tygodnie przedwakacyjne, w których ceny Hiszpanii są i były relatywnie bardzo korzystne. W takiej korzystnej sytuacji cenowej kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien znajdować zwolenników i zyskiwać udziały rynkowe przynajmniej do czasu ponownego wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B.

Albania odnotowała wzrost o 0,03 proc. W okresie dużego popytu na ten kierunek (10 luty-10 marca) średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży trwającego w sumie 7 tygodni. Jednakże coraz korzystniejsze w międzyczasie ceny wycieczek do Albanii najpierw stopniowo wyhamowały tempo spadku jej udziału w rynku, a w minionym tygodniu przyczyniły się do pierwszego od 10 marca wzrostu. W minionym tygodniu Albania zyskiwała udziały rynkowe głównie w czerwcu, a traciła we wrześniu. Kierunek ten może zyskiwać na skutek postępującego wzrostu cen na głównych kierunkach konkurencyjnych.

Egipt – bez zmian. Kraj ten zyskiwał nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia. Obecnie już drugi tydzień z rzędu kierunek utknął w miejscu prawdopodobnie na skutek bardzo korzystnych cen (maj) na kierunkach konkurencyjnych oraz odczuwalnego wzrostu cen w miesiącach wakacyjnych. W następnych tygodniach może jeszcze wrócić do dość umiarkowanych wzrostów wobec wchodzenia w „zasięg” przedsprzedaży Egiptu kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju. W minionym tygodniu Egipt lekko tracił w maju i październiku, a zyskiwał w czerwcu, sierpniu i wrześniu.
Tunezja odnotowała spadek udziału w runku o 0,06 proc. Tunezja regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Przed pięcioma tygodniami osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych. W 3 ostatnich tygodniach – po przejściowej stabilizacji – notowano już spadki udziałów rynkowych tego kierunku. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi w ostatnich 8 tygodniach o prawie 300 złotych cenami wycieczek do tego kraju (z czego aż 128 złotych w minionym tygodniu). Tunezja mocno traciła udziały w lipcu i sierpniu co może mieć związek z niekorzystną zmianę konkurencyjności cenowej tego kierunku odczuwalnej zwłaszcza przy wyjazdach rodzin z dziećmi.

Bułgaria odnotowała spadek udziału o 0,23 proc. Częściowe wyhamowanie spadku po 3 kolejnych tygodniach bardzo znacznych spadków udziałów rynkowych i prawdopodobne, że niekorzystny trend obniżania się udziału tego kierunku w rynku zbliża się już do zakończenia. W ostatnim tygodniu traciła udziały we wszystkich miesiącach za wyjątkiem września. Lepsze pespektywy dla Bułgarii wiązać można z ostatnią istotną poprawą konkurencyjności cenowej wobec Egiptu oraz z poprawą, relatywnie słabych w minionych 3 miesiącach, nastrojów w tzw. Polsce B. Zanikać powinien także negatywny wpływ na tym kierunku obniżenia bardzo wysokiej wcześniejszej atrakcyjności oferty biura TUI Poland.

Turcja – spadek udziału o 0,37 proc. Po 4 tygodniach dość dużych wzrostów kierunek powrócił do spadku. Turcja zdecydowanie traciła w maju, nieco w pozostałych miesiącach, a zyskiwała w październiku. Przyczyna takiej sytuacji może mieć związek ze stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen na tym kierunku widoczną zwłaszcza maju, gdy na szeregu destynacji występowały głębokie redukcje cen wycieczek, a ich poziom był wyraźnie niższy niż przed rokiem (za wyjątkiem Teneryfy i właśnie Tureckiej Riwiery). Jednym z warunków ponownego zyskiwania udziałów w rynku są bardziej atrakcyjne poziomy cen wycieczek do tego kraju, co wszakże zależy w dużej mierze od determinacji organizatorów w zapowiedzianym uzupełnianiu nieco zbyt konserwatywnie zaplanowanych programów czarterowych.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększał udział w rynku lata 2018, choć w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia nieznacznie tracił prawdopodobnie w związku ze znacznym skokiem cen w górę. W ostatnich trzech tygodniach przy korzystniejszych już cenach kierunek ten powrócił do wzrostów. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia udział Cypru wzrósł już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,78 procent.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 57 złotych. Największe zwyżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu w Portugalii – o średnio 208 złotych oraz w Tunezji kontynentalnej i na Synaju – o 158 i 121 złotych. Największe zniżki średnich cen – podobnie jak przed tygodniem – odnotowano na Malcie – o 60 złotych, a także na kanaryjskich wyspach Lanzarote i Teneryfie – o średnio 54 i 13 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek rosły o 77 i 112 złotych.