Biura podróży: przyszłoroczne lato – tańsze

AG

Największe zniżki średnich cen wycieczek w sierpniu 2018 roku wykazuje obecnie Egipt, gdzie ceny spadły rok do roku poniżej poziomów z poprzedniego sezonu o średnio 119 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 28 złotych. Jest to na progu sprzedaży sezonu sytuacja odmienna niż miało to miejsce w połowie października 2016, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 104 złote.
Na niższe niż przed rokiem ceny wycieczek należy na razie patrzeć z pewnym dystansem, gdyż jest to jeszcze stosunkowo wczesny okres sprzedaży first minute, a także nie wszyscy organizatorzy przedstawili jeszcze swoje pełne oferty. Natomiast czynniki o charakterze kosztotwórczym wpływają obecnie w bardzo niewielkim stopniu na zmianę cen wycieczek. Paliwo lotnicze podrożało z 2,22 zł/litr przed rokiem do 2,35 zł/litr obecnie, czyli o blisko 6 procent, ale złoty w relacji rok do roku umocnił się wobec amerykańskiego dolara i euro o średnio około 1,3 procent. W rezultacie ich wspólny wpływ na średnią zmianę kosztów cen wycieczek wyniósł w przybliżeniu jedynie minus 5-10 złotych.

Spośród dużych kierunków pod względem średnich cen wycieczek najmocniej w sezon weszły Wyspy Kanaryjskie, gdzie pomimo dużego spadku w ostatnim tygodniu (o 135 złotych) znalazły się one o 44 złote powyżej poziomu zeszłorocznego (w ubiegłym sezonie były droższe rok do roku o 208 złotych). Należy przy tym zaznaczyć, że na razie największy dodatni wpływ na te zwyżkę wywiera nadal duży wzrost cen rok do roku na Gran Canarii (o 189 złotych), który utrzymał się pomimo, że kierunek ten był liderem spadku cen bieżących w ubiegłym tygodniu. Z Wysp Kanaryjskich najsłabsze tendencje cenowe wykazuje obecnie drogie przed rokiem Lanzarote, gdzie średnie ceny spadły o 66 złotych.

Kolejna na liście ważnych kierunków jest Bułgaria, kosztowniejsza niż przed rokiem o średnio 5 złotych. W tym niedużym wzroście nieco pomogła Bułgarii dość niska baza odniesienia, bowiem w zeszłorocznym okresie first minute wystartowała ona z umiarkowanym wzrostem cen, a mianowicie o 93 złote.

Kierunkiem, który w minionym sezonie najczęściej wykazywał największe zwyżki cen rok do roku była Grecja (pod koniec sezonu na pozycji lidera wzrostów cen zastąpiła ją Turcja). W nowym rozdaniu notuje ona zniżkę cen, ale poniżej ogólnej średniej, czyli o tylko 5 złotych, przy średniej zniżce na poziomie 28 złotych, zaś w ubiegłym sezonie Grecja była na starcie sezonu droższa rok do roku dość istotnie, a mianowicie o 116 złotych. Zdecydowanie najsłabsze tendencje cenowe wykazuje obecnie wyspa Kos, gdzie ceny spadły rok do roku o 316 złotych (w ubiegłym sezonie w tym samym okresie ceny wzrosły tam w największym stopniu), natomiast na większości pozostałych kierunków notowane są umiarkowane wzrosty, z których największy wystąpił na Zakintos – o 127 złotych.

Do kierunków na których ceny wobec zeszłego sezonu były już dość wyraźnie niższe niż przed rokiem należy Turcja, gdzie obniżyły się one o średnio 80 złotych. Nie wydaje się to zbyt wiele, ale należy pamiętać, że kierunek ten znacząco potaniał rok do roku już w ubiegłym sezonie (o 56 złotych), a zwłaszcza przed dwoma laty (czyli w first minute 2015), gdy ceny były niższe od cen z 2014 roku aż o średnio 243 złote, co oznacza trzyletni spadek średnich cen o blisko 380 złotych. Przyczyną była sytuacja, w której Turcji towarzyszył wówczas duży wzrost obaw klientów przed możliwą eskalacją niebezpiecznych zdarzeń, w tym również w odwiedzanych przez nich regionach turystycznych.
Obecnie, pod względem bezpieczeństwa kraj ten postrzegany jest znacznie lepiej, ale ceny na tym kierunku mogą nadal kształtować się dla wyjeżdżających korzystnie, gdyż kraj ten będzie chciał odzyskiwać swoją pozycję na turystycznym rynku, a starania te może wspomagać stopniowo osłabiająca się miejscowa waluta.

Największe zniżki średnich cen wycieczek wykazuje obecnie Egipt, gdzie ceny spadły rok do roku poniżej poziomów z poprzedniego sezonu o średnio 119 złotych, co jest kolejnym i nieco większym spadkiem niż na progu ubiegłego sezonu, który wyniósł 87 złotych. Kraj ten również podejmuje starania w kierunku restytucji ruchu turystycznego do dawnych poziomów, w czym nadal dodatkowo pomaga wpływ dwóch zeszłorocznych dewaluacji egipskiej waluty (w marcu oraz listopadzie 2016 łącznie aż o ponad 50 procent(sic!), które wyraźnie zwiększają konkurencyjność Egiptu jako celu wyjazdów turystycznych. Obecnie największe przeceny wobec ubiegłego roku występują w Hurghadzie i Marsa Alam – o średnio 200 i 188 złotych, a nieco wyższe są ceny wyjazdów na Synaj – o średnio 22 złote.

Z mniejszych kierunków wyraźnie największe spadki średnich cen rok do roku zanotowały Maroko i Tunezja – o 198 i 159 złotych (na tym pierwszym kierunku przed rokiem ceny mocno wzrosły), a mniejszy Portugalia – o 57 złotych. Na innych kierunkach ceny wzrosły – najbardziej na Majorce i Cyprze – o 83 i 66 złotych, zaś łagodniej na Malcie – o 11 złotych.

W obecnym zestawieniu ze względu na stosunkowo wczesny termin jego sporządzenia nie występują jeszcze pełne oferty wielu touroperatorów, a ofert niektórych z nich nie ma wcale, a więc porównania cen u poszczególnych organizatorów mają mniej reprezentatywny charakter niż zwykle, ale przy tym zastrzeżeniu warto jednak zaznajomić się ze skalą zmian średnich cen imprez czarterowych rok do roku u najważniejszych z nich.
W obecnym zestawieniu wyraźnie największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów nieco zaskakująco wykazuje oferta biura TUI Poland – tańsza rok do roku o około 130 złotych. Nieco mniej kosztowna niż przed rokiem jest również oferta biura Coral Travel Wezyr Holidays – tańsza o około 20 złotych, zaś niemal dokładnie na poziomie zeszłorocznym ukształtowały się średnie ceny ofert biur Itaka i Neckermann Polska (z tym, że to ostatnie biuro wykazywało najwyższą zwyżkę cen przed rokiem). U pozostałych organizatorów ceny stały się w mniejszym lub większym stopniu wyższe od cen ubiegłorocznych, przy czym znacząca zwyżka cen w biurze Exim Tours (o 72 złote) jest niejako pochodną niskiej bazy sprzed roku, gdy biuro to najbardziej obniżyło ceny w swojej ofercie.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera dość nieoczekiwanie zajęło biuro TUI Poland z liczbą 37 ofert (przed rokiem 17 takich ofert) przed „etatowym” ubiegłorocznym liderem takiego zestawienia, czyli biurem Itaka z liczbą 32 najbardziej atrakcyjnych ofert (przed rokiem 39 takich ofert), które wyprzedzało biuro Exim Tours – 17 ofert.