Biura podróży – Portugalia dużo droższa

AG

W ostatnim tygodniu w biurach podróży zdecydowanie wyższe ceny notowano w Portugalii – o 362 złote, mniej znaczące wzrosty miały miejsce na Malcie, Majorce i Cyprze – o średnio 144, 112 i 117 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny po raz kolejny nieznacznie wzrosły.
Jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:

Turcja odnotowała wzrost udziału w rynku o 0,59 proc. Po 4 tygodniach dość dużych wzrostów i jednotygodniowym majówkowym spadku kierunek powrócił do silnego wzrostu. Turcja zdecydowanie zyskiwała w maju i czerwcu, a w mniejszej skali w pozostałych miesiącach. Przyczyna takiej korzystnej dla tego kierunku sytuacji może mieć związek ze zdecydowaną poprawą nastojów konsumenckich w tzw. Polsce B. Dla jej mieszkańców Turcja wydaje się obecnie bardzo dobrym wyborem na rodzinne zagraniczne wczasy, łączącym bardzo dobrą jakość z mimo wszystko jeszcze dość rozsądną ceną. Jednym z warunków dalszego systematycznego zyskiwania udziałów w rynku są bardziej atrakcyjne poziomy cen wycieczek do tego kraju, co w dużej mierze zależy od determinacji organizatorów w zapowiedzianym uzupełnianiu nieco zbyt konserwatywnie zaplanowanych programów czarterowych.

Grecja – wzrost udziału o 0,33 proc. Kolejny czwarty już wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym od połowy stycznia. Coraz wyraźniejsze odzyskiwanie udziałów przez Grecję może świadczyć o bardziej trwałym i wyraźnym powrocie do lepszej sprzedaży tego kierunku, tym bardziej, że zwyżki cen na nim utrzymują się na razie w granicach średniej ogólnorynkowej. Poprzedni długotrwały trend spadkowy był prawdopodobnie spowodowany połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku minionych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też osłabione od połowy stycznia nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B, ale obecnie ich poziom zdecydowanie wzrósł i to do wartości najwyższych od wiosny 2008 roku. W ostatnim tygodniu Grecja zyskiwała we wszystkich miesiącach za wyjątkiem października.

Hiszpania: odnotowała wzrost o 0,06 proc. Hiszpania zyskiwała udziały rynkowe już po raz dziesiąty z rzędu, tym razem we wszystkich miesiącach oprócz maja (stagnacja) i września. Generalne zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z dużą sprzedażą na tygodnie przedwakacyjne, w których ceny Hiszpanii są i były historycznie i relatywnie bardzo korzystne. W takiej sytuacji cenowej kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien zyskiwać udziały rynkowe do czasu utrwalenia się wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B.

Egipt – spadek udziału w rynku o 0,02 proc. Egipt znacznie zyskiwał na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia do przedostatniego w kwietniu. Po następnych dwóch tygodniach stagnacji, w minionym Egipt już nieznacznie tracił prawdopodobnie na skutek relatywnie nieco bardziej korzystnych cen na kierunkach konkurencyjnych. W kolejnych okresach kraj ten może jeszcze powrócić do umiarkowanych wzrostów wobec wchodzenia w „zasięg” lastowej przedsprzedaży popularnych terminów wyjazdów. W minionym tygodniu Egipt jeszcze nieco zyskiwał w maju, czerwcu, ale tracił w lipcu i sierpniu.

Tunezja odnotowała spadek udziału w rynku o 0,03 proc. warto przypomnieć, że Tunezja regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Przed sześcioma tygodniami osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych. W czterech ostatnich tygodniach – po przejściowej stabilizacji – notowano już spadki udziałów rynkowych tego kierunku. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi we wcześniejszych 8 tygodniach o prawie 300 złotych cenami wyjazdów do tego kraju, ale obecny korekcyjny spadek cen może wyhamować dalsze spadki udziałów. W ostatnim tygodniu Tunezja traciła udziały czerwcu i sierpniu, a zyskiwała w maju i lipcu.

Albania – spadek działu o 0,03 proc. W okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z ówcześnie bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży trwającego w sumie 7 tygodni. Jednakże coraz korzystniejsze w międzyczasie ceny wycieczek do Albanii najpierw stopniowo wyhamowały tempo spadku jej udziału w rynku, a w minionych dwóch tygodniach odnotowano już mniej więcej stabilizację udziałów tego kierunku w rynku. W minionym tygodniu Albania lekko zyskiwała w czerwcu, lipcu i wrześniu, ale traciła w sierpniu.

Bułgaria odnotowała spadek udziału w rynku o 0,48 proc. – ostatnie częściowe wyhamowanie spadku okazało się jednak przejściowe i kierunek ponownie odnotował przyspieszone spadki. W ostatnim tygodniu traciła udziały we wszystkich miesiącach, a zwłaszcza w ogólnie bardzo intensywnie sprzedawanym teraz maju i to pomimo zdecydowanie niskich cen w tym okresie. Powodem może być relatywnie mała atrakcyjność Bułgarii w tym dość wczesnym jeszcze okresie dla wyjazdów wypoczynkowych oraz pojawienie się w tym roku w maju po raz pierwszy konkurencji ze strony tanich przewoźników (Ryanair). Lepsze pespektywy dla Bułgarii można w jakimś stopniu wiązać z ostatnią istotną poprawą relatywnie słabych w minionych 3 miesiącach, nastrojów w tzw. Polsce B. Zanikać powinien także negatywny wpływ na tym kierunku obniżenia bardzo wysokiej wcześniejszej atrakcyjności oferty biura TUI Poland (za wyjątkiem lastów).

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększał udział w rynku lata 2018, choć w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia już nieznacznie tracił prawdopodobnie w związku ze znacznym skokiem cen w górę. W kolejnych trzech tygodniach przy korzystniejszych już cenach kierunek ten powrócił do wzrostów, ale w ostatnim ponownie nieco stracił, co może świadczyć o tym, że osiągnął już mniej więcej swój docelowy poziom. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia udział Cypru wzrósł już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,73 procent.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny spadły o 6 złotych. Największe zniżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Synaju (poprzednio notowano tam istotny wzrost cen) – o średnio 84 złote oraz na Gran Canarii i tunezyjskiej Dżerbie – o 83 i 72 złote. Największe zwyżki średnich cen miały miejsce w Maroku i na Malcie – o 81 i 79 złotych, a także na Majorce – o średnio 29 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio rosły o 14 i spadały o 40 złotych.

Miniony tydzień przyniósł, wzrosty cen nieco wyższe od przeciętnej ich zmiany (minus 6 złotych) w Grecji, Turcji i w Bułgarii – odpowiednio o 4, 11 i 17 złotych, natomiast spadki na Wyspach Kanaryjskich i w Egipcie – o 52 i 34 złote, co na obu tych kierunkach może być odreagowaniem serii wcześniejszych wzrostów.
Warto zwrócić uwagę na przedłużającą się serię wzrostów cen Turcji, która od końca stycznia zdrożała przeciętnie o już o 355 złotych, czyli o 13 procent, a mimo to sprzedaż tego kierunku generalnie przyspiesza.
Po raz drugi w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym miały dodatni wpływ na ceny wycieczek. Cena paliwa lotniczego była już wyraźnie wyższa niż przed rokiem (2,73 wobec 2,18 zł/litr, czyli o 25,2 procent), a jej wpływu nie zdołał już zrekompensować działający w przeciwnym kierunku nieco silniejszy złoty, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o około 1,6 procent. W rezultacie po raz pierwszy czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego liczone łącznie działały w kierunku podwyższania średniego poziomu kosztów wycieczek o około 50-60 złotych.

Z mniejszych kierunków zdecydowanie wyższe ceny notowano w Portugalii – o 362 złote, mniej znaczące wzrosty miały miejsce na Malcie, Majorce i Cyprze – o średnio 144, 112 i 117 złotych, a na pozostałych kierunkach czyli w Maroku, Albanii i Tunezji odnotowano spadki średnich cen rok do roku, które wyniosły odpowiednio 152, 142 i 71 złotych.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazuje oferta biura TUI Poland, która jest tańsza o średnio około 180 złotych. W mniejszej skali spadły średnie ceny ofert w biurach Coral Travel Wezyr, Prima Holiday oraz Itaka – o około 85, 80 i 75 złotych, a w jeszcze mniejszej w biurach Sun & Fun i 7islands – o około 55 i 40 złotych. Oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem w granicach od 3 do 200 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to po ostatnich uzupełniających korektach cen na pozycji lidera znalazło się biuro Coral Travel Wezyr (28 ofert) wyprzedzając biuro Exim Tours (21 ofert), biura Itaka i TUI Poland (po 20 ofert) oraz biuro Net Holiday (19 ofert). Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają obecnie biura Exim Tours, Coral Travel Wezyr i TUI Poland, a pozycję liderów w ofercie premium (5*) zajmują biura Itaka i Coral Travel Wezyr.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr – 7 ofert, na kierunkach greckich Net Holiday (8 ofert), Coral Travel Wezyr (7 ofert) oraz Itaka i Grecos Holiday (po 6 ofert), na kierunkach kanaryjskich Itaka ( 7 ofert) i TUI Poland (6 ofert), a na tureckich Coral Travel Wezyr (6 ofert). W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert ma obecnie biuro Exim Tours – 3 oferty.